/ Manevi yaşam / Oruç hakkında özdeyişler

Oruç hakkında özdeyişler

Oruç hakkında özdeyişler

 

Yeni İlahiyatçı Aziz Symeon: ‘Her birimiz orucun yararını aklımızda tutalım… Canlarımızın şifa veren oruç etkilidir, bir kimsede bedenin dürtüleri ve hararetini dindirmek, bir başkasında kötü mizacı yatıştırmak, bir başkasında uykuyu kovmak, gene bir başkasında gayreti harekete geçirmek ve gene bir başkasında zihinsel paklığı yenilemek ve kötü düşüncelerden özgürleşmek için faydalıdır. Kişinin dizginlenmeyen dilini kontrol edecek, onu Tanrı korkusuyla kısıtlayacak ve boş, yozlaşmış sözlerden onu koruyacaktır. Bir başkasında görünmez biçimde gözlerini koruyacak ve gözlerinin oradan oraya gezinmesine izin vermeyip göğe dikecektir. Böylece kendisini sınamasına yardım edecek, kendi hataları ve eksiklerine dikkat etmesini öğretecektir. Oruç tutmak, güneşin sisi dağıtması gibi kademeli olarak canın üzerini örten ruhsal karanlığı ve günahın peçesini dağıtır ve uzaklara sürer. Oruç tutmak, batmayan ve doğmayan, ama durmadan parlayan bir Güneş olan Mesih’in bulunduğu ruhsal havayı ruhsal olarak görmemizi sağlar. Oruç, gece ibadeti ile birlikte yüreğin sertliğini delip geçerek yumuşatır. Bir zamanlar sarhoşluk buharlarının yükseldiği yerde, pişmanlık pınarlarının kaynaklanıp akmasına neden olur. Kardeşler, size yalvarırım, her birimiz bunun içimizde olmasına gayret edelim! Bu olduğu zaman, Tanrı’nın yardımıyla, tutku denizlerini yarıp geçecek, zalim zorbanın uyandırdığı ayartı dalgalarını aşacak ve böylece sakinlik limanında demirleyeceğiz. ‘Kardeşlerim, bu şeylerin bir gün ya da bir hafta gerçekleşmesi mümkün değildir! Bir kimsenin tavrına ve isteğine, imanın ölçüsüne, görsel ve düşünsel nesneleri hor görme derecesine göre çok zaman, çaba ve sıkıntı gerektirir. Buna ilaveten, bunun Tanrı’nın lütuf armağamıyla daha hızlı ya da yavaş gerçekleşmesi kişinin durmadan tövbe etme şevkine ve bunun yüreğindeki gizli odada sürekli çalışmasına da bağlıdır. Ama oruç olmadan hiç kimse bu ya da başka erdemlerden hiç birini elde edememiştir, çünkü oruç her ruhsal etkinliğin başı ve temelidir’. — Yeni İlahiyatçı Symeon: Söylevler, yayıncı Paulist Press. sf. 168-169.

Aziz hatırası olan Rahibe Gavrilia Mesih’in hizmetinde senelerce yolculuk etmiş ve bu nedenle Kilise’nin gündelik litürjik hayatından ayrı kalmıştı. Özellikle bu zamanlarda ruhsal babası Archimandrite Lazarus Moore’un tavsiyesinin ona çok faydası oldu: ‘Oruç tutmak Kötü Olan’a karşı en büyük silahlarımızdan biridir. Rahip Lazarus’un bana bir keresinde söylediği şeyi tekrar edeceğim. 1962’de Amerika’ya gittim. Orada uzun süre kaldım ve birçok eyalete yolculuk ettim. Rahip Lazarus’un mektupları çok yardımcı oldu… Kendisi şöyle derdi: “Oruç tuttuğun sürece dilediğin yere git, dilediğin şeyi yap “… Çünkü oruç tuttuğun zaman Kötü Olan’ın tek bir oku bile sana erişemez. Asla.’ — Sevgi çilekeşi, Rahibe Gavrilia’nın biyografisi, yayıncı Series Talanto. sf. 200.

Sarovlu Aziz Seraphim oruç üzerine: ‘Bir keresinde genç kızının mümkün olan en iyi evliliği nasıl yapacağı konusunda kaygı çeken bir anne ona geldi. Kadın Aziz Serafim’den tavsiye vermesini istediğinde, ona şöyle cevap verdi: “Her şeyden önce, kızın hayat yoldaşı olarak seçeceği adamın oruç tuttuğundan emin ol. Eğer tutmuyorsa, kendisi hakkında ne düşünürse düşünsün, bir Hristiyan değildir.”‘ — Metropolitan Philaret’in bir vaazından, Tanrısal Yükselme Merdiveni’nde alıntılandı, yayıncı Holy Trinity Monastery, sf.xxxiii.

Sketis’li Rahip Daniel : ‘Beden ne kadar şişmanlıyorsa, can da o kadar solgun düşer.’

Çeviren: Theodoros

 

 

Oruç hakkında özdeyişler