/ Pazar Vaazlarι / İncil yazarı Lukas’nın anılma gününün vaazı (18 Ekim)

İncil yazarı Lukas’nın anılma gününün vaazı (18 Ekim)

İncil yazarı Lukas'nın anılma gününün vaazı (18 Ekim)

 

(13 Ekim 2019 Pazarı için)

18 Ekim’de, kilisemiz seçkin İncil yazarı  Aziz Lukas’ı şereflendirir. Günümüzde Türkiye sınırları  içerisinde bulunan Büyük Antiohia şehrinde dünyaya gelen (Antakyalı)  bir Yunanlıydı. Doktor ve ressamdı. Ortodoks Kilisesi Geleneğine göre Lukas, Rabbin Annesi Pekkutsal Meryem’i tanıyordu ve kendisi Tanrıdoğuranın ilk resimlerini çizen kişidir. Bu resimlerin biri Kıbrıs’taki Kiku Manastırı’nda muhafaza edilir. Bir kopyası ise Antalya Ortodoks Kilisesi’nde barındırılmaktadır.

Lukas Antakya’da bilim, felsefe ve öğrenmenin gelişimi ile ünlü bir şehirde tıp okudu. Dünyada tıbbi uygulamanın ihtişamı onu cezbetmedi ve Aziz Pavlus’un vaaz etmesiyle Hristiyanlığa geçti.

Büyük Elçi Pavlus, İkinci Elçisel Yulculuğu sırasında Truva’dan Makedonya’ya doğru yola çıktığında Aziz  Lukas oradaydı ve onu takip ediyordu. O andan itibaren Aziz  Paul için değerli bir arkadaş ve omuzdaş oldu. Kutsal Elçi, farklı ülkelerde Hristiyan inancını oluşturmak için onu çeşitli görevlere atadı ve Aziz Lukas bunu başarıyla yaptı. Aziz Lukas İtalya, Fransa, Libya, Mısır, Dalmaçya, Achaia ve mezarı bulunduğu Yunanistan’daki Viotia Bölgesi’nde  Kutsal Müjde’yi vaaz etti. Her zaman Aziz Pavlus’un yanında olmak ve doktoru olarak kendisine hizmet etmek, Elçi’ye hassas sağlığı konusunda yardımcı olarak zor zamanlarda onu desteklemek istemiştir. Sezar tarafından yargılanmak üzere Roma’ya götürülerek Filistin’deki Romalı askerler tarafından tutuklanan Aziz Pavlus’a bu fedakarlık ruhu ile eşlik etti. 

Aziz Lukas, Aziz Pavlus’un sıkıntılarını, Girit’in güneyindeki korkunç fırtınayı,  Meliti adasının (Malta) yakınında gemi enkazıni onunla paylaştı. Gemiyi terk ettiler ve tahta parçalarına tutunup yüzerek karaya varmayı başardılar. Aziz  Pavlus’un Roma’daki ikinci tutuklanmasında, Aziz Lukas Kutsal Elçi’ye sadık kalmıştır.  Minnettarlıkla Aziz Pavlus, Aziz Timote’ye şöyle yazdı: “Lukas benimle birlikte” (2. Timoti 4:11). Aziz Pavlus’un yardımcılarından bazıları onu terk ederken, Aziz Lukas, mahkumiyetine kadar ona yakın kaldı ve Elçi’nin şehit edildiğine tanık oldu. Daha sonra, Aziz Lukas 84 yaşına kadar kendini misyonerlik işine adadı. 

İncil yazarı Aziz Lukas’ya minnettarız, çünkü tek başına Tanrı’nın Kutsal Annesi, Elçiler ve diğer üç İncil’de belirtilmeyen İsa’nın yaşamındaki olaylar hakkında bilgi topladı ve Lukas Incili’ne aktardı. Ek olarak, Kilise’nin yayılmasıyla ilgili Kutsal Elçilerin diğer ülkelerde yaptıkları çalışmalarını da kaydetti. Bütün bunlar Yeni Antlaşmanın bir Kitabı olan  “Elçilerin İşleri” adlı kitabına yazılmıştır.

Yaşamına bir putperest olarak başladı, ama “Herkese hayırsever ve şifacı” olan gerçek Tanrı’yı, İsa Mesih’i tanıdı ve hayatı değişti. Hayatı boyunca Mesih’i taklit etmek istedi ve doktorluk kariyerini bırakarak kendisini tamamen Mesih’e ve Sözüne adadı.  Aynı zamanda doktorluk yeteneklerini Aziz Pavlus’a yardım etmek için kullandı. Kim bilir, acaba Kutsal Elçi Pavlus dayak, taş ve sık görülen hastalıkların yol açtığı tüm yaralarından Lukas’ın şifa verici yardımları olmadan kurtulabilecek miydi? Bu yüzden Aziz Pavlus ona “Sevgili Hekim Lukas” diyor (Koloseliler 4:14).       

Sevgili kardeşlerim, İncil yazarı Lukas bayramı vesilesiyle, Yeni Ahit’in içerdiği Lukas Incili ve Elçilerin Işleri kitaplarını bizlere emanet eden Elçiye minnettarlığımızı ifade edelim. Tam olarak, İsa ve Elçilerin yaşamını, eserlerini, öğretilerini ve Kutsal Kilise’nin gelişimini öğrenmek için hepimiz bu kitapları dikkatlice inceleyelim. Ve ilahicinin sözleriyle ona şöyle hitap edelim:

“Lukas, Mesih’in Elçisi, inanç doktrinlerin yazarı, Kilise’nin destekçisi · Sen, karanlığa batmış olanları Gerçek Tanrı’nın derinliklerine çektin ve sen onları fırtınadan kurtardın… Barış, manevi yaşam, kutsal ilham, aydınlanma ve O’nun lütfunu bize sunması için Kurtarıcı Mesih ve Tanrı’ya dua et. Amin.”

 

İncil yazarı Lukas’nın anılma gününün vaazı (18 Ekim)