/ Manevi yaşam / Bağımlılığın üstünden gelmek için dünya görüşünde bir değişikliğe ihtiyacımız var

Bağımlılığın üstünden gelmek için dünya görüşünde bir değişikliğe ihtiyacımız var

Bağımlılığın üstünden gelmek için dünya görüşünde bir değişikliğe ihtiyacımız var

 

 

Her yıl 11 Eylül’de, Vaftizci Yahya’nın başının kesilmesi bayramına ek olarak, Rus Ortodoks Kilisesi, sürüsünü günahtan ve Sarhoşluğun Tutkusundan Mesih’teki yeni hayata doğru dönmeye teşvik ederek itidal(ayıklık) günü yapar.

İtidal (ayıklık) günü, 1913 yılında Rus Kutsal Sinod tarafından oluşturuldu ve o gün alkol satılmadı. Kutlaması Sovyet döneminde kesintiye uğradı, ancak 2014 yılında yeniden uygulanmaya başlandı.

2017 yılında Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill hazretleri, ayıklık Günü’nün Vaftizci Aziz Yahya’nın başının Kesilmesi ile neden aynı zamana denk geldiğini açıkladı: “Liturji sırasında, Kötü Kral Hirodes’in,bir düğünde verilen söz ile, zindanda tutulan Tanrı hoşnutçusu’nun kafasının kesilmesini nasıl emrettiği hakkındaki İncil sözlerini (Markos 6,14-30) dinledik. Bu nedenle, Kilise tarafından insanlara ayık bir yaşam tarzının gerekliliğini hatırlatmak için tam da bu gün – sıkı oruç günü – seçildi. “

Patrik, bu yılki itidal günü konuşmasında, bağımlılıkla mücadelede tıbbi yardımın yeterli olmadığını, ancak dünya görüşünde de bir değişikliğe ihtiyacımız olduğunu ekledi.

Rus Ortodoks Kilisesi sitesinde yayınlanan açıklamasının tamamı şu şekildedir:

Vaftizci Yahya’nın, başının kesilmesi bayramında,Kilise, typikon’un dediği gibi, “Hirodes’in oburluğuna suç ortağı olmamamız için” sıkı oruç tutmayı emreder. Ne de olsa Kral Hirodes, gururunu ve diğer tutkularını alevlendiren şarap içmekten kaçınmış olsaydı, o zaman belki aklı başına gelirdi ve kendisi de dürüst bir adam olarak saygı duyduğu Aziz Yahya’nın kellesini kesme emrini vermezdi.

Ne yazık ki, insanlar genellikle alkolün etkisi altında onarılamaz günahkar eylemlerde bulunurlar; sarhoşluk durumunda, ayıkken yapmalarına asla izin vermeyecekleri şeyler yaparlar. Bazen bu tür eylemler sadece kendi hayatlarını değil, etrafındakilerin de hayatlarını mahveder. Zadonsk’tan Aziz. Tikhon bunu tartışırken uyarıyor: “Sarhoş bir adam her türlü kötülüğe karşı muktedirdir; her türlü ayartmaya teslim olur ”(En Kutsal Tanrı validesi Meryem’in tapınağa girişinin Bayramındaki vaaz).

Tutkulardaki hoşgörünün ve hoşgörünün zararlı sonuçlarının bir hatırlatıcısı olarak, Kilisemizin Kutsal Sinodu, her yıl Vaftizci Yahya’nın başını kesme bayramında itidal Günü’nü kutlamaya karar verdi.

Bugün, çeşitli bağımlılık türlerinden muzdarip birçok insan, zararlılıklarının farkında ve yardım için 600’den fazla Kilise kuruluşuna başvurmuş bulunuyor. Bağımlılıkla mücadelede sadece tıbbi teknolojiye ihtiyaç olmadığı açıktır. Dünya görüşünde bir değişiklik, acı çeken bir kişinin günahın ataletini yenmesine yardımcı olan en önemli koşullardan biridir.

Kurtarıcı’nın vaftizcisi Yahya’nın dualarıyla, Tanrı tutkularımızın üstesinden gelmemize yardım etsin ve Havari Pavlus’un tavsiyesine göre, sizi sefahata götüren şarapla sarhoş olmayın; bunun yerine Ruh’la dolmalısınız (Efesliler 5:19).

Moskova, 11 eylül 2020 KIRILL, MOSKOVA VE TÜM RUSYA PATRİĞİ

Çevirilmiştir. Çeviren Alexios Yoglu.

 

Bağımlılığın üstünden gelmek için dünya görüşünde bir değişikliğe ihtiyacımız var