/ Pazarın Sesi / Vaftiz Bayramı’ndan sonraki Pazar okumaları

Vaftiz Bayramı’ndan sonraki Pazar okumaları

Vaftiz Bayramı’ndan sonraki Pazar okumaları

Vaftiz Bayramı’ndan sonraki Pazar okumaları

 1. Korintliler
 2. Bölüm 

  Çünkü, «Karanlıktan ışık parlayacak» diyen Tanrı, İsa Mesih’in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı.
  7Üstün gücün bizden değil, Tanrı’dan kaynaklandığı bilinsin diye biz bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz. 8Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz. 9Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz. 10İsa’nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa’nın ölümünü her zaman bedenimizde taşıyoruz. 11Çünkü İsa’nın yaşamı bizim ölümlü bedenimizde açıkça görülsün diye, biz yaşayanlar İsa uğruna sürekli olarak ölüme teslim ediliyoruz. 12Böylece bizde ölüm, sizde ise yaşam etkin olmaktadır.
  13«İman ettim ve bu nedenle konuştum» diye yazılmıştır. Aynı iman ruhuna sahip olarak biz de inanıyor ve bu nedenle konuşuyoruz. 14Çünkü Rab İsa’yı ölümden dirilten Tanrı’nın, bizi de İsa’yla dirilteceğini ve sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz. 15Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Tanrı’nın lütfu çoğalıp daha birçoklarına ulaştıkça, Tanrı’nın yüceliği için şükran artsın.

  Matta

  4. Bölüm

  12İsa, Yahya’nın tutuklandığını duyunca Celile’ye döndü. 13Nasıra’dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde, Celile gölü kıyısında bulunan Kefernahum’a gelip yerleşti. 14-15Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu:

  «Zebulun diyarı ve Naftali diyarı,
  Şeria nehrinin ötesinde, deniz tarafı,
  ulusların Celilesi!
  16Karanlıkta yaşayan halk,
  büyük bir ışık gördü.
  Ölümün gölgelediği diyarda
  yaşayanların üzerine bir ışık doğdu.»

  17O günden itibaren İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaştı.»

   

Vaftiz Bayramı’ndan sonraki Pazar okumaları