/ Manevi yaşam / İsa Mesih’in Haç’ına

İsa Mesih’in Haç’ına

İsa Mesih’in Haç’ına

    Selam, ey hayat taşıyıcısı Haç! Kilisenin güzel cenneti,  bozulmazlığın, bizler için tomurcuklaşan,  ebedi görkem hazzının odunu,  O’nun sayesinde,  iblislerin dizisi defediliyor, habercilerin tümenleri korunuyor,  müminlerin düzenleri kutlanıyor.

Savaşılmaz silah, kırılmaz nüfus,  kralların zaferi, ruhanilerin gururu. Bizleri bugün Rab’bimizin çilelerine ve dirilişine ermeye yetiştir.

Selam ey hayat taşıyıcısı Haç! Dindarlığın yenilmez ödülü. Cennetin kapısı, müminlerin desteği, kilisenin suru. O’nun yoluyla lanet yok ediliyor,  ölümün gücü sönüyor ve yerden göklere yükseliyoruz. Yenilmez silah,  iblislerin rakibi,  şehitlerin, ermişlerin şöhreti,  dünyaya yüce merhameti bağışlayan. 

Dürüst Haç´a sarılarak, gür seslerle haykıralım, şiirlerle yüceltelim, dua ile seslenelim. Herkesin saygısına layık Haç!  Gücünle beden ve ruhlarımızı kutsa ve tüm sana saygı ile secde edenleri,  kötülerin saldırısından koru.

Haç,  tüm evrenin bekçisi!

Haç,  kilisenin güzelliği!

Haç,  hükümdarların nüfuzu!

Haç, inananların desteği!

Haç, habercilerin şanı, iblislerin yarası!

 

İsa Mesih’in Haç’ına