/ Pazar Vaazlarι / Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(39)

Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(39)

Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(39)

 

Dördüncü Ekümenik Konseyi Azizlerinin Pazarı

(Titus 3: 8-15)

14/7/2019

 

Bugün “Pisidia, Side ve Antalya’daki Azizler Yortusu’nu ayrıca Dördüncü Ekümenik Kalkidon (Kadıköy) Konseyi Azizleri” ni de kutluyoruz.

Bu ortak kutlama, Ekümenik Patrikhanenin Kutsal Rahipler Divanı tarafından iki nedenden ötürü onaylanmıştır: Birinci nedeni, Dördüncü Ekümenik Konseyi’ne katılan azizler arasında, Pisidia, Side ve Antalya Metropolleri’nin birkaç piskoposunun da olmasıydı. İkinci nedeniyse, şimdiye değin Büyükşehir Bölgemizdeki 15.000’in üzerinde şehit ve azizleri yad etmekti.

Kilisemiz, bugünkü vaazda Eliçi Pavlus tarafından Girit piskoposu olarak atanan öğrencisi Titus’a yazdığı mektubun son bölümünden alıntıya yer vermiştir. Peki, neden? diye merak edebilirsiniz. Çünkü bu bölümde aziz Pavlus, yeni piskopos’a diğer tüm piskoposların ve azizlerin hayatlarında uyguladıkları ve bugün hatırası yad edilen şeyi yapmasını tavsiye eder: Yani “sevgiyi uygulamayı”.

Titus’a şöyle yazıyor: “Bu söz güvenilirdir. Tanrı’ya iman etmiş olanların, kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum. Bunlar, insanlar için iyi ve yararlıdır.” (Bölüm 8).

Bundan önceki ayette Eliçi, Tanrımızın bize karşı merhametli olduğunu ve Kutsal Vaftiz aracılığıyla bizi kurtardığını ve O’nun lütfuyla sonsuz yaşamı miras aldığımızı vurgulamıştır (Bölüm 5-6). Bu yüzden, Tanrı’dan bu kadar çok yararlanan inananlar, O’nu taklit etmeliler ve diğer insanlara yararlı olmalıdırlar. Sadece iyi eserleri aracılığıyla başkalarına fayda sağlamakla kalmasınlar, aynı zamanda başkalarını iyi işler yapmaya teşvik etmede öncü olmalıdırlar.

Yani bu, Mesih’e inananların, yalnızca Tanrı’ya inanmakla, Mesih’in gerçek öğrencileri olarak kabul edilmelerinin yeterli olduğu anlamına gelmemektedir. Rab’bin kardeşi aziz Yakup “eylem olmadan iman yararsızdır.” (Yakup 2:20), diye yazıyor. Ayrıca, iyi işler yapılmadan, yalnızca kuru inançla kurtarılacağını düşünen herkese şöyle hitap ediyor: “Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de imanımı sana eylemlerimle göstereyim.” (Yakup 2, 18).

Bu nedenle, Kutsal Kitap’ın pasajlarının anlamını yanlış yorumlayarak, insanın yalnızca imanla kurtarılabileceğini savunanlara sempatiyle kulak vermeyelim. Hıristiyan’ın Mesih’e olan inancını, Tanrı’ya hoş gelen uğraşlarla teyit etmesi gerekir; inancınız faydalı meyveler vermelidir. İnananın asıl işi gücü hayırseverlik olmalıdır.

Dahası, bir hıristiyan, birisinin kendi kapısını çalmasını ve kendinden yardım istemesini beklememelidir; bunun yerine, iyi işler yapmak için fırsatları kendisi bizzat yaratmalıdır. Ayrıca başkalarını da bu yönde motive etmesi gerekir. Bu şekilde, yalnızca yardım ettiği ve merhamet gösterdiği kişilere değil, aynı zamanda onlarla iyi işler yapanlara da fayda sağlamış olur. Bunu yaparak, Mesih’in İkinci Gelişinde kendisinin ödüllendirilmesine yardımcı olur. (Matta 25:34).

Eliçi Pavlus, hayırseverlik işleri tavsiyesinde bir sınırlamada bulunmaz. Sözlerinin sonunda, Piskopos Titus’u sevginin belli başlı tezahürlerini yapmaya çağırır: “Hukukçu Zenas’ı ve Apollos’u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et.” (Bölüm 13). “Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar.” (Bölüm 14).

Sadece Pavlus değil, aynı zamanda Rabbimiz İsa Mesih de sevgiden yoksun hıristiyanları meyvesiz ağaçlara benzetir. Meyvesiz ve sadece yaprakları olan incir ağacını ve İsa’nın onu kuruttuğunu hatırlayalım(Matta 21:19). İlahi yazarının şu ifadeleriyle kendimize gelelim: “Verimsiz incir ağacının akıbetini anlayalım, kardeşler! Meyveleri Mesih’e getirelim …” (Kutsal Pazartesi  Seher Vakti Duasında okunan apostihalardan alıntıdır)

Sevgili inananlar! Şunu çok iyi anlayalım! Sevgi ve hayırseverliği olmayanın ruhu en nihayetinde kuruyup gider. “Eylemsiz inanç bir cesettir.” diyen aziz Yakup’un sözlerini işittik. Unutmayalım ki İsa, büyük yargı gününde zerre hayırseverlik olmayan bomboş elleriyle “heybetli tahtı” önünde duracak olanlara, “Benden uzaklaşın!” (Matta. 25:41) diyeceği uyarısında bulundu.

Sevgili kardeşlerim! Bugün binlerce azizin hatıralarını yad ederek onların inançlarını, yaşamlarının kutsallığını, hakiki sevgilerini ve hayırseverliklerini elimizden geldiğince taklit edelim ki; bizler de Tanrı’nın lütfuyla O’nun cennet tahtı etrafında huzura erişebilelim. Amin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(39)