/ Ayinler, dualar / Paskalya Haftası süresince Ortodoks Hiristiyanlar tarafından okunan dualar

Paskalya Haftası süresince Ortodoks Hiristiyanlar tarafından okunan dualar

Paskalya Bayramı süresince okunan dualar

 

Mesih ölümden dirildi; ölümü ölümle yendi ve mezardakilere yaşam hediye etti. (3 defa).

Mesih’in dirilişini gördük; tek günahsız olan Rab İsa’ya tapalım. Çarmıhını onurlandırıyoruz ey Mesih ve kutsal Dirilişini övüp yüceltiyoruz. Çünkü Sen bizim Tanrımızsın; Senden başkasını tanımayız; Senin adını çağırıyoruz. Gelin, tüm siz inananlar, Mesih’in kutsal Dirilişini onurlandıralım; çünkü işte Çarmıh aracılığıyla tüm dünyaya sevinç geldi. Rabbi her zaman kutlulayıp O’nun Diriliş övgülerini söylüyoruz; çünkü bizim adımıza Çarmıha katlandı ve ölümüyle ölümü yok etti. (3 kez)

Meryem’in maiyetinde olan kadınlar erken sabahtan evvel mezara gelip, mezarın taşını yuvarlanmış buldular ve Meleğin onlara bu tarzda seslendiğini işittiler:Εbedi nur içinde olanı niçin bir insan gibi ölüler arasında ararsınız? Gelin, sarıldığı kefenlerine bakın ve derhal gidip dünyaya anlatın, Rab ölümü öldürdükten sonra kendisi ölülerden dirilmiştir, çünkü insan cinsini kurtaran Tanrι’nın Oğlu’dur.

Ey ölümsüz olan Mesih Tanrι, mezar içine indirildin ise de, cehennemin kuvvetini feshedip galip olarak ölülerden dirildin ve güzel kokulu yağı getiren kadınlara “sevinin” deyip Elçiler’e de sulh bağışladın, düşmüş olanları kaldırıp dirilttin.

Ey dil ile tabir olunmayan Mesih, insan olarak mezarda bedenen, Tanrι olarak ölüler diyârında ruhen, Cennet’te haydut ile ve tahtta Peder ve Aziz Ruh’la beraber olup her yerde hazır nazır bulunarak herşeyi yerine getirir ve tamamlarsın.

Hamd olsun Peder’e ve Oğul’a ve Aziz Ruh’a.

Ey Mesih, bizim dirilmemizin pınarı olan mezarın hayat verici olup, Cennet’ten daha güzel, padişah odasından çok daha parlak olmuştur.

Şimdi ve daima ve ebetler ebedince. Amin.

Selâm sana ey Yüce Tanrι’nın azizlediği mukaddes meskeni, çünkü ey pek ziyâde pak ve lekesiz Sultan, sen kadınlar arasında mübareksin deyip sana avaz edenlere, ey Validetullah, senin vasıtan ile sevinç bahş olunmuştur.

Ya Rab merhamet eyle. (40 defa)

Hamd olsun Peder’e ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a.

Şimdi ve daima ve ebetler ebedince. Amin.

Heruvimler’den daha saygın, Serafimler’den eşsiz çok daha üstün şöhretli oldun, sen ki asla bozulmaksızın Tanrι’nın Kelâmı’nı doğurdun. Seni hakikaten Validetullah diye yüceltiriz.

Aziz Pederlerimiz’in duaları ile ya Rab İsa Mesih Tanrımız bize merhamet eyle.

Ey bütün cihanı zapt edip tutan Rab Efendi, sana teşekkür ederiz ki, gündüzü güneşin ışığı ile ışıklandırdığın gibi, geceyi de ateşin ışığı ile ışıklandırırsın ve gündüzün uzun vaktini geçiripte gecenin ilk vakitlerinde varmaya bizleri müstahak eyledin. Ey şefkatli Efendi, işit bizi ve bilerek bilmeyerek yaptığımız günahlarımızı bize aff eyle ve bizim bu akşam dualarımızı kabul ederek merhametini ve acımalarını ganimet ile kendi mirasın olan kavmine gönder. Aziz Meleklerin ile etrafımıza hisar çekerek adaletinin silahları ile silahlandır, hakikatin ile etrafımızı kuşat, kuvvetin ile bizi muhafaza eyle, düşman şeytanın her türlü hilelerinden ve üzerimize gelen her türlü felaketten kurtar bizi.

 

Paskalya Haftası süresince Ortodoks Hiristiyanlar tarafından okunan dualar