/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 20 Nisan Kutsal Elçilerden Aziz Yakup

20 Nisan Kutsal Elçilerden Aziz Yakup

Kutsal Elçilerden Aziz Yakup

 

 

(Aziz Yuhanna’nın kardeşi)

Anma günü 30 Nisan

Aziz Yakup da kardeşi Aziz Yuhanna gibi On İkiler’dendi ve Rab’bin onlara verdiği isimle “Gökgürültüsü Oğulları”ydılar (Mar.3:17); çünkü engin din bilgileri sayesinde usta birer vaiz olmuşlardı. Vaazlarındaki cüretkarlık karşısında dayanamayan Kral Hirodes, Aziz Yakup’u Paskalya günleri boyunca hapsetti, sonra da kılıçla öldürttü (Elç.12:1-2) ve böylece Aziz Yakup, Rab’bin öngördüğü gibi Kâse’den içmiş oldu (Mat.20:23). O, Elçiler içinde şehit olarak ölen ilk kişiydi.

Hirodes ise sonraki yıl Yahudiye’den Sezariye’ye gitti. Ve Elçilerin İşleri’nde söylendiği gibi: “Belirlenen günde krallık giysilerini giymiş olan Hirodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk, ‘Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir!’ diye bağırıyordu. O anda Rab’bin bir meleği Hirodes’i vurdu. Çünkü Tanrı’ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi.” (Elç.12:21-23)

“Ey Kutsal Elçi Yakup, günahların affıyla ruhlarımızı bağışlaması için Merhametli Tanrı’mıza şefaat et.”

“Tanrı’nın sana seslendiğini duydun, ey şanlı Yakup; böylece Baba’nın sevgisini anlayıp kardeşin Yuhanna’yla birlikte hemen Rab’be vardın, ve size O’nun ilahi değişimini görmek bahşedildi.”

Kaynak:
http://www.goarch.org/chapel/saints_view?contentid=36&type=saints

 

Kutsal Elçilerden Aziz Yakup 2

 

20 Nisan Kutsal Elçilerden Aziz Yakup