/ Manevi yaşam / Bebekler neden vaftiz edilmelidirler?

Bebekler neden vaftiz edilmelidirler?

Tercüme : Thomas Zigman (On Infant Baptism-From English)

vaptisi

Bebekleri de vaftiz etmeli miyiz? Hristiyanlık içerisindekiçeşitli gruplar,bu önemli soru üzerinde değişik görüş ve fikirler bildirmeyedevam etmektedir.

 Bebek vaftizinin Kutsal Kitap’ta emredilmediğini savunan gruplar,bunun gereksiz ve yararı olmayan bir uygulama olduğunu savunurlar ve küçükken bebek vaftizi almış imanlıları, yetişkinliklerinde kendi kiliselerine katılım esnasında tekrardan vaftiz ederler.

Kilise olarak bizler,vaftizin herkesi kapsadığını düşünmüş ve öğretmişizdirki; buna bebekler de dahildir. Biz inanırız ki,İsa bebeklerin de vaftiz  edilmesini buyurmuştur. Bunu şu nedenlere dayandırırız: İsa bunu bizzat kendi emretmiştir:

Bir çoğumuz buna itiraz edip diyeceklerdir ki; ”Yeni Ahit’te bebek vaftizine dair hiçbir ayet ya da kelime yok,o yüzden Hristiyanlar bebekleri vaftiz etmemelidirler.” Ama İsa, bebek vaftizini kendi emretmiştir.
Matta 28:19’da İsa der ki ; ”Bu nedenle gidin, ”bütün ulusları” öğrencilerimolarak yetiştirin,onları Baba,Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin”. Göğe yükselişinden önce, Rabbimiz ve kilisenin efendisi, bize”tüm ulusları” vaftiz etmemizi emrediyor ki; bu deyimi tarih boyunca kilise ‘HERKES’ olarak algılamıştır. Aynı şekilde Matta 25:31-32’de de ”tüm ulusların” bu manada kullanıldığını görüyoruz. Tüm uluslar vaftiz  edilmelidirler, cinsiyet, ırk, dil, renk, statü, yaşfarkı gözetilmeksizin.. İsa ayırım yapmıyor!! Herkesi vaftiz edin diyor, ayırım yapmadan ‘Bütün ulusları vaftiz edin ama şunları etmeyin’  demiyor.

2) Bebeklerin de bağışlanmaya ihtiyacı vardır:

Kutsal Kitap bize öğretir ki;her doğan günahlı olarak doğar ve affedilmeye ihtiyacı vardır. Kutsal Yazı bize herşeyi ayırt edebilecek , günahla iyiyi kötüyü  ayrım edebilecek akıl yaşı ile ilgili birşey söylemez; çocuk ANA RAHMİne düştüğü andan itibaren günahın hükmü altındadır.

Nitekim Davut,Mezmur 51:5’te ”Nitekim suç içinde doğdum ben, Günah içinde annem bana hamile kaldı.” diye yakarır.

Kutsal Kitap, ilk günahı ve onun her yeni jenerasyona nasıl gebelik vasıtasıyla sirayet ettiğini anlatır. Adem’in günahı bebeklere geçmektedir.

Ayrıca İsa demiştir ki ”Kim inanır ve vaftiz olursa kurtulacak ama iman etmeyen lanetlenecektir (kurtuluşu alamayacaktır)” Markos 16:16

Daha da can alıcı bir ayet; İsa Yuhanna 3:5’de ‘’İsa şöyle cevap verdi: «Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ne giremez.’’ der.

Bu yüzden bebekler de eski doğalarına ölüp, ruhta yeniden doğmalıdırlar.

 Yeni Antlaşmada Vaftiz, Eski Antlaşmadaki Sünnetin Yerini aldı:
Aziz Pavlus bize öğretir ki, Yeni Antlaşma ile sünnetin yerini vaftiz almıştır.

Koloseliler 2:11-12 ‘’Ayrıca Mesih’in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğinizden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O’nda sünnet edildiniz.12 Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz ve O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz’’.

Bu gerçekler karşısında, İsa’ya ilk iman eden Yahudilerin de bebeklerini 8 günlük iken vaftiz ettirdiklerini söyleyebiliriz;ki Eski Antlaşma ve Yahudi şeriatına göre bebeklerin 8 günde sünnet olmaları gerekiyordu.

Eğer Tanrı, Yahudilerden yeni doğan erkek çocuklarını 8. günde sünnet etmelerini isteyerek antlaşmaya dahil olmalarını istemişse, aynı şekilde vaftiz yolu  ileTanrı’nın Krallığının üyeleri olmalarını da isteyecektir; elle yapılmayan sünne taracılığıyla!

Kutsal Ruh, çocukların içinde de işleyişini gösterebilir:

Bir çoğunuz çocukların belli bir yaşa ve olgunluğa gelmeden bazı konuları anlayamadığını düşünürsünüz…

Ve bu yüzden tövbe edebilmek ve İsa’ya iman edebilmek için yeterli zeka seviyesine ulaşmadıklarını savunursunuz..

Eğer bu sizin fikriniz ise,üzülerek söylemeliyiz ki,İsa Mesih sizinle aynı fikirde değil…Luka 18 de anlatılan bölümde, bazı imanlı aileler çocuklarını kutsaması için onları İsa’ya getirdi ama havariler İsa’nın rahatsız olacağını düşünerek çocukları uzak tutmaya çalıştılar. Bunun üzerine İsa’nın verdiği tepki gayet aşikardır.

‘’15 Bazıları bebekleri bile İsa’ya getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Bunu gören öğrenciler onları azarladılar. 16 Ama İsaçocukları yanına çağırarak, «Bırakın, çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın!» dedi. «Çünkü Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir. 17 Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın  Egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez.»’’ Luka 18:15-17

Bütün bu ayetler ışığında,kim bize diyebilir ki, siz bir kısımlarını vaftiz edin ama bazılarını etmeyiniz?!

Hangi buyruğa itaat edeceksiniz, bütün ulusların vaftiz edilmesini emreden İsa Mesih’e mi, yoksa insan sözüne mi?…