/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 17 Mayıs Havariler, Yetmişlerden Andronikus ve Onun Emektaşı Yunya

17 Mayıs Havariler, Yetmişlerden Andronikus ve Onun Emektaşı Yunya

17 Mayıs Havariler, Yetmişlerden Andronikus ve Onun Emektaşı Yunya

 

“Mesih’in elçileri arasında tanınmış ve benden önce Mesih’e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikus ve Yunya’ya selam edin.” (Rom.16:7)

Azize Yunya ve Aziz Andronikus Kutsal Elçi Pavlus’un akrabasıydı. Rab’bin sözünü Paganlara duyurmak için inanılmaz çaba gösterdiler, yaşadıkları kentin sınırlarından öteye, başka ülkelere ilettiler. Onlar sayesinde Mesih’in kilisesi güçlendi, insanlar kurtuluşa erişti. Birçok Pagan tapınağı kapandı ve yerine kiliseler açıldı. Azizlerimiz bu çetin vaaz yolculuğunun sonunda Mesih uğruna şehit oldular. Kutsal emanetleri diğer birçok şehidinkiyle birlikte 5. yüzyılda Konstantinopolis civarında açığa çıkarıldı. Sonra bu yere görkemli bir kilise inşa edildi.

Bazıları, bir kadının havari olarak bahsedilmesinden sıkıntı duyup, “Yunya” ismini “Yunyas” olarak, bir erkek ismi gibi tercüme etmeye kalkıştılar. Fakat Pederler ona “Yunya” olarak hitap etme konusunda birdirler.

Kaynak:
http://oca.org/saints/lives/2014/05/17/101406-st-junia

 

17 Mayıs Havariler, Yetmişlerden Andronikus ve Onun Emektaşı Yunya