/ Kutsalların Kutsalı / 21 Kasim Tamamen kutsal Tanrıdoğuranın Tapınağa Girişinin Bayram Arifesi

21 Kasim Tamamen kutsal Tanrıdoğuranın Tapınağa Girişinin Bayram Arifesi

20 Kasim Tamamen kutsal Tanrıdoğuranın Tapınağa Girişinin Bayram Arifesi

 

Ve kahin onu (Tanrıdoğuran’ı) tapınağa kabul etti, öptü ve kutsayıp şöyle dedi: “Rab, tüm nesillerde senin ismini yüceltti. Son dönemde Rab, senin aracılığın ile İsrail’in çocuklarına kurtarışını ilan edecektir”. Tanrıdoğuran, sunağın üçüncü basamağına oturdu ve Rab ona kayra verdi ve o ayaklarını oynatıp dans etti ve tüm İsrail evinin sevgisi onunlaydı. (Yakup’a göre İncil Bölüm 17)

Aktaran: Aziz Nikolai Velimirovich

En kutsal Bakire Meryem üç yaşına girince, onun kutsal anne ve babası Yohakim ile Anna önceden verdikleri sözü yerine getirmek için onu Nasıra’dan Yeruşalim’e (Kudüs) Tanrı’nın hizmetine adamaya götürdüler. Nasıra’dan Yeruşalim’e üç günlük yol gittiler; ancak Tanrı’yı memnun etme amacıyla seyahat ettiklerinden, bu yolculuk onlara zor gelmedi.

Yohakim ve Anna’nın pek çok yakını Tanrı’nın gözle görülmez meleklerinin de bulunduğu bu olaya katılmak için Yeruşalim’de bir araya geldi. Tapınağa yürüyen resmi geçidin başında ellerinde mumlarla bakireler bulunuyordu, arkalarından ise bir yanında babası diğer yanında annesi yer alan en kutsal Bakire gidiyordu. Bakire, kralların şanını yansıtan bir elbiseye bürünmüştü ve üzerindeki takılar “Kralın kızı, Tanrı’nın Gelini” (Mezmur 45:13-15) olan ona yaraşır şekildeydi. Onları pek çok akraba ve arkadaş takip ediyordu ve hepsinin ellerinde mumlar vardı.

Tapınağa 15 basamak aracılığıyla ulaşılıyordu. Yohakim ve Anna, Bakire’yi kaldırıp birinci basamağa bıraktılar, o da hemen kendi başına ilk basamağa koştu ve sonradan Mesih’in öncüsü Aziz (Vaftizci) Yuhanna’nın babası olacak olan baş kahin Zekeriya tarafından karşılandı. Zekeriya, onu elinden tutarak sadece tapınağın içine değil, “Kutsallar Kutsalı” denen bölmeye de, yani senede yalnızca bir kez ve baş kahinin girebildiği tüm yerlerin en kutsalına götürdü. Ochrid’li Aziz Theophylact, Zekeriya’nın Bakire’yi tapınağın en kutsal yerine, ikinci perdenin ötesine götürdüğünde “Kendisinde olmadığını ve tamamen Tanrı tarafından yönlendirildiğini” söylemiştir. Zekeriya’nın yaptığı eylemin, bundan başka bir gerekçe ile açıklanması mümkün değildir.

Meryem’in anne ve babası daha sonra Yasa’ya uygun olarak Tanrı’ya kurban sundular, kahinin kutsamasını aldılar ve evlerine döndüler. En kutsal Bakire, tapınakta kalıp dokuz yıl boyunca orada yaşadı. Anne ve babası, özellikle Doğru Anna, henüz hayattayken Meryem’i sık sık ziyaret ederdi.

Tanrı, anne ve babasını bu dünyadan çağırdığı zaman, en kutsal Bakire yetim kaldı ve ölünceye kadar ne tapınaktan ayrılmak ne de evlenmek istedi. Bunun gerçekleşmesi Yasa’ya ve İsrail’in geleneklerine aykırı olduğundan, Meryem on iki yaşına gelince Nasıra’dan akrabası olan Aziz Yusuf’a emanet edildi. Nişanlı olarak yaşaması kabul edilebilirdi ve bu sayede bakire kalıp hem bu konudaki isteğini gerçekleştirebilecek hem de Yasa’nın gereklerini resmi olarak yerine getirmiş olacaktı; çünkü o dönemde bakirelerin ömürlerinin sonuna kadar bekaret yemini etmeleri İsrail’de bilinen bir şey değildi. En kutsal Bakire Meryem, bu şekilde ömür boyu bekaret yemini eden ilk kişiydi ve onun bu uygulamasını Mesih’in Kilisesi’nde binlerce bakir ve bakire örnek alacaktı.

 

Tamamen kutsal Tanrıdoğuranın Tapınağa Girişinin Bayram Arifesi

 

Övgü İlahisi: Aziz Yohakim ve Anna

Kutsal Bakire’nin anne ve babası
Onu kutsal tapınağa götürüyor.
Ve vaatleri uyarınca
Onu Rabbe adıyorlar.
Tapınağı tapınağa götürüyorlar
Melekler şarkı söylerken.
Ve en saf giysiyi giymiş genç bakireye
Melekler neşe içinde şarkılar söylüyorlar. 
Bakireler bizim Bakiremize eşlik ediyor,
ilahiler ve mumlarla.
Zekeriya onu taşıyor
Kutsalların kutsalına.
Ve onu büyüleyici gizemin saklandığı
kutsal yere götürüyor. 
Antlaşma sandığının olduğu yere,
Altın lambalığın olduğu yere,
Asa ve mannanın olduğu yere,
Tüm gizemlerin korunduğu yere.
Saf bakire oraya götürülüyor,
Yaşayan Mesih’in mistik sandığı olarak.
 

4. Tonda Apolytikion: Bugün Tanrı’nın memnuniyetinin ve insanlığın kurtuluş ilanının başlangıcıdır. Bakire açık bir şekilde Tanrı’nın tapınağında belirmiştir ve herkese Mesih’i müjdelemektedir. Bizler de güçlü bir sesle ona haykıralım: “Selam sana, Yaratıcının kurtarışının gerçekleşmesi.”

4. Tonda Kontakion: Bugün Kurtarıcının en saf tapınağı, değerli gelin odası ve bakire, Tanrı’nın kutsal hazinesi, Tanrısal Ruh’un kayrasını getirerek Rabbin evine giriyor. Tanrı’nın melekleri onu övüyor. O göksel tanıklık çadırıdır.

Oikos: Tanrı’nın, kelimelerle ifade edilemez ve ilahi sırlarının Bakire’de açık bir şekilde gerçekleştiğini ve kanıtlandığını görerek sevinç duyuyorum ve sadece lekesiz Hizmetkarın görünen ve görünmeyen tüm yaratılanlar arasından seçilip üstün kılınmasının sözcüklerle açıklanamaz ve garip yöntemini anlamakta zorlanıyorum. Bu sebeple, onu yüceltmeyi isterken, zihnim ve dilim büyük ölçüde karışık. Yine de kendimde onu yüceltecek cesareti buluyorum ve ilan edip şöyle diyorum: Göksel bir çadırdır o.

Çeviren: Theophilos

 

 

21 Kasim Tamamen kutsal Tanrıdoğuranın Tapınağa Girişinin Bayram Arifesi