/ Ayinler, dualar / Sabah duaları Pazar ve Bayram Ayram Günleri için

Sabah duaları Pazar ve Bayram Ayram Günleri için

Pazar ve Bayram

Kraliyet Töreni

Papaz: Kutludur Tanrımız; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Okuyucu: Âmin.

Papaz buhurdanlığı kutsar ve her zamanki gibi kutsal bölümü ve tüm Kiliseyi tütsülemeye başlar.

Gelin, Tanrımız Kralın önünde secde edip yere kapanalım.
Gelin, Kral Mesih’in, Tanrımızın önünde secde edip yere kapanalım.
Gelin, Tanrımız ve Kralımız olan Mesih’in önünde secde edip yere kapanalım.

Mezmur 19 (20)
Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin, Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun! Yardım göndersin sana Kutsal Yer’den, Siyon’dan destek versin. Bütün tahıl sunularını anımsasın, Yakmalık sunularını kabul etsin! Gönlünce versin sana, Bütün tasarılarını gerçekleştirsin! O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz. RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin. Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor, Sağ elinin kurtarıcı gücüyle Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor. Bazıları savaş arabalarına, Bazıları atlarına güvenir, Bizse Tanrımız RAB’be güveniriz. Onlar çöküyor, düşüyorlar; bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz. Ya RAB, kralı kurtar! Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

Mezmur 20 (21)
Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle! Gönlünün istediğini verdin, Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. Onu güzel armağanlarla karşıladın, Başına saf altından taç koydun. Senden yaşam istedi, verdin ona: Uzun, sonsuz bir ömür. Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, Onu görkem ve büyüklükle donattın. Üzerine sürekli bereket yağdırdın, Varlığınla onu sevince boğdun. Çünkü kral RAB’be güvenir, Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. Elin bütün düşmanlarına erişecek, Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak. Öfkelendiğin an, ya RAB, Kızgın fırına döndüreceksin onları; Gazapla yutacak, Ateşle tüketeceksin. Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden, Soylarını insanlar arasından. Düzenler kursalar sana, Aldatmaya çalışsalar, Yine de başarılı olamazlar. Çünkü sırtlarını döndüreceksin, Yayını yüzlerine doğru gerince. Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle! Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Kutsal Tanrı, Kutsal Erkli, Kutsal Ölümsüz; bize merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Tümüyle kutsal Üçlü Birlik, bize merhamet eyle. Efendi, suçlarımızı bağışla. Kutsal Olan, adın uğruna bizi ziyaret et ve hastalıklarımızı iyileştir. Rab, merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Günah ile ayartılmamıza izin verme ve kötülükten bizi kurtar.

Papaz: Çünkü krallık, kudret ve yücelik Senindir: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar. Âmin

Okuyucu aşağıdaki Troparia’yı söyler:

Rab halkını kurtar ve mirasını kutsa; inanlılarına düşmanlarına karşı zafer bağışlayıp uluslarının topluluğunu Çarmıh ile koruyarak.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Kendi isteğinle Çarmıh üzerinde kaldırılmış olan Mesih Tanrı, Senin adınla çağrılmış yeni uluslar topluluğuna merhametini bağışla. Düşmanlarına karşı zafer vererek, inanlı halkını mutlu kıl. Savaşta Senin yardımına, esenlik silahına ve yenilmez ganimete sahip olsunlar.

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin

Theotokion.

Asla utandırılamayan Ürkütücü Şampiyon, yakarışlarımızı hor görme, ey İyi olan. Tümüyle övülmüş Tanrı Annesi, Ortodoksluğun uluslar topluluğunu kur, halkını kurtar ve onlara gökten zafer ver; çünkü sen Tanrı’ya beden verdin, ey tek kutlu.

Papaz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle (3 kez).

Papaz: Çünkü Sen, ey Tanrı, merhametlisin ve insan ırkını seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin. Rabbin adıyla, kutsa ey Baba.

Papaz: Kutsal, özdeş, yaşam veren ve bölünmez Üçlü Birlik’e yücelik olsun; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin.

6 Mezmur

En yükseklerdeki Tanrı’ya yücelik; yeryüzüne esenlik ve iyilik olsun. (3 kez)

Rab, dudaklarımı açacaksın ve ağzım Sana övgüler ilan edecek. (2 kez)

Mezmur 3

Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, hele bana karşı ayaklananlar! Birçoğu benim için: “Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor. Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin. RAB’be seslenirim, Yanıt verir bana kutsal dağından. Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana. Korkum yok çevremi saran binlerce düşmandan. Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni! Vur bütün düşmanlarımın çenesine, Kır kötülerin dişlerini. Kurtuluş RAB’dedir, Halkının üzerinde olsun bereketin!

Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

Mezmur 37 (38)

Ya RAB, öfkelenip azarlama beni, Gazapla yola getirme! Okların içime saplandı, Elin üzerime indi. Öfken yüzünden sağlığım bozuldu, Günahım yüzünden rahatım kaçtı. Çünkü suçlarım başımdan aştı, Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. Akılsızlığım yüzünden Yaralarım iğrenç, irinli. Eğildim, iki büklüm oldum, Gün boyu yaslı dolaşıyorum. Çünkü belim ateş içinde, Sağlığım bozuk. Tükendim, ezildim alabildiğine, İnliyorum yüreğimin acısından. Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, İniltilerim senden gizli değil. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, Gözlerimin feri bile söndü. Eşim dostum kaçar oldu derdimden, Yakınlarım uzak duruyor benden. Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor, Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor, Gün boyu hileler düşünüyorlar. Ama ben bir sağır gibi duymuyorum, Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum; Duymaz, Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm. Umudum sende, ya RAB, Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim! Çünkü dua ediyorum: “Halime sevinmesinler, Ayağım kayınca böbürlenmesinler!” Düşmek üzereyim, Acım hep içimde. Suçumu itiraf ediyorum, Günahım yüzünden kaygılanıyorum. Ama düşmanlarım güçlü ve dinç, Yok yere benden nefret edenler çok. İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar, iyiliğin peşinde olduğum için. Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma! Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma!

Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

Mezmur 62 (63)

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, Canım sana susamış, Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, Bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal Yer’de baktım sana, Gücünü, görkemini görmek için. Senin sevgin yaşamdan iyidir, Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım, Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana, Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. Yatağıma uzanınca seni anarım, Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur. Ama canımı almak isteyenler, Yerin dibine girecek, Kılıcın ağzına atılacak, çakallara yem olacak. Kralsa Tanrı’da sevinç bulacak. Tanrı’nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek, Yalancıların ağzıysa kapanacak.

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Alleluya, Alleluya, Alleluya, yücelik olsun Sana, ey Tanrı! (3 kez) Rab, merhamet eyle. (3 kez)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Mezmur 87 (88)

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum. Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma. Çünkü sıkıntıya doydum, Canım ölüler diyarına yaklaştı. Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum, Tükenmiş gibiyim; Ölüler arasına atılmış, Artık anımsamadığın, İlginden yoksun, Mezarda yatan cesetler gibiyim. Beni çukurun dibine, Karanlıklara, derinliklere attın. Öfken üzerime çöktü, Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, İğrenç kıldın beni gözlerinde. Kapalı kaldım, çıkamıyorum. Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor, Her gün sana yakarıyorum, ya RAB, Ellerimi sana açıyorum. Harikalarını ölülere mi göstereceksin? Ölüler mi kalkıp seni övecek? Sevgin mezarda, Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu? Karanlıklarda harikaların, Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi? Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni, Sabah duam sana varıyor. Niçin beni reddediyorsun, ya RAB, Neden yüzünü benden gizliyorsun? Düşkünüm, gençliğimden beri ölümle burun burunayım, Dehşetlerinin altında tükendim. Şiddetli gazabın üzerimden geçti, Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. Bütün gün su gibi kuşattılar beni, Çevremi tümüyle sardılar. Eşi dostu benden uzaklaştırdın, tek dostum karanlık kaldı.

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum.

Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.

Papaz, sessizce on iki sabah duasını okur.

Mezmur 102 (103)

RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün suçlarını bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren, Canını çukurdan fidyeyle kurtaran, Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. RAB bütün düşkünlere Hak ve adalet sağlar. Kendi yöntemlerini Musa’ya, İşlerini İsrailoğulları’na açıkladı. RAB sevecen ve lütfedendir, tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Sürekli suçlamaz, Öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar. İnsana gelince, ota benzer ömrü, Kır çiçeği gibi serpilir; Rüzgâr üzerine esince yok olur gider, bulunduğu yer onu tanımaz. Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever, Antlaşmasına uyan ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır. RAB tahtını göklere kurmuştur, O’nun egemenliği her yeri kapsar. RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun melekleri, O’nun sözünü dinleyen, Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri! RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun bütün göksel orduları, İsteğini yerine getiren kulları! RAB’be övgüler sunun, Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

O’nun egemen olduğu her yerde, RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

Mezmur 142 (143)

Duamı işit, ya RAB, Yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, Ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, Beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, Yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, Canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin! Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. Sevginden ötürü, Öldür düşmanlarımı, Yok et bütün hasımlarımı, Çünkü senin kulunum ben.

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. (2 kez)

Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin!

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Alleluya, Alleluya, Alleluya, yücelik olsun Sana, ey Tanrı! (3 kez) Rab, merhamet eyle. (3 kez)

6 Mezmur okunduktan sonra Papaz Kutsal Sunağın önünde durup aşağıdaki duaya başlar:

Karşılıklı Dua

Papaz: Barış içinde Rabbimize dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle. (her duadan sonra söylenir.)

Tanrısal barış ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Bütün dünyada barış, Tanrı’nın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve hepsinin birliği için Rabbimize dua edelim.

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Tanrı korkusu ile girenler için Rabbimize dua edelim.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi), saygıdeğer din adamları, Mesih’in hizmetindeki diyakozlar, tüm ruhban sınıfı ve inananlar için Rabbimize dua edelim.

(Dindar ulusumuz ve onun yetkilileri; karadaki, denizdeki ve havadaki… Ordumuz için Rabbimize dua edelim.)

Mesih’ in kutsal ve büyük kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan inananlar için Rabbimize dua edelim.

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bol ürün vermesi ve esenlik dolu zamanlar için Rabbimize dua edelim.

Denizde, karada, havada yolculuk edenler; hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumdan kurtulmamız için Rabbimize dua edelim.

Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü tüm yücelik, şan ve tapınma Sana yaraşır: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Karşılıklı duadan sonra güne özgü Troparion okunur:

Rab, Tanrıdır ve bize göründü. Rabbin adıyla gelen kutludur. (Bu, aşağıdaki ayetlerin her birinden sonra tekrarlanır.)

Ayet 1:Rabbe şükredin çünkü O iyidir; çünkü O’nun merhameti sonsuza kadar sürer.

Ayet2: Tüm uluslar sardı etrafımı; ama Rabbin adıyla kovdum onları.

Ayet 3: Bu, Rabbin eseridir ve gözlerimizde harika bir iştir.

Sonra o günkü bayrama veya Azize özgü Troparion’u okuruz. Pazar günü ise Dirilişe özgü Apolytikion’u o güne özgü tonda iki kere söyleriz ve Theotokion’u ekleriz. Pazar günlerinin çoğunda Apolytikion iki kez okunmaktadır.

Pazar günleri Mezmur Kitabından ilk iki Kathismata [Mezmur 9-16 and 17-23] okunup her Kathismata sonrasında Papaz kısa karşılıklı duayı okur ve onu şu cümlelerle bitirir:

1. Kathisma sonrasında

Çünkü Senindir kudret ve Senindir krallık, güç ve yücelik: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar. Âmin

2. Kathisma sonrasında

Çünkü Sen, ey Tanrı, iyisin ve insanlığı seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Olağan Pazar günlerinde üçüncü Kathisma 118. Mezmurdur [Kathisma 17] Büyük Bayramlarda Polyeleos söylenir.

118. Mezmur’un veya Polyeleos’un son ayetinden sonra Bayram, Pazar gününe denk geliyorsa hemen Diriliş Evlogitaria’sını söyleriz:

Dirilişe Özgü Evlogitaria


Ton 5

Her bir Troparion öncesi şöyle deriz: Kutlusun Sen ey Rab, bana emirlerini öğret.

Melekler topluluğu şaşırdı Senin ölüler arasında sayıldığını ama ölümün gücünü yok ederek Âdem’i kendinle birlikte dirilttiğini ve herkesi Cehennemden özgür kıldığını gördüğünde, ey Kurtarıcı.

Mezardaki göz kamaştırıcı Melek mür taşıyan kadınlara şöyle dedi: “Niçin tatlı baharatlara gözyaşlarınızı karıştırıyorsunuz, ey kadın öğrenciler? İşte mezara bakın ve anlayın: çünkü Kurtarıcı, ölümden dirildi”.

Mür taşıyan kadınlar sabah erkenden yas içinde mezarına aceleyle gittiler; ama Melek onların önünde durup dedi: “Yas tutma zamanı geçti. Ağlamayın; ama Elçilere Dirilişi bildirin”.

Baharat taşıyan kadınlar mezarına gelerek, ey Kurtarıcı, bir Meleğin onlara şöyle dediğini duydular: “Niçin yaşayanı ölüler arasında sayıyorsunuz? Çünkü Tanrı olarak O, ölümden dirildi”.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Üçlü Birlik

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a: özdeş kutsal Üçlü Birliğe tapıyoruz; Serafimlerle birlikte şöyle derken: “Kutsal, kutsal, kutsalsın Sen, ey Rab!”

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin

Theotokion.

Ey Bakire, doğum yaparak Âdem’i günahtan kurtardın ve Havva’ya üzüntü yerine neşe verdin. Senden beden almış Olan, hem Tanrı hem insan Olan, yaşamdan düşmüş olanları yeniden yaşama taşıdı.

Alleluya, Alleluya, Alleluya, yücelik olsun Sana, ey Tanrı! (3 kez)

Sonra Papaz tarafından okunan karşılıklı dua şu şekilde bitirilir:

Çünkü kutludur Senin adın ve yücedir Krallığın; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

Okuyucu Ypakoï okumasına başlar. Bayramlarda [şiirsel] Kathisma okunur.

Bayram günlerinde ilk ilahi 4. Tondadır.

Gençliğimden beri birçok tutku benimle savaşıyor; ama Sen, ey Kurtarıcı, yardım et bana ve kurtar beni. (x2)

Siyon’dan nefret eden sizleri Rab utandırsın: çünkü ateşin yanındaki otlar gibi kuruyup gideceksiniz. (x2)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Kutsal Ruh tarafından her ruha yaşam verilir, her ruh arındırılarak yükseltilir, Üçlü Birlik tarafından kutsal bir gizemle parlak kılınır.

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin

Kutsal Ruh tarafından her ruha yaşam verilir, her ruh arındırılarak yükseltilir, Üçlü Birlik tarafından kutsal bir gizemle parlak kılınır.

Anavathmi ve Prokeimenon okumaları bittiğinde Diyakoz başlar:

Rabbe dua edelim.

Topluluk:Rab, merhamet eyle.

Papaz:Çünkü kutsalsın Sen tanrımız ve kutsal yerde oturursun ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Topluluk: Âmin.

Koro: Nefes alan her şey Rabbi övsün. (3 kez)

Diyakoz: Bizleri kutsal İncil’i dinlemeye layık kılması için Rab Tanrı’ya yalvaralım.

Topluluk: Rab merhamet eyle (3 kez)

Papaz: Bilgelik! Ayağa kalkalım. Kutsal İncil’i dinleyelim. Hepinize esenlik!

Topluluk: Ve sizin ruhunuza

Papaz: Aziz… göre kutsal İncil’den okuma

Topluluk: Yücelik Sana Rab, yücelik Sana!

Diyakoz: Dikkat edelim.

Papaz, Kutsal Masanın güneyinde durup Diyakoz onun karşısında olacak şekilde sabaha özgü İncil parçasını ve Pazar günüyse Eothinon’u okur. Diğer günlerde okumayı Kutsal Kapıların arasından ve topluluğa bakarak yapar.

İncil okumasından sonra Topluluk: Yücelik Sana Rab, yücelik Sana!

Pazar günleri İncil okumasından sonra

Mesih’in Dirilişini görmüş olarak tek günahsız Kutsal Rab İsus’a secde edelim. Çarmıhına secde ediyoruz ey Mesih ve Senin kutsal Dirilişini övüp yüceltiyoruz. Çünkü Sen bizim tanrımızsın, Senden başkasını bilmiyoruz. Seni adınla çağırıyoruz. Gelin, tüm inanlılar, Mesih’in kutsal Dirilişine secde edelim; çünkü işte Çarmıh aracılığıyla tüm dünyaya sevinç geldi. Rabbi daima kutsayıp O’nun Dirilişine ilahiler söylüyoruz. Çünkü bizim uğrumuza Çarmıha katlanıp ölümü ölüm sayesinde yok etti.

Pazar günüyse korodakiler 50. Mezmuru okumaya başlar.

Bu esnada Papaz Kutsal Kapılarda durup Kutsal İncil’i elinde tutar. Mezmurda “Madem sen gönülde sadakat istiyorsun” ayetine ulaşılınca Kutsal Kapılardan çıkıp Kilisenin ortasında durur. Topluluk ve korodakiler İncil’e saygı gösterirler.

Tüm diğer günlerde Mezmur okunur ama İncil’e saygı gösterme ritüeli yoktur.

Mezmur 50

Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğruna; Sil isyanlarımı, Sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, Arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, Günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, Yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben, Günah içinde anam bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana, Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, Sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhun’u benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, İstekli bir ruhla bana destek ol. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, Günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan, Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, Dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, Ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, Yoksa sunardım sana, Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

Pazar günleri:

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Elçilerin dualarıyla, ey Merhametli Olan, çok sayıdaki günahlarımı sil.

Başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin

Tanrıdoğuran’ın dualarıyla, ey Merhametli Olan, çok sayıdaki günahlarımı sil.

Bana acı ey Tanrı, büyük merhametin uyarınca; merhametinin bolluğu uyarınca sil günahlarımı.

İsus, önceden bildirdiği gibi ölümden dirilerek bizlere sonsuz yaşamı ve yüce merhametini verdi.

İncil okumasının olduğu tüm günlerde Diyakoz (veya Papaz):

Ey Tanrı, halkını kurtar ve mirasını kutlu kıl; merhametin ve acımanla dünyanı ziyaret et. Ortodoks Hristiyanların gücünü yükselt ve üzerimize bol merhametini yağdır. Tamamen pak Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar Bakire Meryem’in dualarıyla; değerli ve yaşam veren Çarmıhın gücüyle; gökteki şerefli Bedensiz Güçlerin korumasıyla; şerefli ve görkemli Peygamber ve Yol Hazırlayıcı Vaftizci Yuhanna’nın; kutsal, görkemli ve tamamen övülmüş Elçilerin; kutsal, görkemli ve zafer sahibi Şehitlerin, saygıdeğer ve Tanrı adamı Babalarımızın ve Annelerimizin, Tanrı’nın kutsal ve doğru ataları Yohakim ve Anna’nın, bugün hatırasını kutladığımız Aziz (isim) ve tüm Kutsallarının dualarıyla Sana yalvarıyoruz, tek merhametli Rab, Sana dua eden biz günahkârları dinle ve bize merhamet eyle.

Koro: Rab, merhamet eyle. (12 kere, 3’lü biçimde)

Papaz: Biricik Oğlu’nun insanlığa olan kayrası, merhameti ve sevgisi sayesinde ki kutlusun Sen Oğlun ile ve tümden kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Koro:Âmin

Kanonu okumaya başlarız.

3. and 6. İlahi sonrasında, Kısa Karşılıklı Dua.

3. İlahi sonrasında

Çünkü Sen bizim Tanrımızsın ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

6. İlahi sonrasında

Çünkü Sen Esenlik Kralısın ve ruhlarımızın Kurtarıcısısın ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Güne özgü Kontakion, Ikos ve Synaxarion okunur.

8. İlahinin Katavasia bölümü bittiğinde Diyakoz, Kutsal Kapılardan topluluğa doğru bakıp yüksek sesle şöyle der:

Tanrıdoğuran’ı ve Işığın Annesini ilahilerle onurlandırıp yüceltelim.

Sonra her zamanki gibi kusal bölümü ve kiliseyi tütsüler.

Tanrıdoğuran’ın İlahisi.
Bakire bir Anne Oğlunu ve Tanrısını yüceltiyor.
İlahilerle şimdi Tanrıdoğuran’ı yüceltelim.

Canım Rab’bi yüceltir; ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

Kerubimlerden daha şanlı ve Serafimlerden kıyaslanmaz şekilde daha yüce olan sen, Tanrı Sözüne bozulmaksızın beden verdin; gerçekten Tanrıdoğuran olan seni yüceltiyoruz.

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte, bundan böyle tüm kuşaklar beni mutlu sayacak.

Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. O’nun adı kutsaldır. Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder.

Eliyle güçlü işler yaptı; kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti.

Hükümdarları tahtlarından indirdi, sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri ise elleri boş çevirdi.

Atalarımıza söz verdiği gibi, İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail’in yardımına yetişti.

9. İlahiye ait Katavasia sonrasında, Kısa Karşılıklı Dua.

Diyakoz: Yine ve yine esenlikle Rabbimize dua edelim.

Topluluk: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Topluluk: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü göğün tüm Güçleri Seni över ve bizler Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Topluluk: Âmin.

Sonra yalnızca Pazar günlerinde:

Koro 1: Kutsaldır Tanrımız RAB.

Koro 2: Kutsaldır Tanrımız RAB.

Koro 1: Yüceltin Tanrımız RABBİ ve saygıyla eğilin O’nun ayaklarının taburesi önünde.

Koro 2: Çünkü kutsaldır O.

Sonra tüm günlerde, Exapostilaria.

Ardından
Övgüler

Mezmur 148
[A]
Nefes alan her şey RABBİ övsün. Göklerden RAB’be övgüler sunun, Yücelerde O’na övgüler sunun! Sana övgü yaraşır, ey Tanrı.

[B]Ey bütün melekleri, O’na övgüler sunun: Övgüler sunun O’na, ey bütün göksel orduları! Sana övgü yaraşır, ey Tanrı.

Aşağıdaki ayetler, Stichera’nın eklendiği bölüme kadar, ne yazık ki genelde atlanmaktadır.

Ey güneş, ay, O’na övgüler sunun, Övgüler sunun O’na, ey ışıldayan bütün yıldızlar! Ey göklerin en yüce katı ve göklerin üstündeki sular, O’na övgüler sunun! RAB’bin adına övgüler sunsunlar, Çünkü O buyruk verince, var oldular; Bozulmayacak bir kural koyarak, Onları sonsuza dek yerlerine oturttu. Yeryüzünden RAB’be övgüler sunun, ey deniz canavarları, bütün enginler, Şimşek, dolu, kar, bulutlar, O’nun buyruğuna uyan fırtınalar, Dağlar, bütün tepeler, Meyve ağaçları, sedir ağaçları, Yabanıl ve evcil hayvanlar, Sürüngenler, uçan kuşlar, Yeryüzünün kralları, bütün halklar, Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri, Delikanlılar, genç kızlar, Yaşlılar, çocuklar! RAB’bin adına övgüler sunsunlar, Çünkü yalnız O’nun adı yücedir. O’nun yüceliği yerin göğün üstündedir. RAB kendi halkını güçlü kıldı, Bütün sadık kullarına, Kendisine yakın olan halka, İsrailoğulları’na ün kazandırdı. RAB’be övgüler sunun!

Mezmur 149
RAB’be yeni bir ezgi söyleyin, Sadık kullarının toplantısında O’na övgüler yükseltin! İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun, Siyon halkı Kralları’yla coşsun! Dans ederek övgüler sunsunlar O’nun adına, Tef ve lir çalarak O’nu ilahilerle övsünler! Çünkü RAB halkından hoşlanır, Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler. Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında! Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, Ellerinde iki ağızlı kılıçla Uluslardan öç alsınlar, Halkları cezalandırsınlar, krallarını zincire, Soylularını prangaya vursunlar!

8 Ayet (Pazar günleri) veya 6 ayet.

Yazılan kararı onlara uygulasınlar! Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB’be övgüler sunun!

Mezmur 150
Kutsal katında Tanrı’ya övgüler sunun! Övgüler sunun O’na, gücünü gösteren göklerde!

4 Ayet için.

Övgüler sunun O’na güçlü işleri için! Övgüler sunun O’na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde! Boru çalarak O’na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O’na övgüler sunun! Tef ve dansla O’na övgüler sunun! Saz ve kavalla O’na övgüler sunun! Zillerle O’na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O’na övgüler sunun! Bütün canlı varlıklar RAB’be övgüler sunsun! RAB’be övgüler sunun!

Pazar günüyse, aşağıdaki ayetler eklenir:

Ayet 1: Kalk ey RAB, Tanrım; elini kaldır; yoksulunu sonsuza kadar unutma.

Ayet 2: Tüm kalbimle Sana şükürler sunacağım ey RAB; tüm harikalarını anlatacağım.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun
Pazar günü İncil okumasına karşılık gelen Eothinon okunur.

şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin.

Pazar günüyse aşağıdaki Theotokion:

Pek kutlusun Tanrı’nın Bakire Annesi; çünkü senden ten almış Olan aracılığıyla Cehennem tutsak edildi, Âdem geri çağrıldı, lanet yok edildi, Havva serbest bırakıldı, ölüm öldürüldü ve bizlere yaşam verildi. Bu nedenle övgülerle şöyle diyoruz: Kutlusun Sen bundan hoşnut olan Tanrımız Mesih. Yücelik olsun Sana.

Büyük Yücelik Duasının söylendiği Pazar ve Bayram Günlerinde:

Bize ışığı göstermiş olan Sana yücelik olsun! En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. Seni ilahilerle yüceltiriz, Seni kutlularız, Sana taparız, yüceliğinin büyüklüğü için sana şükrederiz. Ey kral Rab, göksel Tanrι, her şeye gücü yeten Baba, ey Rab biricik Oğul, İsa Mesih ve ey Kutsal Ruh. Ey Rab Tanrι, ey Tanrι’nın kuzusu ve Baba’nın Oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan, bize acıma eyle, ey insanların günahlarını kaldıran, yalvarışlarımızı kabul et, ey Baba’nın sağında oturan, bize acıma eyle. Çünkü Baba’nιn görkeminde olan yalnız kutsal, yalnız Rab İsa Mesih Sensin. Âmin. Her gün kutsayacağım Seni, öveceğim adını sonsuzluklar boyunca. Rab, bu günü günahsız geçirmeyi bizlere bağışla. Kutlusun Sen, ey Rab, atalarımızın Tanrısı ve övülmüş ve yüceltilmiştir adın çağlar boyunca. Sana ümit bağladığımız için, ey Rab, merhametin bizimle kalsın. Kutlusun Sen ey Rab, bana emirlerini öğret. Kutlusun Sen ey Rab, bana emirlerini öğret. Kutlusun Sen ey Rab, bana emirlerini öğret. Ya Rab her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana acı ve şifa ver dedim. Çünkü Sana karşı günah işledim. Ya Rab Sana sığındım, Senin istediğini yapmayı bana öğret çünkü Sen Tanrımsın. Çünkü hayatın kaynağι Sendendir ve ışığı Senin ışığında görürüz. Seni tanıyanların üzerine bereketini ver.

Kutsal Tanrı, Kutsal Erkli, Kutsal Ölümsüz; bize merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Kutsal Ölümsüz, bize merhamet eyle.

Kutsal Tanrı, Kutsal Erkli, Kutsal Ölümsüz; bize merhamet eyle.

Pazar günüyse Büyük Yücelik Duasının sonunda ve Trisagion sonrasında Dirilişe özgü Troparia söylenir.

1. 2. 3. 4. Tonlar için Ton 4:

Bugün dünyamıza kurtuluş geldi. Mezardan dirilmiş olana, yaşamın Önderine ilahi söyleyelim. Çünkü ölümü ölümle yok ederek bizlere zafer ve yüce merhametini bağışladı.

5. 6. 7. 8. Tonlar için Ton 8.

Mezardan dirilerek ve Cehennemin bağlarını koparıp ölüm hükmünü ortadan kaldırdın, ey Rab, herkesi düşmanın tuzaklarından kurtararak. Kendini Elçilerine göstererek onları sözü duyurmaya gönderdin ve onlar aracılığıyla tüm dünyaya esenlik verdin, merhametle dolu olan tek Sen.

Diğer Bayramlarda yalnızca bir kez Apolytikion söylenir.

İki kısa Karşılıklı Dua ve Uğurlama.

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Topluluk: Rab, merhamet eyle (3 kez).

Diyakoz: Piskoposumuz (isim) için de dua ediyoruz.

Yine Tanrı’nın kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için; tüm dindar ve Ortodoks Hristiyanlar için, bu şehirde yaşayan veya bu topluluğu ziyaret edenler için, bu kilisenin bekçileri ve üyeleri ve onların aileleri için dua ediyoruz.

Bu kutsal kilisenin kutlu ve her zaman hatırlanan kurucuları için ve bizden önce Rabde dinlenmiş olan kardeşlerimiz için, burada gerçek inanca sahip olarak Rabde uyumuş olanlar için ve tüm dünyadaki Ortodokslar için dua ediyoruz ki isteyerek veya istemeyerek işledikleri günahları bağışlansın.

Sunularını getirenler için de, bu kutsal ve saygıdeğer evin bakımıyla ilgilenenler, onun hizmetinde çalışanlar için, ilahi söyleyenler için ve burada bulunup Senin yüce ve bol merhametini bekleyenler için de dua ediyoruz.

Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan ırkını seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Diyakoz: Rabbe sabah dualarımızı tamamlayalım.

Topluluk: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tüm günün mükemmel, kutsal, esenlik dolu ve günahsız olmasını Rabden dileyelim.

Topluluk: Bahşet ya Rab.

Diyakoz: Rabden bir barış meleği, sadık bir rehber, ruhlarımızın ve bedenlerimizin gözeticisi dileyelim.

Günahlarımızın ve suçlarımızın bağışlanmasını Rabden dileyelim.

Ruhlarımız için iyi ve faydalı olan her şeyi ve dünya için esenliği Rabden dileyelim.

Hayatımızın geri kalan kısmını esenlik ve tövbe içinde tamamlayabilmeyi Rabden dileyelim.

Hayatlarımızın Hristiyanca bir biçimde tamamlanmasını: acısız, kusursuz ve esenlik dolu olmasını ve Mesih’in korkunç yargı kürsüsü huzurunda iyi bir savunmayı Rabden dileyelim.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Topluluk: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü Sen insanlığa karşı merhametin, şefkatin ve sevginin Tanrısısın ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Papaz: Hepinize esenlik olsun.

Topluluk: ve sizin ruhunuza

Papaz: Başlarımızı Rabbe eğelim.

Topluluk: Sana, ya Rab.

Başlar eğildiğinde okunan dua

Papaz: Çünkü bize merhamet gösterip bizi kurtarmak Senin elindedir Tanrımız ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Topluluk: Âmin.

Papaz: Bilgelik.

Topluluk: Kutsa.

Papaz (kutsal bölümden): Kutludur Var Olan O, gerçek Tanrımız Mesih; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu:Âmin. Rab Tanrı dindar ve Ortodoks Hristiyanların kutsal ve pak imanını bu kutsal kiliseyle birlikte güçlendirsin; sonsuza kadar.

Papaz: Pek kutsal Tanrıdoğuran, bizi kurtar.

Okuyucu: Kerubimlerden daha şanlı ve Serafimlerden kıyaslanmaz şekilde daha yüce olan sen, Tanrı Sözüne bozulmaksızın beden verdin; gerçekten Tanrıdoğuran olan seni yüceltiyoruz.

Papaz: Yücelik Sana, ümidimiz Mesih Tanrı, yücelik olsun Sana!

Okuyucu: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin. Rab merhamet eyle (3 kez). Kutsa!

Papaz şu şekilde devam eder:

Ölümden dirilmiş gerçek Tanrımız Mesih; tamamen pak ve kutsal Annesinin duaları, değerli ve yaşam veren Çarmıhın gücü, şanlı ve bedensiz Göksel Güçlerin koruması, şanlı ve görkemli Peygamber ve Yol Hazırlayıcı Yuhanna’nın yakarışları, kutsal, şanlı ve muzaffer Şehitler, saygıdeğer ve dindar Babalarımız, kutsal ve doğru atalar Yohakim ve Anna, bugün andığımız Aziz (isim) ve tüm kutsallar aracılığıyla bize acısın ve bizi kurtarsın; çünkü iyidir ve insanlığı sever.

Okuyucu:Âmin. Hemen Birinci Saat okumaları başlar.

 

BİRİNCİ SAAT

Kutsal Kapılar ve perde kapalıyken okuyucu başlar:

Gelin, Tanrımız Kralın önünde secde edip yere kapanalım.
Gelin, Kral Mesih’in, Tanrımızın önünde secde edip yere kapanalım.
Gelin, Tanrımız ve Kralımız olan Mesih’in önünde secde edip yere kapanalım.

Mezmurlar:

Mezmur 5
Sözlerime kulak ver, ya RAB, İniltilerimi işit. Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım! Duam sanadır. Sabah sesimi duyarsın, ya RAB, Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim. Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin, Kötülük senin yanında barınmaz. Böbürlenenler önünde duramaz, Bütün suç işleyenlerden nefret duyar, Yalan söyleyenleri yok edersin; Ya RAB, sen eli kanlılardan, Aldatıcılardan tiksinirsin. Bense bol sevgin sayesinde Kutsal tapınağına gireceğim; Oraya doğru saygıyla eğileceğim. Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB, Düşmanlarıma karşı! Yolunu önümde düzle. Çünkü onların sözüne güvenilmez, yürekleri yıkım dolu. Yaltaklanır dururlar, Boğazları açık birer mezar. Ey Tanrı, onları suçlu çıkar! Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın. Kov onları sayısız isyanları yüzünden. Çünkü sana karşı ayaklandılar. Sevinsin sana sığınan herkes, Sevinç çığlıkları atsın sürekli, Kanat ger üzerlerine; Sevinçle coşsun adını sevenler sende. Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB, Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

Mezmur 89 (90)

Ya Rab, barınak oldun bize Kuşaklar boyunca. Dağlar var olmadan, Daha evreni ve dünyayı yaratmadan, Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. İnsanı toprağa döndürürsün, “Ey insanoğulları, toprağa dönün!” diyerek. Çünkü senin gözünde bin yıl Geçmiş bir gün, dün gibi, Bir gece nöbeti gibidir. İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, Sabah biten ot misali: Sabah filizlenir, büyür, Akşam solar, kurur. Eriyip bitiyoruz senin öfkenden, Kızgınlığından dehşete düşüyoruz. Suçlarımızı önüne, Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın. Gazabından kısalıyor günlerimiz, Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız. Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak; En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor, Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Kim bilir gazabının gücünü? Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür. Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, bilgelik kazanalım. Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek? Acı kullarına! Sabah bizi sevginle doyur, Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, Kaç yıl çile çektirdinse, O kadar sevindir bizi. Yaptıkların kullarına, Görkemin onların çocuklarına görünsün. Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

Mezmur 100 (101)
Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB. Dürüst davranmaya özen göstereceğim, Ne zaman geleceksin bana? Temiz bir yaşam süreceğim evimde, Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim. Tiksinirim döneklerin işinden, Etkilemez beni. Uzak olsun benden sapıklık, Tanımak istemem kötülüğü. Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni, Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana. Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak, Yanımda oturmalarını isterim; Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek. Dolap çeviren evimde oturmayacak, Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak. Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek Bütün haksızları RAB’bin kentinden söküp atacağım.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin. Alleluya, Alleluya, Alleluya. Rab merhamet eyle (3 kez)

Ve hemen:Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, ardından güne özgü Apolytikion

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin ve aşağıdaki Theotokion:

Sana ne diyeceğiz, ey kayra ile dolu olan? Gökyüzü mü? Çünkü doğruluk Güneşini doğdurdun. Cennet mi? Çünkü çürümezlik çiçeğini açtırdın. Pak Anne mi? Çünkü kutsal kucağında herkesin Tanrısı olan bir Oğul taşıdın. Ruhlarımız kurtulsun diye O’na yalvar.

Ve hemen:

Adımlarımı sözüne göre yönlendir ve kötülüğün bana hükmetmesine izin verme. Kurtar beni insanların iftiralarından ve emirlerine uyacağım. Yüzün kulunun üzerinde parlasın ve bana kurallarını öğret. Ey Rab, ağzım övgünle dolsun ki ilahiler söyleyeyim Senin yüceliğine, tüm gün boyunca görkemine.

Sonra:

Kutsal Tanrı, Kutsal Erkli, Kutsal Ölümsüz; bize merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Tümüyle kutsal Üçlü Birlik, bize merhamet eyle. Efendi, suçlarımızı bağışla. Kutsal Olan, adın uğruna bizi ziyaret et ve hastalıklarımızı iyileştir. Rab, merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Günah ile ayartılmamıza izin verme ve kötülükten bizi kurtar.

Papaz: Çünkü krallık, kudret ve yücelik Senindir: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar.

Okuyucu: Âmin

Varsa Aziz ile ilgili Kontakion veya mevcut Bayrama özgü Kontakion.

Pazar günü Hypakoï söylenir.

Sonra:Rab, merhamet eyle. (40 kez)

Her zaman ve her saatte gökte ve yeryüzünde tapılan Mesih Tanrı, yumuşak huylu, merhameti büyük, şefkati büyük, doğruluğu seven, günahkârlara merhametli, herkesi gelecekteki iyi şeylerin vaadiyle kurtuluşa çağıran, Sen Rab, bu saatteki yalvarışımızı kabul et ve yaşamlarımızı emirlerine yönlendir. Ruhlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, düşüncelerimizi düzelt, fikirlerimizi arındır ve bizleri her tür sıkıntı, kötülük ve acıdan kurtar. Etrafımızda kutsal Meleklerinle duvar ör ki onların ordusu tarafından korunmuş ve yönlendirilmiş olarak iman birliğine ve Senin yaklaşılmaz görkeminin bilgisine erişebilelim. Çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutlusun. Âmin.

Rab, merhamet eyle. (3 kez) Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Kerubimlerden daha şanlı ve Serafimlerden kıyaslanmaz şekilde daha yüce olan sen, Tanrı Sözüne bozulmaksızın beden verdin; gerçekten Tanrıdoğuran olan seni yüceltiyoruz. Rabbin adıyla, kutsa ey Baba.

Papaz: Tanrı bize acısın ve bizi kutsasın; yüzünün ışığını üzerimizde parlatsın ve bize merhamet etsin.

Sonra aşağıdaki duayı söyler:

Mesih, Dünyaya gelen herkesi aydınlatıp kutsayan gerçek Işık, yüzünün ışığı üzerimizde iz bıraksın, öyle ki onda Senin yaklaşılmaz ışığını görebilelim ve adımlarımızı Senin emirlerini yerine getirmeye yönlendirelim, Senin tümden lekesiz Annenin ve tüm Kutsallarının dualarıyla, Âmin.

Okuyucu:

Ey Tanrıdoğuran, yenilmez Savaşçı, tüm sıkıntılardan kurtulma zaferini şehrin sana atfediyor ve senin karşı konulmaz gücünle bizleri tüm tehlikelerden koru; öyle ki sana şöyle diyeyim: Sevin ey güveyi olmayan gelin.

Ve Uğurlama.

Yücelik Sana, ümidimiz Mesih Tanrı, yücelik olsun Sana!

Okuyucu:Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin. Rab, merhamet eyle. (3 kez) Kutsa.

Papaz:Ölümden dirilmiş gerçek Tanrımız Mesih; tamamen pak ve lekesiz Annesinin duaları, kutsal, görkemli ve tamamen övülmüş Elçilerin; kutsal, görkemli ve zafer sahibi Şehitlerin, saygıdeğer ve Tanrı adamı Babalarımızın ve Annelerimizin, Tanrı’nın kutsal ve doğru ataları Yohakim ve Anna’nın, bugün hatırasını kutladığımız Aziz (isim) ve tüm Kutsallarının dualarıyla bize acısın ve bizi kurtarsın; çünkü iyidir ve insanlığı sever.

Kutsal Babalarımızın dualarıyla Tanrımız Rab İsus Mesih, bizlere merhamet et ve bizleri kurtar.

Okuyucu: Âmin.

 

EKLER

1. DİRİLİŞLE İLGİLİ EXAPOSTILARIA

Bilge Leo’nun Oğlu İmparator Konstantin’in eseri

EXAPOSTILARION 1

Öğrencilerle birlikte Galile’deki bir dağa, Mesih’e imanla bakmaya gidelim; çünkü gökteki ve yerdeki her şey üzerinde yetki sahibi olduğunu söylüyor. O’nun, öğrencilerine tüm ulusları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz etmelerini nasıl öğrettiğini ve söz verdiği gibi yetiştirdiği kimselerle her şeyin tamamlanışına kadar kalacağını öğrenelim.

Theotokion

Öğrencilerle birlikte sevinç duydun, Tanrı’nın Bakire Annesi; çünkü Mesih’in önceden söylediği gibi üçüncü günde mezardan dirildiğini gördün. Öğretmek, daha yüce şeyleri açıklamak ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz etmelerini emretmek için de onlara göründü ki O’nun Dirilişine inanalım ve seni yüceltelim, ey Erden.

EXAPOSTILARION 2

Taşın yuvarlanmış olduğunu gördüklerinde mür taşıyanlar sevindiler; çünkü mezarda oturan Genç bir Adam gördüler ve o, onlara şöyle dedi: “İşte, Mesih dirildi. Petrus ile Öğrencilere söyleyin, ‘Galile’deki dağa gidin. Orada sizlere görünecek; arkadaşlarına önceden söylediği gibi’”.

Theotokion

Bir Melek “Selam” sözünü Senin vücut bulmandan önce Bakireye iletti, ey Mesih. Bir Melek, mezarındaki taşı yuvarladı. Bir tanesi üzüntü yerine sözle betimlenemez sevincin araçlarını ilan edip yüceltti; diğeri ise ölüm yerine Seni, yaşam Bağışlayanı ilan edip yüceltti, Kadınlara ve Öğrencilere Dirilişi duyurarak.

EXAPOSTILARION 3

Hiç kimse Mesih’in dirildiğinden şüphe etmesin. Çünkü Meryem’e göründü; sonra kırlarda yürümekte olanlar tarafından görüldü. Yine sofrada otururlarken On bir Öğrenciye göründü ve ve onları vaftiz etmeye gönderdiğinde önceden geldiği yer olan göğe kaldırıldı, diriliş duyurusunu birçok işaretle onaylayarak.

Theotokion

Odasından çıkan bir Güvey gibi bugün mezardan parlamış, Cehennemi talan etmiş ve ölümü yok etmiş olan ey Güneş, Seni doğurmuş olanın dualarıyla ışığını bizlere gönder, ışığını kalplerimizde parlat, hepimizin emirlerinin doğrultusunda ve esenlik yolunda yürümesine ışığın rehberlik etmesini sağla.

EXAPOSTILARION 4

Erdemlerle parlayarak, yaşam veren mezarda onları gördüklerinde başlarını yere eğen Mür Taşıyıcılara görünmüş parlak giysili adamları düşünelim. Göğün Efendisinin Dirilişi öğretilsin bize ve Petrus ile birlikte bir mezarda bulunan yaşama doğru koşalım ve olana hayret edip Mesih’i görmek için kalalım.

Theotokion

Rab, “Sevinin!” diye haykırıp dünyaya Dirilişinin sevincini vererek Atalarımızın yasını dönüştürdün. Bu nedenle ey Yaşam Veren, kalpleri aydınlatan Işık, Seni doğurmuş olan aracılığıyla merhametinin ışıklarını gönder ki Sana şöyle diyelim: “İnsanlığı Seven, Tanrı ve insan, yücelik olsun Dirilişine!”

EXAPOSTILARION 5

Yaşam ve yol olan Mesih, ölümden kalkıp sonra Emmaus’tayken ekmeği böldüğünde kendisini tanımış olan Kleopas ve Luka ile yolculuk etti. Yolda onlarla konuşurken ve neler yaşadığını Kutsal Yazılara göre açıkladığında onların ruhları ve kalpleri alev aldı. Onlarla birlikte haykıralım: “Ölümden dirildi ve Petrus’a göründü!”

Theotokion

Ey Yaratıcım, sınırsız merhametine övgüler söylüyorum; çünkü insan bedeni almak ve ölümlülerin kötülük dolmuş doğasını kurtarmak için kendini hiçe saydın. Tanrı olduğun halde Tanrı’nın Pak Çocuğundan benim suretimde doğmayı ve Cehenneme kadar alçalmayı kabul ettin; çünkü Seni doğurmuş olanın dualarıyla kurtulmamı istedin, ey acıma dolu Efendi.

EXAPOSTILARION 6

Gerçek bir insan olduğunu göstererek ey Kurtarıcı, ölümden dirildikten sonra Öğrencilerinin ortasında durdun, yiyecekten pay aldın ve günahlardan dönme çağrısını öğrettin. Sonra hemen göksel Baba’ya kaldırıldın ve Öğrencilerine Avutucuyu göndermeye söz verdin. Ey tüm tanrısallığın ötesindeki Tanrı ve insan, yücelik olsun Dirilişine!

Theotokion

Tamamen Kutsal Bakire, yaratılışın Mimarı ve her şeyin Tanrısı senin günahsız kanından ölümlü ten edindi. Seni doğumdan sonra doğumdan önce olduğun gibi bırakıp tamamen bozulmuş olan doğayı da yeniledi. Bu nedenle imanla seni ilan edip şöyle diyoruz: “Selam, dünyanın Kraliçe Hanımefendisi!”

EXAPOSTILARION 7

Meryem “Rabbi alıp götürmüşler” dediğinde Simon Petrus ve diğer Öğrenci, Mesih’in sevdiği, aceleyle mezara gittiler. İkisi koştu ve kefenin içeride tek başına dururken başa örtülen mendilin ayrı şekilde durduğunu gördüler. Böylece Mesih’i görünceye kadar yine sessizce beklediler.

Theotokion

Yüce ve harikadır Senin uğruma yaptığın şeyler pek merhametli İsus; çünkü anlayışı aşan şekilde bir Bakire Kızdan doğdun ve Çarmıhı kabul ettin. Ölüme katlanıp yücelik içinde dirildin ve doğamızı ölümden kurtardın. Yücelik olsun ey Mesih, Senin görkemine! Yücelik olsun Senin gücüne!

EXAPOSTILARION 8

Mezarda iki Melek görünce Meryem şaşırdı ve tanıyamadığı Mesih’i Bahçıvan sanıp O’na sordu: “Efendim, İsusumun bedenini nereye yatırdınız?” Ona seslendiğinde konuşanın Kurtarıcı olduğunu anlayınca, Meryem’e şöyle dendi: “Bana dokunma. Kardeşlerime, Babama gittiğimi söyle”.

Theotokion

Ey Bakire, Üçlü Birlik’in bir Kişisini, iki doğaya ve iki işleyişe sahip olmasına rağmen tek kişi Olanı, sözle anlatılamaz biçimde doğurdun. Öyleyse, sana imanla saygı gösterenler için bizleri düşmanın her tuzağından kurtarması için O’na sürekli yalvar; çünkü şimdi hepimiz sana başvuruyoruz, Kraliçe Hanımefendi, Tanrıdoğuran.

EXAPOSTILARION 9

Kapılar kapalıyken içeri girdin, Efendi, Elçileri tümden-Kutsal Ruh ile doldurdun, onların üzerine esenlikle üfleyerek. Günahları bağlayıp çözmelerini söyledin onlara ve sekiz gün sonra bağrını ve ellerini gösterdin Tomas’a. Onunla birlikte haykırıyoruz: ‘Sen Rab ve Tanrısın’.

Theotokion

Oğlunun üçüncü günde ölümden dirildiğini gördüğünde, Tanrı’nın Gelini, O’nu acı çekerken gördüğünde bir Anne olarak çekmiş olduğun tüm sıkıntıları bıraktın. Neşeyle dolup Öğrencileriyle sevinirken O’na övgüler söylüyorsun. Ve şimdi de seni Tanrıdoğuran ilan edenleri kurtar.

EXAPOSTILARION 10

Eskiden Taberiye Gölü; Tomas’ı Zebedi’nin oğulları, Natanel, Petrus ve diğer iki öğrenciyle birlikte balık tutar buldu. Mesih’in emriyle ağlarını sağ tarafa indirdiklerinde çok sayıda balık yakaladılar. Petrus O’nu tanıyarak O’na doğru yüzdü. Onlara üçüncü kez görünerek ekmek ve kömür üzerinde balık gösterdi.

Theotokion

Üçüncü günde ölümden dirilmiş olan Rabbe, sana övgüler söyleyen ve sevgiyle seni kutlu diye adlandıranlar adına yalvar, ey Bakire. Çünkü sen hepimiz için kurtarıcı bir sığınak ve O’na arabuluculuk edensin; çünkü bizler senin mirasın ve hizmetlileriniz, Tanrıdoğuran; hepimiz senin yardımını bekliyoruz.

EXAPOSTILARION 11

Rab, tanrısal Dirilişinden sonra Petrus’a üç kez ‘Dostum musun?’ diye sorarak onu kendi koyunlarının Baş Çobanı atadı. Petrus, İsus’un sevdiği Öğrencinin onu takip ettiğini görünce Efendiye ‘O ne olacak?’ diye sordu. ‘Ben dönene kadar onun kalmasını istiyorsam’ dedi İsus, ‘Bundan sana ne, dost Petrus?’

Theotokion

Ey korkunç gizem! Ey sıra dışı harika! Ölüm sayesinde ölüm tamamen yok edildi. Öyleyse kim Senin Dirilişini ve Seni pak bir şekilde doğuran Tanrı’nın annesini övmez, ey Söz! Onun dualarıyla hepimizi Cehennemden kurtar.

2. ON BİR EOTHINA

Bilge Leo’nun eseri

EOTHINON 1. Ton 1.

Rab, O’nun ölümden dirildiğini görmek için dağa çıkmış olan Öğrencilerinin önünde durdu. O’na secde ettiler ve O’na her yerde yetki verildiğini öğrenince O’nun ölülerden Dirilişini ve Göğe dönüşünü ilan etmeye gönderildiler. Ve Tanrı ve ruhlarımızın Kurtarıcısı olan Mesih sonsuza kadar sürekli onlarla olacağına söz verdi.

EOTHINON 2. Ton 2.

Ellerinde baharatlarla Meryem ile birlikte gelen ve amaçlarına nasıl ulaşacaklarını bilmeyen Kadınlar, mezar taşının kaldırıldığını gördüler ve tanrısal bir Genç onların ruhlarındaki kargaşayı dindirdi; çünkü şöyle dedi: Rab İsus dirildi; bu nedenle O’nun habercilerine, Öğrencilerine, aceleyle Galile’ye gitmelerini söyleyin. Orada O’nu Rab ve Yaşam Veren olarak ölümden dirilmiş şekilde göreceksiniz.

EOTHINON 3. Ton 3.

Magdalalı Meryem Kurtarıcının ölümden Dirilişinin ve görünüşünün müjdesini bildirdiğinde Öğrenciler şüphe etti ve kalplerinin katılığı yüzünden azarlandılar. Ancak işaretler ve mucizelerle donanmış olarak sözü duyurmaya gönderildiler. Ve Rab, Sen ışığın kaynağı olan Baba’ya kaldırıldığında onlar mucizelerle görevlendirilmiş olarak sözü her yerde duyurmaya başladılar. Bu nedenle, onlar aracılığıyla aydınlanmış olarak Senin ölümden Dirilişini yüceltiyoruz, ey insanlığı seven Rab.

EOTHINON 4. Ton 4.

Şafağın ilk anlarıydı ve Kadınlar mezarına geldiler ey Mesih ama aradıkları beden bulunamayacaktı ve bu yüzden parlak giysiler içindekiler onların şaşkınlığı sırasında yanlarında durup şöyle dedi: Diri olanı niçin ölüler arasında arıyorsunuz? Önceden söylediği gibi dirildi. O’nun sözlerini niçin unuttunuz? Onlar tarafından ikna edilerek gördüklerini ilan ettiler. Ancak sevindirici haber yalnızca saçmalık sayıldı; Öğrenciler hala o kadar anlayışsızdı. Ancak Petrus koştu ve görüp kendi kendine Senin harikalarını yüceltti.

EOTHINON 5. Ton 5.

Ey Mesih, yargıların ne kadar bilgece! Petrus’a Dirilişini yalnızca mezar giysileri aracılığıyla belli ettin; ancak Kleopas ve Luka ile yolculuk edip konuştun ve konuşurken kendini hemen belli etmedin. Yeruşalim’de bulunup da onda son zamanlarda yaşananları bilmeyen bir yabancı olarak Sana serzenişte bulundular. Ancak her şeyi yarattıklarının iyiliği için düzenleyen Kişi olarak kendinle ilgili ön bildirileri açıkladın ve ekmeğin kutsanması sırasında Seni tanımalarını sağladın ki onların kalpleri bundan önce de Seni tanımak için yanıp tutuşuyordu. Bir araya gelmiş Öğrencilerine Dirilişini çoktan ilan ediyorlardı. Onlar aracılığıyla bizlere merhamet et.

EOTHINON 6. Ton 6.

Ey Mesih, Sen Tanrı adamları için gerçekten esenliksin. Dirilişten sonra Öğrencilerine esenlik bağışlayınca onların korku dolu olduklarını gösterdin; çünkü bir hayalet gördüklerini sandılar. Ama Sen ellerini ve ayaklarını gösterip onların ruhundaki kargaşayı dindirdin. Ancak yine de şüphe ettikleri için ellerine yiyecek alıp onlara öğretilerini hatırlatarak Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için onların zihinlerini açtın. Onları Baba’nın vaadinden emin kıldın ve bir kutsama eşliğinde ayrılıp göğe gittin. Onlarla birlikte Sana secde ediyoruz. Rab, yücelik Sana!

EOTHINON 7. Ton 7.

İşte, karanlık ve şafağın ilk saatleri… Meryem, niçin kasvet dolu zihninle mezarın yanında dikiliyorsun? Niçin İsus’un yatırıldığı yeri arıyorsun? Birlikte koşan öğrencileri gör, mezar giysilerinden ve mendilden Dirilişi nasıl anladıklarını ve bununla ilgili Kutsal Yazıları nasıl hatırladıklarını gör. Onlarla birlikte ve onlar aracılığıyla bizler de inandık ve Sana övgüler söylüyoruz, ey Mesih, Yaşam Veren.

EOTHINON 8. Ton 8.

Meryem’in sıcak gözyaşları boşuna dökülmedi; çünkü Meleklerden bilgi almak ve Seni görmek bahşedildi ona, ey İsus. Ancak zayıf bir kadın olduğu için yine de dünyevi düşüncelere sahipti ve bu nedenle Sana dokunmaması için Senden uzaklaştırıldı ey Mesih. Buna rağmen Öğrencilerine haberci olarak gönderildi ki onlara sevindirici haberi iletti ve Babanın mirasına yükseldiğini duyurdu. Onunla birlikte bizleri de belirişine layık kıl, ey Efendi ve Rab.

EOTHINON 9. Ton 5.

Son zamanlarda olduğu gibi dostlarına Şabat (cumartesi) geç vakitte geldin ve mucizeyi bir mucize ile kanıtladın: ölümden Diriliş sonrasında kapılar kapalıyken içeri girerek. Öğrencilerini sevinçle doldurdun ve Kutsal Ruh’un paydaşları kıldın. Onlara günahları bağışlama yetkisini bağışladın ve Tomas’ın inançsızlık denizinde boğulmasına izin vermedin. Öyleyse bizlere de gerçek bilgiyi ve hataların affını bağışla, merhametli Rab.

EOTHINON 10. Ton 6.

Cehenneme inişinden ve ölümden Dirilişten sonra, ey Mesih, Öğrencilerin muhtemelen onlardan ayrıldığın için umutlarını yitirip işlerine döndüler: ve yine tekneler, ağlar ve balık tutamama söz konusuydu. Ama her şeyin Efendisi olarak belirdin, ey Kurtarıcı ve onlara ağlarını teknenin sağ yanına indirmelerini emrettin. Söz hemen eyleme dönüştü ve bol balık tutuldu ve kıyıda yemek tuhaf bir şekilde hazırdı. O zaman Öğrencilerin o yemekten tattılar; bizleri de şimdi ruhta o sevinci yaşamaya layık kıl, ey insanlığı Seven.

EOTHINON 11. Ton 8.

Dirilişten sonra Öğrencilerine görünerek, ey Kurtarıcı, sevginin karşılığı olarak Simon’dan çobanlık hizmeti isteyip koyunların otlatılmasını ona emanet ettin. Ve bu sebeple dedin: dostum Petrus isen, kuzularıma çobanlık et, koyunlarıma çoban ol. Ama o derhal sevgisini gösterip diğer Öğrenci hakkında soru sordu. Onların duaları sayesinde, ey Mesih, sürünü ona zarar veren kurtlardan koru.  

Sabah duaları Pazar ve Bayram Ayram Günleri için