/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 24 Mayıs harika dağın stilit azizi Simeon (genç olan)

24 Mayıs harika dağın stilit azizi Simeon (genç olan)

24 Mayıs harika dağın stilit azizi Simeon (genç olan)

 

522 yılında Antakya’da doğdu. Babası Yuhanna, onu büyütmesi için annesi Martha’ya bırakarak bir depremde öldü. Çocukluğunun erken zamanlarından itibaren çileci bir hayat yaşadı ve kendisine sıkça görünen Aziz Vaftizci Yuhanna’nın özel koruması ve rehberliği altındaydı. Genç bir adamken keşiş oldu ve bir görüm gördü ki bu görümde Rab ona yakışıklı bir genç olarak görünmüştü ve kalbini coşkun Mesih aşkı ile doldurmuştu. Bu görümden sonra bir sütun üzerine taşındı ve burada on sekiz yıl boyunca tek başına dualar ve Mezmurlar okuyarak yaşadı.  Daha sonra ‘Harika’ diye adlandırılan dağa gitti, çorak bir alanda on yıl yalnız yaşadı. Bundan da sonra bir başka sütuna taşındı ve son derece zor şartlar altında elli beş yıl burada yaşadı. Bu zaman boyunca mucizevî işleri ve önsezileri ile tanındı. Prologue onun hakkında şöyle diyor: ‘Onun Allah’a olan sevgisinin derecesi ona verilmiş nadir bir lütuf gibiydi. Öyle ki bu sevgiyle her çeşit hastalığı iyileştirebiliyor, yabani hayvanları evcilleştirebiliyor ve dünyanın en uzak bölgeleri ile insanların kalplerini algılayabiliyordu. Bedeninden alınmıştı ve cennetleri görmüştü, meleklerle konuşmuş, şeytanların sinirini bozmuştu, peygamberlikte bulunmuştu. Bir defasında otuz gün boyunca hiç uyumadan ve daha uzun süre hiç yemeden, gıdasını meleklerin elinden alarak durmuştu.’ 85 yaşındayken ebedî uykusuna yattı. Hayatının 79 yılını çilecilikle geçirmişti. (595)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviren Vasilis Gelbal

 

24 Mayıs harika dağın stilit azizi Simeon (genç olan)