/ Makaleler / Kutsal Kitap’ι nasıl okuyalım?

Kutsal Kitap’ι nasıl okuyalım?

Kutsal Kitap’ι nasıl okuyalım?

                          

Kutsal Kitap’ı bir tüm olarak okumak, tek tek ifadelere takılmayıp kafamızın karışmasına izin vermememiz gerekiyor. Eskiden bu güne dek Kutsal Kitap’a dayandıklarını ilan eden bir sürü tarikat mevcut. Ama ne yazık ki Kutsal Kitap’ın Ruh’unu algılamak için alçakgönüllü olmak şarttır. Kutsal Kitap sayfalarını mütevazi bir ruh halinde, Tanrı’nın Yazlılı Sözü aracılığıyla bize diyeceklerini dinleyip kavramaya hazır bulunarak ve bilmemezliğimizi kabullenerek incelemek gerekiyor. Çünkü Tanrı alçakgönüllülere inayetini verir, Kutsal Kitap sadece Kutsal Ruh’un verdiği aydınlık ve Tanrı’nın inayeti sayesinde anlaşılır. Bildiğimiz üzere Kutsal Kitap, Kutsal Ruh tarafından yönlendirilmiş aziz insanlarca yazıldı. (bkz. 2.Tim. 3: 16) Dolayısıyla biz de Kutsal Kitap’ı yine Kutsal Ruh’un sunduğu aydınlamayla anlayabiliriz. Aksine, şurada veya orada sözde bir çelişki keşfettiklerinden tatmin olanlar gibi eleştirici bir ruhla Kutsal Kitap’ı okuyanlar faydalanamaz.

İmanlı/ dindar Hristiyan sevgi dolu Tanrı’nın Mesih olduğuna inanarak dua eder. Bizim için çarmıhta ölenden başka kimse bizi daha fazla sevemez (bkz. Yuh.15:13). Dahası Mesih’in gücü her şeye yeter ve bunu ispatlamıştır. Dolayısıyla O’ndan istediklerimizi şayet bizim için faydalıysa, bize verebilir. Bir insan sadece Tanrı’nın emirlerini yerine getiriyorsa dindar Hristiyandır (bkz. Yuh.15:14). Dindar Hristiyan her zaman Tanrı’nın isteğini yerine getirmek üzere mücadele verir. Apaçıktır ki duasında Mesih’ten O’nun istemine uygun olanı ister. Bir konuda tereddütlüyse, yani istediği şeyin Tanrı’nın istemine uygun olup olmadığından şüphesi varsa, bunu yalın bir şekilde dile getirir; Tanrım şayet bu dilediğim senin isteminse olsun, der. Bunu bize öğreten Mesih’in kendisidir. (bkz. Matta 26:42 ve Mark. 14:36) Kısacası dindar Hristiyan alçakgönüllülük, saygı ve Tanrı’nın takdirine ve sevgisine güvenerek dua ettiğinde Tanrı’nın istemine uygun şeyleri diler. Dolayısıyla Tanrı’nın istemine ayak uyduran insan ve Tanrı’nın istemi arasında çelişki yaşanmaz. (bkz. Yuh 3:22)

 

Pisidia Metropoliti Sotirios

Yunancadan Türkçeye çeviren A.A.

 

Kutsal Kitap’ι nasıl okuyalım?