/ Makaleler / Hristiyanlık Nedir?

Hristiyanlık Nedir?

Hristiyanlık Nedir?

İsa Mesih’i Rab’bi ve Kurtarıcısı olarak kabul eden, Kutsal Kitap’ın (Tevrat, Zebur ve İncil’in) Tanrı Sözü olduğuna iman eden kişilere hristiyan denir. Hristiyanlar, kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıklamış olan Tek Tanrı’ya inanır, iman edenler. Kutsal Kitap’da kendini açıklayan Tanrı’nın özel ismi YHVH’dir. Bu özel isim Türkçe’de “YAHVE” olarak telaffuz edilir. Hristiyanlar için İsa yalnızca bir peygamber değildir. Kutsal Yazıların öğrettiği üzere İsa Mesih Tanrı’nın Sözü, Tanrı’nın Oğlu’dur. Mesih yüzde yüz Tanrı doğasına sahipti ve beden olarak yüzde yüz insan doğasına sahipti. Tanrı’nın Üçlü Birlik doğasında Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak üç kişi bulunur. Bu kişiler birbiriyle karıştırılamaz, özü bölünemez. Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un Tanrısal özyapısı birdir görkemde eşit, yücelikte sonsuzdur. Baba nasıl ise, Oğul ve Kutsal Ruh da öyledir. Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır, Kutsal Ruh yaratılmamıştır. Üçlübirlik’te hiç bir kişi diğerinden önce ya da sonra gelmez; hiç bir kişi diğerinden üstün ya da aşağı değildir. Üç farklı Tanrı ya da üç farklı Rab yoktur. Tanrı Tektir.

Tüm hristiyanlar Elçilerin İman Açıklamasında birleşirler. Bu açıklama şöyledir: “Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturmaktadır; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal Ruh’a, Kutsal evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hristiyanlık Nedir?