/ Pazar Vaazlarι / Paskalya’dan önceki Pazar gününe dair vaaz

Paskalya’dan önceki Pazar gününe dair vaaz

Paskalya’dan önceki Pazar gününe dair vaaz

 

Dallar Pazarı (12/4/2020) 

Rabbimiz İsa Mesih, üç yıl boyunca Müjde’yi yaydıktan sonra, Kudüs’e görkemli girişiyle, peygamberler tarafından önceden haber verilen dünyaya gelen Mesih olarak kendisini ilk kez insanlara belli eder. Kudüs’e girerken, halk hurma dallarıyla O’nu karşılamaya çıktı. “Hozana! Rab’bin adıyla gelene, İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!” diye bağırıyordu.” (Yuhanna 12:13). Ferisiler buna karşı çıktıklarında Rab şöyle cevap verdi: “Size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa, taşlar bağıracaktır!” (Luka 19:40). Ve nitekim kısa bir süre sonra öyle oldu; çarmıha gerilen İsa, yüksek sesle bir kez daha bağırıp ruhunu teslim edince tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı, mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi” (bkz. Matta 27: 50-52). Yine Rabbin Dirilişinden sonra, mür taşıyan kadınların girebilmesi ve Mesih’in dirilişine tanık olmaları için “Ansızın büyük bir deprem oldu. Rab’bin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu.” (Matta 28: 2).

Rab’bin Kudüs’teki bu şenlikli karşılanışı esnasında, Kutsal Ruh tarafından aydınlanan “en yücelerde Olan’a Hozana!” diye haykıran masum çocuklar da vardı. (Matta 21: 9). En Yüce Tanrı’ya övgü!

Celile’den Fısıh Bayramı’nı kutlamak için gelen tüm Yahudiler de şahit oldukları mucizeler hakkında coşkuyla konuştular. Artık kalabalığın içindeki insanlarda İsa’nın yüzyıllar boyunca beklenen Mesih olduğuna şüphe kalmadı. Bu yüzden şöyle haykırdılar: “Rab’bin adıyla gelen Kral’a övgüler olsun!” (Luka 19:38).

Kardeşlerim, o insanlar Rabbimiz İsa Mesih’in kim olduğunu tam olarak anlamadılarsa da (Onu Yahudi ulusunun dünyevi bir kralı olarak gördüler), Rabbi Kudüs’te böyle bir coşku ve beğeniyle karşıladılar. Nitekim “çocukların yaptığı gibi bizler de ellerimizde zafer simgeleriyle ölümün galibi Olana “Hosanna en yücelerdekine! Rabbin adıyla gelen kutludur” haykırarak O’nu karşılayalım. (Günün Apolitikion’una bkz.) Uğrumuza kendini feda etmek için Kudüs’e giden Kralımız ve Kurtarıcımızı yüceltelim ve O’na teşekkür edelim. O’na ne kadar minnet duysak azdır! Kudüs’teki kalabalığa kıyasla, Rabbimiz’den sonsuza değin daha büyük nimetler aldık. Büyük Aziz Vasil’in Liturjisinde Kutsal Emanetlerin Sunulması Duası (Kutsal Anaphora), bu nimetlerin bazılarına atıfta bulunur “…O bize gerçek Tanrı’yı tanıttı, Kutsal Vaftiz Suyuyla bizi günahtan arındırdı, Kutsal Ruh’la kutsadı, Hades’e inerek bizi şeytanın hakimiyetinden azat etti, bizi sonsuz ölümün acılarından kurtardı ve bizi semâlara yükseltti, ve bizi ebedî nîmetlerine hissedar etti

Aziz İoannis Hrisostomos İsa’nın ağzından konuşuyorcasına: “Ben senin baban, kardeşin, damadın, oturduğun yer, yemeğin, elbisen, kökün, temelin, istediğin ne varsa benim, diyor. Öyle ki başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacaksın, sana hizmet edeceğim çünkü hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldim. Ben arkadaşın, yoldaşın, bedenin uzuvu, başın, kardeşin, annenim; Ben herşeyim; sadece bana sıkı sıkıya tutun. Senin için fakir oldum, senin için dilenci bile oldum, çarmıha gerildim senin için, mezara indim senin için, yukarıda senin için Baba’ya yalvarıyorum; Babam tarafından senin için aracı olmak amacıyla yeryüzüne gönderildim. Sen benim için herşeysin. Kardeşimsin ortak varisimsin, arkadaşım ve yoldaşımsın. Daha fazla ne istiyorsun?diyor. [Homily 76’dan Aziz Matthew İncili 24: 16-31’den (Greek Patrology, cilt 12, s.34)].

Kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih, bizim için her şeyi yaptığı ve bizim için her şey olduğu için, bu akşam Güvey Duasında bahsedildiği gibi, Kilisenin bizden yapmamızı istediğini yapalım: Çünkü Yaratan Haçı üstlenmeye geliyor… İnsanlığı kurtarmak için her şeyi yapıyor ”(Kathisma, Kutsal Pazartesi Sabah Ayini). Onu kutsal kiliselerimizde, şükran ilahileriyle karşılayalım; “Onun tarifsiz merhametini yüceltelim.”

Sadece bu akşam değil, Kutsal Hafta boyunca tüm ayinlerde bulunalım, bizim için acı çektiği her şeye katlanıp Kutsal Cefalarını hatırlayalım. Bunu Kilisemizin bizi çağırdığı şu mütevazı minnetle yapalım: “Gelin gelin berrak zihinler onunla birlikte yürüyelim, O’nun için çarmıha gerilecek ve O’nun için hayatın zevklerinden feragat edeceğiz; böylece O’nunla birlikte yaşayabileceğiz … yücelerdeki Kudüs’te ”, (Kutsal Pazartesi Akşam Ayini, Sitayiş Ayetleri). Amin.

 

Paskalya’dan önceki Pazar gününe dair vaaz