/ Kutsalların Kutsalı / Pisidialı Meryem Ana Yortusu Konuşması

Pisidialı Meryem Ana Yortusu Konuşması

Pisidialı Meryem Ana Yortusu Konuşması

      
(3 Eylül 2017, Alanya, Kutsallar Kutsalı Tanrıdoğuran’ın Pisidialı, mür akıtan ve lütuf dolu ikonasının mucizelerinin yıl dönümü)

Senin kutsal ikonana sahip olan Alanya, Antalya ve Pisidia bugün coşku içinde titriyor ve seviniyor, ey Pisidalı Hanımefendi. Koruman, ilahî kalkanın ve seni çağıran inananlara gelen, eski zamanlardan günümüze kadar, çabuk yetişen yardımın için sana karşı minnet duyuyorlar.

Bugün sabah Orthros’ta, Pisidialı Tanrıdoğuran Meryem Ana’nın kutlayan ikonasının önünde bu ilahiyi söyledik. Başka ilahilerle de Meryem Ana’nın mucizevî Pisidialı ikonasına niyaz etmeye gelen inananların kalplerini saran kutsal duyguları dışa vurduk. Başka ilahilerle de Meryem Anamız’ın 6. yüzyıldan bugüne kadar bu ikona aracılığıyla yaptığı mucizelerin tarihini yazdık. Tüm bunlar için teşekkürlerimizin yanı sıra da ona bu zor zamanlarda bizlere Lütfunu ve korumasını bahşetmeye devam etmesi için yalvardık.
Fakat bu duanın Rusça tercümesi henüz yapılmadığından, gelin istekle, dua arzusuyla bu aziz ilahilerden birkaçını duyalım:

Senin ilahî ikonan, ey Pisidialı, pak Bakire, Pisidia’nın Uluborlusu’nda mürden nehir gibi ortaya çıktı ve korkunç hastalıklardan tutuşmuş kullarına serinlik verdi.

İstanbul Patriği Eftihios ve Aziz Sikeonlu Theodoros, sana sığındılar, ey Tanrıdoğuran, biz de sana sığınıyoruz, senin Lütfuna koşan bizleri de hastalıklardan kurtar.

İlahiler söyleriz sana, ey Pisidialı Tanrıdoğuran, şifasız hastalıklardan kurtardıklarına, sağlıklı çocuklar doğuran kısır kadınlara ve senin değerli ikonana saygıyla niyaz eden herkese verdiğin sevinç için, sesleniriz: Övgüye en yaraşan Tanrıdoğuran,  imanlılara cömertçe şifa lütfeden Sen, seni ululayanları takdis et ve aziz kıl.

Ey Tanrıdoğuran, sana değer verenlerin hayatlarına esenlik veren ve üzüntüden feryat edenleri neşelendiren sen, merhametli Oğlun’a, Rabbimiz İsa Mesih’e tapan ve O’nu yüceltenlere insanseverliğini göster. 

Selam, ey Pisidia’nın ağırbaşlı Tanrıdoğuranı, sen ki inananların sığınağısın, hayatın sert dalgalarında, üzüntülerden ve kederlerden acı çekenlerin tesellisisin, sen ki inananların kurtuluşusun.

Pisidialı Anne, yakarışlarımızı kabul et ve senin aziz ikonana niyaz eden herbirimize güç, kuvvet, cesaret, neşe, ruh ve beden sağlığı ver ve bizleri ayartılmalardan, talihsizliklerden ve tehlikelerden koru.

Ve bugünkü yortunun dua programından seçme ilahileri Oikos[1]‘un son sözleriyle kapatalım:
Selam, nurdan yaratılmış meleklerden daha üstün olan,
Selam, acı içinde kıvrananların şifası,
Selam, evlatsız olanların kısırlığının çözümü,
Selam, bakirelerin ağırbaşlığının parıltısı,
Selam, Alanya’nın kutsal yardımcısı,
Selam, Kilise’nin ateşli şefaatçisi,
Selam, ey Pisidialı Meryem Ana!

Tüm bunlara ilaveten, mür akıtan lütuf dolu Pisidialı ikonası aracılığıyla yaptığı mucizelerin hatırasını bu sene de anmaya bizi layık kılan Meryem Anamız’a derinden bir teşekkürden başka diyeceğim bir şey yok.

Hepinize, yerlilere olduğu kadar uzak bölgelerden Kutsalların Kutsalı Annemizin yortusuna katılmak için gelenlere de teşekkür ederim.

Ve dilerim ki Meryem Anamız bugün ondan dilediklerinizi kabul etsin, herbirinize sağlık, sevinç, esenlik, zengin lütfunu ve korumasını bağışlasın.

Nice senelere!

Çeviren: Rahip Nektarios

[1] Bizans müziğine ait bir ilahi formu.

 

Pisidialı Meryem Ana Yortusu Konuşması