/ Pazar Vaazlarι / Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(50)

Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(50)

Havarilerin Mektuplarından Okuma  Üzerine Vaaz(50)

 

29 Eylül 2019

(2. Korintlilere 4: 6-15)

 
Bugün kilisemizde Pavlus’un Korintlilere yazdığı mektubundan okuduğumuz pasajda, Kutsal Elçi bize çeşitli örneklerle (hatta bazıları kendi hayatından alınmış) Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın merhametinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. «Çünkü, “Işık karanlıktan parlayacak” diyen Tanrı, İsa Mesih’in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı.» (2. Korintlilere 4:6). Bununla bağlantılı olarak Büyük Elçi, Baba-Tanrı’nın Oğlu ve Tanrı Sözü olan Oğlu’nun aracılığıyla dünyayı yarattığını hatırlatıyor. Yaratılış Kitabında yazdığı gibi, her şeyin yaratılışı tam bir karanlık içinde başladı; «Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu» (Yaratılış 1: 3).
Tıpkı Tanrı Sözü’nün dünyayı doğal ışıkla aydınlatması gibi, ruhsal ışık da kalplerimizde parlar ve İlahi görkemi Mesih’in imgesiyle tanıyabilmemiz için bizi aydınlatır. Yuhanna Teologosun İncilinin başında dediği gibi: Söz-Isa Mesih, dünyaya gelen her insanı aydınlatan Gerçek Işıktır. (bkz. Yuhanna 1: 9).

Aziz Pavlus, Şam’a giderken İsa Mesih’in Gökyüzüne Yükselişinden sonra kendisine göründüğü sırada, bu ilahi ışığın parlaklığını yaşadı. Güçlü ışığın parıltısı, Aziz Pavlus’un ruhunun derinliklerine nüfuz etti ve onu Mesih’in fanatik ve zalim bir muhalifinden büyük Elçi’ye çevirdi! Mesih’in ışığı, sadece Elçi Pavlus’u değil; gözlerini ilahi ışığa çeviren ve onun gösterdiği yolu izleyen herkesi aydınlatır. Her birimizin Mesih’in ışığını kalbimizde ve zihnimizde hissetmesi Işık çocuğu gibi davranmaya çalışması büyük bir mutluluk ve lütuftur (bkz. Efesliler 5: 8).

Rabbin bu ışıkla insanlara verdiği büyük lütufa şaşıran Kutsal Elçi, alçakgönüllülükle şu sözleri yazdı: «Üstün gücün bizden değil, Tanrı’dan kaynaklandığı bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz.» (2.Korintliler 4:7). Başka bir deyişle, insanlar Tanrı’nın lütfunun hazinesiyle dolu, kusurlu ve kırılgan kaplardır. Bu lütuf bize Rab tarafından verilir ve bizim liyakatimiz değildir.  

Korintlileri eğitmek ve Rabbin gücünden emin olmalarını sağlamak için, Elçi Pavlus kendi hayatından ve yoldaşlarının hayatından örnekler veriyor.
Aziz Pavlus, onlar nereye giderse gitsinler zulüm gördüklerini yazıyor.
Fakat yürekliliklerini kaybetmezler ve zorluklar karşısında umutsuzluğa kapılmazlar, ama inançlarını ve imanlarını korurlar.
Ne olursa olsun, Tanrı’nın onları terk etmeyeceğini biliyorlar. Çarmıha gerilmeden önce İsa Mesih gibi sürekli acı çekiyorlar ve ölümün eşiğindedirler. Ve tüm tehlikelerden kurtulmuş olmaları, İsa’nın her zaman bizimle olduğunu ve Kendi gücüyle herkesi koruduğunu kanıtlar. Yenilmiş ve mağlup olmuş gibi görünebiliriz, ancak savaşçılar gibi biz de kalkıp savaşa devam ediyoruz.
Zafer yakındır, çünkü kurtuluş için gereken her şeye her zaman sahibiz.

Mesih Elçisi  müjdeyi yayarak çeşitli yerlerde yaşadığı zulümleri ve talihsizlikleri hatırlayalım (bkz. 2. Korintlilere 11: 23-28). Yüce Tanrı onu korumasaydı, beş kez (her seferinde 39 vuruş) aldığı ağır darbelerden sonra nasıl hayatta kalabilirdi? Lystra’da taşlandıktan sonra ölmeye bırakıldıktan sonra Tanrı’nın yardımı olmadan nasıl kalkabilirdi? Aziz Pavlus ekliyor: «Çünkü İsa’nın yaşamı ölümlü bedenimizde açıkça görülsün diye, biz yaşayanlar İsa uğruna sürekli olarak ölüme teslim ediliyoruz» (bkz. 2. Korintliler 4:11).
Kardeşlerim, bugün hepimiz Kutsal Elçi Pavlus’tan çok değerli bir destek aldık! Onun kadar acı çekmiyor olabiliriz, ancak her gün üzüntü, iftira, adaletsizlik, tefekkür, tehlikeler ve üzüntüler kendi yaşamlarımızda biz de karşılaşıyoruz.

Günlük mücadelemizde, Aziz Pavlus’un Mesih’in bizden asla ayrılmayacağının sarsılmaz inancıyla güçlenelim.  Her Şeye Gücü Yeten Rab, yükümüz ne kadar ağır olursa olsun onu hafifletme gücüne sahiptir.
Adil Tanrı, katlanmak zorunda kaldığımız herhangi bir haksızlık durumunda bize yakındır ve bizi destekleyecektir.
Durumumuz ne olursa olsun, biz çıkış yolu göremezsek bile, Büyük Alim olan Rab bizi korumanın en iyi yolunu bulacaktır. Şefkatli, sevgi dolu  bir Baba olarak yüreğimize su serpecektir.
Bırakın pes etmeyelim ve daima Rabbimiz’in rahmetine inanıp ve umut edelim, sabırlı olalım. Kutsal Elçi Pavlus’un canlı örneğini takip edelim ve o zaman biz de yaşamlarımızdaki mucizeleri görebileceğiz. Âmin.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(50)