/ Ayinler, dualar / Altınağızlı Yuhanna’nın Paskalya Duası

Altınağızlı Yuhanna’nın Paskalya Duası

Altınağızlı Yuhanna’nın Paskalya Duası

 

 

Her kim sadık bir imanlı ve Tanrı’ya sevgi ile bağlıysa, bu güzel ve parlak bayrama katılsın. 

Her kim Tanrı’ya minnettar bir hizmetkarsa, neşe içinde katılsın RAB’bin sevincine.

Her kim oruç tutup yorulduysa, sevinç duysun karşılığından.

Her kim birinci saatten çalıştıysa, bugün alsın ödülünü.

Her kim üçüncü saatten sonra geldiyse, şükranla bayramı kutlasın.

Her kim altıncı saatten sonra yetiştiyse, şüphe etmesin çünkü hiçbir zarar görmeyecek.

Her kim dokuzuncu saate kadar yetişebildiyse, çekinmeden yaklaşsın.

Her kim  anca onbirinci saate yetişebildiyse, geç kaldım diye korkmasın.

 Efendimiz merhametlidir, en son geleni de ilk gelen gibi kabul eder; onbirinci saatte geleni de, birinci saatte orada olan gibi rahat ettirir, sonra gelene acıyıp merhamet eder. Birincinin gönlünü okşar, hakkını verir, diğerineyse merhamet gösterir, çabalarının karşılığını verir ve iyi niyetini taktir eder.

Hepiniz gelin! RAB’binizin sevincine katılın.

Sen ey birinci ve sen ey sonuncu, gelin ve ödülünüzü alın.

Sen ey zengin ve sen ey fakir, birlikte neşe içerisinde dans edin.

Sen ey gayretli olan ve sen ey tembel, bugünü kutlayın.

Oruç tutanlar ve tutmayanlar, sevinçle coşun, sofra zengince donatıldı, zevkini çıkarın, dana büyüktür, hiç biriniz aç kalmayın. Herkes bu iman ziyafetine katılsın ve O’nun iyiliğinin zenginliği ile beslensin.

Hiçkimse yoksulluğuna üzülmesin çünkü evrensel krallık ortaya çıkmıştır. Hiç kimse günahları için yas tutmasın çünkü bağışlanma doğdu mezardan. Hiç kimse ölümden korkmasın çünkü kurtarıcının ölümü bizleri ölümden özgür kıldı. Ölümün almaya çalıştığı, ölümü yendi. Ölüler diyârına inen, ölüler diyârını çıplak braktι, bedeninin tadına bakmasına izin vererek onu kızdırdı.

Yeşaya peygamber bunları önceden gördüğünde şöyle haykırdı: “Ölüler diyârı öfkelendi, Sana aşağıda rastladığında”. Öfkelendi çünkü amacına ulaşamadı, öfkelendi çünkü rezil oldu, öfkelendi çünkü bozguna uğradı, öfkelendi çünkü mahkum edildi. İnsanın bedenini aldı ama Tanrı ile karşılaştı. Yeryüzünü aldı ama cennetle karşılaştı. Görüneni aldı ama görünmeyenin üstesinden gelemedi.

Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?

Mesih dirildi, sen yenildin.

Mesih dirildi, şeytanlar düştüler.

Mesih dirildi, melekler sevindiler.

Mesih dirildi, yaşam doğdu.

Mesih dirildi, mezarda hiçbir ölü kalmadı çünkü Mesih ölülerden dirilmesi ile ölülerin ilki oldu.

O’na sonsuzluklar boyunca yücelik olsun.

Amin!

 

 

 

                                                 

Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста

Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством! Кто слуга благоразумный — войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий! Кто работал с первого часа — получи ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего часа — с благодарностью празднуй! Кто достиг только после шестого часа — нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа — приступи без всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшися своего промедления! Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит.

Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости!

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!

Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.

 

 

Altınağızlı Yuhanna’nın Paskalya Duası