/ Makaleler / Hristiyanlıkta Melekler

Hristiyanlıkta Melekler

Hristiyanlıkta Melekler   Dimyan Yakupoğlu

Melekler Kutsal Kitap’ta çok faaldirler ve Tanrı tarafından haberci, savaşçı ve hizmetçi olarak kullanılırlar. Melek sözcüğünün aslı, “Haberci” anlamında gelen Yunanca “Angelos” kelimesinden gelmektedir.

Melekler etten ve kemikten bir vücuda sahip olmayan ruhsal varlıklar olmalarına rağmen, anladığımız kadarıyla insan biçiminde gözükebiliyorlar (Yaratılış 19:1-22). Meleklerin birçok görevleri vardır. Tanrı’ya övgüler sundular (Mezmur 103:20), Dünya’ya haberci olarak hizmet ettiler (Luka 1:11-30, 26-38; Luka 2:9-14), Tanrı’ya ait insanları korudular (Mezmur 91:11-12) ve bazen de Tanrı’nın yargısında aracı olarak kullanıldılar (Matta 13:49-50). Kutsal Kitap bize, melekleri Tanrı’nın yarattığını söyler, ve geçmişte bazı meleklerin, cennette Tanrı’ya isyan etmeleri sonucu birçoğunun düştüğü görüyoruz. Düşmeyen melekler, anlaşıldığına göre seçilmiş meleklerdi(1. Timoteos 5:21). Kutsal Kitap meleklerin Mesih’in kendisi tarafından yaratıldığını söyler (Koloseliler 1:16), Tanrı’nın isteğini yerine getirirler(Mezmur 103:20; Matta 6:10), onlar Baba’ya ve Mesih’e tapınırlar(Filipililer 2:9-11; İbraniler 1:6), bilgedirler (2. Samuel 14:20), güçlüdürler(Mezmur 103:20), kutsaldırlar (Matta 25:31) ve sayısızdırlar (İbraniler 12:22). Buna rağmen, onlarda yaratık olduklarından dolayı kesinlikle tapınılmamalıdır (Koloseliler 2:18; Esinleme 19:10; 22:9).