/ Pazarın Sesi / Luka’nın 15.Pazarı

Luka’nın 15.Pazarı

Luka’nın 15.Pazarı

Luka’nın 15.Pazarı

İbraniler

7. Bölüm

26Böyle bir başkâhinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz olması uygundur. 27O, diğer başkâhinler gibi her gün önce kendi günahları için, sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendi kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı. 28Kutsal Yasa, zayıflığı olan insanları başkâhin atamaktadır. Ama Yasa’dan sonra gelen yemin sözü, sonsuza dek yetkin kılınmış olan Oğul’u başkâhin atamıştır.

8. Bölüm

1-2 Söylediklerimizin özü şudur: göklerde, yüce Olan’ın tahtının sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, Rab’bin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir başkâhinimiz vardır.

Luka

19. Bölüm

İsa Eriha’ya girmiş kentin içinden geçiyordu. 2Orada vergi görevlilerinin başı olan, Zakay adında zengin bir adam vardı. 3İsa’nın kim olduğunu görmek istiyor, ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. 4İsa’yı görebilmek için ileriye koşup bir yabani incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti.
5İsa oraya varınca yukarı bakıp ona, «Zakay, çabuk aşağı in!» dedi. «Bugün senin evinde kalmam gerek.» 6Zakay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa’yı evine buyur etti.
7Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı: «Gidip günahkâr birine konuk oldu!» dediler.
8Zakay ayağa kalkıp Rab’be şöyle dedi: «Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa, dört katını geri vereceğim.»
9İsa dedi ki, «Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim’in bir oğludur. 10Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak için geldi.»

 

Luka’nın 15.Pazarı