/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 27 Ekim Selanikli Şehit Nestor

27 Ekim Selanikli Şehit Nestor

27 Ekim. Kutsal Şehit Nestor    

291 yılında Selanik arenasında teke tek dövüşler gerçekleştirildi. Arenada Maksimianos’tan başka Dioklitianos ta bulunmaktaydı. Bu iki efendi ve putperest halk Lieos adındaki savaşçıyı destekliyorlardı. Lieos çok güçlü ve devasa bir insandı. Henűz hiç kimse tarafιndan yenilememiş kendisiyle savaşanların da hayatını bağışlamamıştı. Bu savaşcı stada çıktığı zaman hristiyanlara küfür ediyor onları kendisiyle savaşmaları için arenaya davet ediyordu. Azizin öğrencilerinden Nestoras bu sözleri duyduğunda bu devasa adamı öldürmek için öğretmeni olan azize giderek onun kutsamasını istedi. Dimitrios ona:
– Git sevgili kardeşim. Düşmanını yeneceksin ama Mesih İsa adına da Şehit olacaksın, dedi
Nestoras sevinç içerisinde stada döndü. Bir kılıç alarak savaşmak için arenaya çıktı. Halk genç hristiyanı gördüğünde onunla dalga geçip gülüyordu. Liesos gence şunları söyledi:
– Sen beni yenemezsin ve ölmek içinde çok gençsin.
– Sen öleceksin ve bende seni yeneceğim!
Bu sözler üzerine Lieos Nestoras ile savaşmayı kabul etti. Dimitrios’un öğrencisi haç çιkardιktan sonra:
– Dimitrios’un Tanrı’sı bana yardım et! , diye haykırdι.
Kılıcını kaptığı gibi saldırdιp tek bir vuruşla devasa adamı yere yığdı ve onu öldürdü. Bütün arena sessizliğe büründü. Hayatında hiç bir zaman savaşmamış olan 20 yaşındaki bir genç putperestlerin sevgili kahramanını öldürmüştü. Bunun üzerine kral genci yanına çağırarak:
– Hangi büyülerle yenilmez Lieos’u yenmeyi başardın?
– Büyülerle yenmedim. Gerçek Tanrı olan Mesih İsa’nın gücü ile yendim! diye cevap verdi Nestoras.
Olaydan çok kızgın olan kral Lieos’un ölümüne neden olan kılıçla kendisinin de öldürülmesini emretti. Böylece aziz Nestoras öğretmeninin de söylediği gibi Mesih İsa adına şehit oldu. Yortusu kilisemiz tarafından 27 Ekim’de kutlanmaktadır.

Ortokoks Kilisesi’nın Sinaksarion adlı kitabından tercüme edilmiştir.

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sayesinde çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça etti: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Veya: Apolytikion -Aziz. Ton 3.

Ey ulusları bozguna uğratan Galip, tüm dünya seni, tehlikelerde kudretli bir şampiyon buldu. Bu nedenle, Nestor’a cesaret verip stadyumda Lieos’un kibrini yok ettiğin gibi, kutsal Yüce Şehit Demetriyos, bizlere yüce merhametini bağışlaması için Mesih Tanrı’ya yalvar.

Kontakion. Ton 2.

Asilce mücadele ettin ve şimdi ölümsüz bir ün sahibisin; Şehit Demetriyos’un dualarıyla Efendinin yiğit bir askeri oldun. Bilge Nestor, Demetriyos ile birlikte hepimiz için dualarla aracılık etmekten vazgeçme

27 Ekim Selanikli Şehit Nestor