/ Pazarın Sesi / Matta’nın 12.Pazarı

Matta’nın 12.Pazarı

Matta’nın 12.Pazarı

Sabah dualarında 1.Eksapostilarion okunur.

EKSAPOSTILARION 1

Öğrencilerle birlikte Galile’deki bir dağa, Mesih’e imanla bakmaya gidelim; çünkü gökteki ve yerdeki her şey üzerinde yetki sahibi olduğunu söylüyor. O’nun, öğrencilerine tüm ulusları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz etmelerini nasıl öğrettiğini ve söz verdiği gibi yetiştirdiği kimselerle her şeyin tamamlanışına kadar kalacağını öğrenelim.

Theotokion

Öğrencilerle birlikte sevinç duydun, Tanrı’nın Bakire Annesi; çünkü Mesih’in önceden söylediği gibi üçüncü günde mezardan dirildiğini gördün. Öğretmek, daha yüce şeyleri açıklamak ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz etmelerini emretmek için de onlara göründü ki O’nun Dirilişine inanalım ve seni yüceltelim, ey Erden.

Liturjik Ayinde

1.Ayet RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

Allahdoğuran’ın aracılığı ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

2.Ayet RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma!

Allahdoğuran’ın aracılığı ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

3.Ayet RAB tahtını göklere kurmuştur, O’nun egemenliği her yeri kapsar.

Allahdoğuran’ın aracılığı ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

4.Ayet RAB’be övgüler sunun, ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

Allahdoğuran’ın aracılığı ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.  Amin.

Allahdoğuran’ın aracılığı ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.

İbranilere mektup

9. Bölüm

Dünyasal tapınak

İlk antlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. 2Bir çadır kurulmuştu. Kutsal Yer denen birinci bölmede kandillik, sofra ve adak ekmekleri bulunurdu. İkinci perdenin arkasında En Kutsal Yer denen bir iç bölme vardı. Altın buhur sunağı ve tümüyle altın kaplamalı antlaşma sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun’un filizlenmiş asası ve antlaşmanın taş levhaları vardı. Sandığın üstünde, günahların bağışlandığı yerigölgeleyen yücelik keruvlarıdururdu. Ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz. Her şey böyle düzenlendikten sonra kâhinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer, tapınma görevlerini yerine getirirler. Ama iç bölmeye yılda bir kez yalnız başkâhin girebilir. Üstelik kendisi için ve halkın bilgisizlikten işlediği suçlar için sunacağı kurban kanı olmaksızın giremez. (9: 1-7)

Matta Incil’i

19. Bölüm

Zenginlik ve sonsuz yaşam

Adamın biri İsa’ya gelip, «Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?» diye sordu. İsa ona, «İyilik konusunda neden bana soru soruyorsun?» dedi. «İyi olan tek biri var. Yaşama kavuşmak istersen, O’nun buyruklarını yerine getir.»
1«Hangi buyrukları?» diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi: «`Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, annene babana saygı göster’ ve `komşunu kendin gibi sev.’» Genç adam, «Bunların hepsini yerine getirdim» dedi, «daha ne eksiğim var?»
İsa ona, «Eğer eksiksiz olmak istersen, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle» dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, «Size doğrusunu söyleyeyim» dedi, «zengin bir kişinin Göklerin Egemenliğine girmesi güç olacak. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliğine girmesinden daha kolaydır.»
Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar, «Öyleyse kim kurtulabilir?» diye sordular.
İsa onlara bakarak, «İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkün» dedi.