/ Kutsalların Kutsalı / Meryem Ana’nın Vefatı üzerine vaaz

Meryem Ana’nın Vefatı üzerine vaaz

Meryem Ana’nın Vefatı üzerine vaaz

“Sizler için yer hazırlamaya gidiyorum” (Yuhanna 14: 2): İsa’nın Havarilere söylediğini, Meryem Ana bizlere söylüyor. O (Mesih’in kendisinin yanında) ilk meyve, bizler ise ekiniz. O öncü, bizler ise gelecek nesiliz. Öyle ki onun göğe çıkışı, bir bakıma onu insanlığın geri kalanından ayırıyor ve aynı zamanda takip etmeye çağrıldığımız yolu gösteriyor. O hakikatte Odigitria, “Yol gösteren”.
      Onun bedenen göğe çıkarılması, insanlığın sonu adına önem taşıyor: Bu tüm insanlığın gelecek ümidinin garantisi ve korumasıdır. “Allah’ın Annesi olarak” diyor Aziz Efesli Markos (1394-1445), “…o öldü ve tekrar dirildi, umduğumuz son dirilişe bizi temin etmek için”. 15 Ağustos’ta, öyle bir mucizeyi anıyoruz ki hem ona ait fakat bize de müşterek, diyor Giritli Aziz Andreas: Başlangıçtan beri beşerî tabiat için hazırlanmış olan kendi nasibimizi kutluyoruz aslında. Meryem Ana’nın bu kutlamasında, “tüm geçmiş ve şimdiki ümitlerimizin hedefini, tüm iyi şeylerin zirvesini, sadece nihai sonda görülebilecek tüm gizlenmiş şeylerin vahyini” görüyoruz. Bu manada, bu yortu yalnızca Meryem Ana’nın onuruna bir kutlama değil, aynı zamanda beşerî tabiatımızın da müşterek olduğu bir kutlamadır. Onun olduğu kadar bizlerin de şenliğidir.

Birleşik Krallık Başpiskoposu Kallistos Ware, Son Sır
Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Meryem Ana’nın Vefatı üzerine vaaz