/ Pazar Vaazlarι / Yaşamımız Mesih

Yaşamımız Mesih

Yaşamımız Mesih

Bugünkü havarisel okuma pasajında Havari Pavlus, Kilise’nin imanına vurgu yaparak Mesih’in yaşamımız olduğunu ilan ediyor. O, sadece rehber değil, ama yaşamımızın O’nun yaşamında bütünleştiği en mükemmel yaşam gerekçemiz ve amacımızdır. Rabbimiz dünyaya “insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar” (Yuhanna 10:10) diye geldiğini, diriliş ve yaşam (11:25), yol ve gerçek (14:6) olduğunu bizzat kendisi doğruladı. Ve İncil yazarı Aziz Yuhanna, kısaca Tanrı’nın bize sonsuz yaşam verdiğini ve bu sonsuz yaşamın Tanrı’nın Oğlu’nda bulunduğunu belirtir. “Bu yaşam O’nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunanda yaşam vardır” (1. Yuhanna 5:11-12).

Mesih’in hayatıyla insana armağan ettiği ve tamamen yeni olan şey, artık insanın yalnız kalmaması ve Tanrı’nın yaşamından ayrı düşmemesidir.  Çünkü insanın Tanrı ile birleşme fırsatını ve Tanrı’nın sevgisini kabul etmesi, insani öz yeterliliğinin Tanrı ile bir ilişkiye ve birliğe dönüşmesi demektir. İşte o zaman, yaşam olasılığını yalnızca “özerk” ve ölümlü doğasından çıkarabileceği yanılsaması da sona erer.

İmanlı, hükmü henüz insana ulaşmamış olan Tanrı Krallığının varlığını kalbinde tatmaktadır. Bunun nedeni, dünyanın hala “kötülük içinde” olması ve insanların yüreklerinde Mesih’in yaşamının yönetimine karşı çıkmasıdır.

Tanrı’nın evlatları

Aziz Altın Ağızlı Yuhanna’ya göre, “Mesih’in ağzı” olan Havari, Mesih ortaya çıktığı zaman biz imanlıların da O’nunla beraber yüceltilmiş olarak ortaya çıkacağına dair bilgi verir. Başka bir deyişle, ilahi hayata giriş ve tam katılım anımız, Mesih’in görünüşü, O’nun yeryüzüne ikinci ve görkemli gelişidir. Pavlus, Yargı Gününden çok doğal bir şekilde bahsediyor çünkü kişi Kutsal Ruh’un atmosferinde ne kadar çok yaşarsa, zaman sınırlarını o kadar çok aşar ve zamanın kesintisiz sürekliliğini deneyimler.

İncil Yazarı Aziz Yuhanna, Pavlus’un sözlerini anlamamıza yardımcı olan harika bir pasajdan alıntı yapıyor: “Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki, Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz” (1. Yuhanna 3:2).

Bu nedenle, Mesih göründüğünde O’nun Bedeninin yüceltilmiş üyeleri olarak inananlar, O’nun huzurunda Işık olarak bulunacaklar, O’nun krallığının ölçülemez nimetlerine paydaş olacaklar ve Tanrı’nın lütfuyla, kutsal, ebedi, ölümsüz, bozulmaz, Mesih benzeri, Kutsal Ruh’la dolu olarak O’nun yüzünün tarif edilemez güzelliğini görüp O’na benzeyecekler.

Günahın üstesinden gelmek

Pavlus bu ifade ile insan yaşamına yıkım getiren günahın üstesinden gelinmesini öğütler. “İç varlığımızın dünyasal yönleri” hakkında konuşurken, insanın günah işleme ihtimali olan zihinsel ve ruhsal güçlerini kasteder. Günah, insanın hem ruhsal hem bedensel boyutunu olumsuz olarak etkilemekte ve varoluşunu Tanrı’dan ayrılmaya götürmektedir. Teoriyi pratikten, dogmayı yaşamdan, inancı ahlaktan ayrı görmeyen Pavlus, herkesi tövbeye ve ruhsal uyanıklığa çağırıyor.

Mesih her şeydir ve her şeydedir

Pasajımız, ırksal, etnik, dinsel ve sosyal ayrımların artık bulunmadığı yeni insana dair gönderme yapan Pavlus’un sözleri ile tamamlanıyor ve Aziz Altın Ağızlı Yuhanna’nın da dediği gibi “Mesih’in Bedeninin üyeleri olduğumuzdan, her bir birey Mesih’te birleşiyor.”

Bu yeni durum elbette ki Tanrı’nın en büyük armağanı, aynı zamanda her yaş grubundan ve her dönemin kendine özgü koşullarından bağımsız olarak, Hristiyanlar için büyük bir sorumluluktur. Mesih’in birleştirici güç, sevgi ve adalet olarak hüküm sürmesi için aramızdaki farklılıkların ve bölünmelerin azaltılması için çalışmalı ve dua etmeliyiz çünkü her şey O’na aittir ve her şeyi O yönetir. Bu gerçekle yaşamayı ve yürümeyi amaçlıyor muyuz?

Arhimandrit N. K. Foni Kiriou (Rabbin Sesi) 3 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir. 15 Ocak 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşamımız Mesih