/ Kutsalların Kutsalı / 8 Eylül Theotokos (Allahdoğuran) Meryem’in Doğumu

8 Eylül Theotokos (Allahdoğuran) Meryem’in Doğumu

8 Eylül Theotokos (Allahdoğuran) Meryem’in Doğumu

Ey Tanrıdoğuran, senin doğumun, bütün dünyaya sevinç getirdi, çünkü senden doğruluk güneşi, Tanrımız Mesih doğdu. O bizi lanetten kurtararak bereket verdi. Ölümü de ortadan kaldırarak bize ebedi hayatı bağışladı.” Tanrıdoğura’ın Doğumuna Övgü İlahisi. (Αpolitikion1)

8 Eylül’de kutlanan, daima bakire ve Tanrıdoğuran Meryem’in doğumu, manevi sevinç ve coşkunun kaynağıdır. Ebedi yaşama sahip olabilmemiz için ölümü ortadan kaldıran, dünyanın Yaratıcısı ve Kurtarıcısı, çağlardan önce (ezelî) Var Olan Tanrı’nın Kelamı’nı “bedenen” doğuracak olan kadın doğdu. Bu sevince sadece insanlar değil, bütün dünya ve meleklerin görünmez alemini de iştirak etmektedir.

Tanrı’nın lütfuna erişen” Meryem’in doğumuyla cümle alemin sevinmesinin yanı sıra, kısır olan annesi Anna ile yaşlılığında bile Tanrı’ya hararetli dualarının yerine getirildiğini gören babası Yoakim’in sevincini tasavvur edebiliriz.

Bu kesinlikle bir mucizeydi! Eski Ahit’ten bildiğimiz gibi, Tanrı bu şekilde diğer kısır kadınları da kutsamıştır. Patrik İbrahim’in karısı Sara’yı hatırlayabiliriz; Isak’ın karısı Rebeka; Samuel Peygamber’in annesi Anna’yı. Bununla birlikte, Anna ve Yoakim’in evladı kilit noktada farklıdır. Yukarıda sözü edilen önceden kısır olan anneler, erdemli ve kutsal çocukları doğurmuşlar, ancak sadece Anna ve Yoakim’in çocuğu “Tanrı’nın lütfuna erişen” Tanrı’nın Annesi olacaktı!

Kutsal Annemiz, bildiğimiz üzere, erdemli Ata-i Allah Yoakim ve Anna’nın ısrarcı ve yürekten dualarından sonra doğmuştur. Ancak bu nimetin gelmesi için sarsılmaz bir imana ve ölçüsüz bir sebata sahip olmaları gerekiyordu. Tanrı’nın dualarına cevap vermesi için güvenle dua ederken, hüsrana uğratmayan bir umut geliştirdiler. Ayrıca, bu çocuksuzluğun kısa bir süre için olmadığını, ancak Kutsal Gelenekten öğrendiğimiz gibi, Anna’nın Tanrıdoğuran’ı doğurmasının elli yıllık kısırlıktan sonra olduğunu da dikkate almalıyız. Ata-i Allah’ın davranış şekli bize örnek olmalıdır. Çocuk sahibi olamayan çiftler Tanrı’dan ümidini kesmemelidirler, çünkü “İnsanlar için imkânsız olan, Tanrı için mümkündür” (Luka 18:27). Bu zamanlarda bile gerçekleştiğini gördüğümüz bu tür mucizeler nadir değildir. Ancak bu tür mücadeleler karşısında ihtiyaç duyulan şey, ilham almak için Tanrıdoğuran’ın ebeveynlerine bakmaktır.

Zaafları olan insanlar olarak kendi mücadelemizde yorulur ve homurdanırız. Dualarımızın duyulmamasından şikâyet eder, sabırsızlanırız. Üzüntü içinde coşkumuz kaybolur ve bununla birlikte mücadeleye devam etme arzusu bizi terk eder.

Kutsal Atalar Yoakim ve Anna’yı da unutmayalım! Dualarına hemen cevap vermediği için Tanrı’yı ​​anmayı bıraktılar mı? Dilemeyi, kapı çalmayı ve umut etmeyi bıraktılar mı? Gerçekten, onlarınki yıllarca süren sarsılmaz bir sabır ve kararlılıktı! Sonunda inançları ödüllendirilmiştir.

Sıkıntılarda sabır, Tanrı’nın vaatlerine inanç, O’nun irâdesine mutlak itaat ve ümit ederek, usanmadan dua etmeliyiz (bkz. Luka 18: 1). Tanrı, O’nun paha biçilmez ve tarif edilemez armağanı olan ilahi Lütfunu almamızın bize ne zaman ve nasıl faydalı olacağını bilir!

Doğru Yoakim ve Anna’nın yaptığı gibi davranalım ve Tanrı’nın kendi ruhi yararımıza ve manevi ilerlememize izin verdiği ayartmalar veya zorluklar karşısında sabırlı olalım.

Rab, Pekkutsal Tanrıdoğuran’ın şefaatleriyle inanç, umut, sabır, güven ve manevi semereden mahrum kalplerimizi iyileştirsin. Ayrıca ruhlarımızı, hasta olan her şeyi iyileştiren ve eksik olanı tamamlayan, insanları yenileyen İlahi ve her şeye gücü yeten Lütfu ile doldursun. Âmin.

1Apolitikion, Kutlanan yortunun mevzusunu veya tarihi özetini ihtiva eden kısa ilahilere verilen isimdir. Akşam duasının bitiminde okunduğu için Yunanca “bitiş” manasına gelen “apolisis” kelimesinden ileri gelmektedir. Muhtelif dualarda, Kilise’nin belirlediği usul, sıra ve makamlara göre okunurlar.

 

8 Eylül Theotokos (Allahdoğuran) Meryem’in Doğumu