/ Pazar Vaazlarι / Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(29)

Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(29)

MÜR TAŞIYANLAR ΚADINLAR PAZARI 12/5/2019

(Elçilerin işleri 6:1-7)

 

Elçilerin İşleri Kitabından bugün okunan pasajda ilk Kudüs Kilisesi’nin hayırseverlik işlerine bakacak olan Yedi Diyakonun atanması anlatılıyor. Kutsal Elçilerin fakirlere ve hastalara karşı gösterdikleri ilgi gerçekten çok etkileyicidir.  Her gün görülen zulme rağmen, aç ve yoksul olanlar için hiçbir zaman sevgiyi kaybetmediler. Bu odaklanmanın sonucu olarak, inanan Hıristiyan dayanışmaya taşındı ve eşyalarını birbirleriyle paylaştılar (bkz. Elçilerin İşleri 2: 44-45). Bunu yaparken aç veya yoksul olanlar rahatlayabildiler.

 Hıristiyanların sayısı arttıkça Elçiler, bir yandan Müjde’yi yayma misyonlarını sürdürmek diğer taraftan insanlara hizmet etmek için daha fazla yardımın gerekli olduğunu keşfetti. Müminleri topladılar ve dediler ki: “kardeşler, aranızdan, bu işe atayabileceğimiz Kutsal Ruh ve bilgelik dolu, iyi bir üne sahip yedi kişiyi arayın” (3. ayete bakınız). Ve  böyle oldu, bu yedi adam diyakonluğa atandı ve Kilise’nin yardım işlerini devraldı. Bu Yedi Diyakondan ilki, bilhassa tanınmış Stefos’du. Stefanos Mesih için tanıklık verdi ve O’nun şehidi oldu.

Rabbimiz İsa Mesih’in taklitinde, ilk Hıristiyanların yaşamın sadece manevi yönüyle değil, materyalleriyle de çok ilgilendiklerini görüyoruz. Kilise büyüdükçe ve dünyada yayıldıkça, bu olanakları dağıtmak için bir sistem kurdu. Tarihte organize edilen ilk Hastane Kapadokya’daki Kayseri Başpiskoposu Aziz Vasilios tarafından kurulmuştur. Bu kompleks sadece bir hastane değil, aynı zamanda fakirler için bir ev, bir Yetimhane ve gezginler için bir konuk evi idi. “Vasiliada” olarak adlandırılan bu yardım kompleksi, Kilise’nin kendi zamanlarımızda yaptığı ve yapmaya devam ettiği işin tarihi bir örneğidir. Ortodoks Kilisesi’nin dünyada yaptığı çalışmaların daha net bir resmini elde etmek için, örnek olarak Yunanistan Kilisesi’ne bakabiliriz. 2017 yılında 98.731 Hayır Kurumu faaliyetini sürdürdü; 124.416.599 Euro 1.146.772 ihtiyacı olan kişilere dağıtıldı. Bu sadece Yunanistan’da. Diğer Ortodoks Kiliselerinde neler yapıldığını hayal edin!        

Bölge düzeyinde, o kadar fazla şey yapamayabiliriz, ama bu sadece ellerimizi çekip hiçbir şey yapmamak için mazeret değil. Bir topluluk olarak ve bireyler olarak, bir fark yaratabilir ve mücadele edebilecek olanlara yardım etmek için bir şeyler yapabiliriz. Kutsal Elçiler örneğini alabilir ve bunu yapmaları için insanları tayin edebiliriz. Bir bölge, toplumun olanaklarını yönetmekten, para olup olmadığından ya da acı çeken insanlara yardım etmek için gönüllü çalışmayı yönlendirmekten sorumlu olacak bir Komisyon kurulabilir. Bu sevgi eylemi, parasal veya insanlar tarafından sayılarla ölçülemez. Önemli olan, yapmamız için mümkün olduğu kadar bir şey yaptığımızdır. Unutmayın, Rab bağış kutusuna sadece iki bakır para koyan dul kadını övdü. (bkz. Mark 12:42). Ayrıca Rabbimiz İsa Mesih’in İkinci Gelişinde geri döndüğünde bize hasta, aç ve fakirler için ne yaptığımızı soracağını biliyoruz. Bu yüzden başkalarına bu sevgiyi sunarken, ilk faydalanan biziz.

Kardeşlerim, ihtiyacı olanları aklımızda tutalım ve onlara yardım etmek için somut yollar arayalım. Bu şekilde, eylemlerinde kendilerini bir manevi aile ilan eden Kudüs’ün ilk Hıristiyanlarını taklit edebiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(29)