/ Ayinler, dualar / Büyük Paraklisis

Büyük Paraklisis

Büyük Paraklisis

 

1-13 Ağustos tarihlerinde okunan Meryem Ana’ya yakarmalar ve dilek duaları

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrı’nın adıyla. Amin

 Mezmur 142/143

Duamı işit, ya RAB, yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış.  Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, düz yolda bana öncülük etsin! Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. Sevginden ötürü, öldür düşmanlarımı, yok et bütün hasımlarımı çünkü senin kulunum ben.

 RAB Tanrı bizlere göründü, Rab’bin ismi ile gelen kutsaldır  (4 defa).

Şimdi Tanrıdoğuran’a koşup ona sığınalım, günahkârlar ve alçakgönüllüler, ve ruhumuzun derininden haykırarak, tövbe içinde yere kapanalım, bizlere acıyan Hanımefendi, yardım et, yetiş. Günahlarımızın çokluğu bizi mahvediyor, kullarını eli boş gönderme, tüm ümidimizi sana bağlıyoruz.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun. Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

  Biz layık olmayanlar, ey Tanrıdoğuran, senin mucizevî eylemlerin için konuşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü eğer sen aracılık etmiyor olsaydın, kim bizi bu kadar çok tehlikeden kurtaracaktı? Bizi bu zamana dek özgür tutan kim? Asla yanından ayrılmayacağız Hanımefendi, çünkü her felâketten kullarını daima korursun.

Mezmur 50/51

Ey Tanrı, lûtfet bana, sevgin uğruna; Sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,  yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lûtfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

 

 Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Üzüntü verici fırtınaların hücumları ve türlü felâketlerin bulutları değersiz canımı ve kalbimi zaptediyorlar, fakat o ilâhî ve ezeli olan nuru doğuran Tanrı’nın Gelini  sen o sevinç verici nur ile aydınlat beni.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Ey Tertemiz Bakire, senin kudretli kuvvetin ile sayısız muhtaçlıktan, sıkıntılardan, kötü düşmanlardan ve ömrün felaketlerinden kurtulduğum için senin bana gösterdiğin acımanın ve şefkatinin çokluğunu ilâhilerle övüp takdir ederim.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

Şimdi de, senin kudretli yardımına sığınarak, candan senin tahtına iltica ediyorum, ey Hanımefendi ve diz çökerek ağlayıp feryât ediyorum, ey Hristiyanların sığınağı ve imdadı, rica ederim, ben zavallıyı reddetme.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Ey bakire kız, senin azametli amellerini açıkça söylemekten geri durmayacağım, çünkü eğer ki sen Oğlun’a ve Allahın’a benim için şefâat etmemiş olsaydın, bu kadar şiddetli fırtınadan, felaketlerden ve tehlikelerden beni kim kurtaracaktı?

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Her şeyden mahrum kalarak, feryât ile sana seslenirim, ey benim gayretli yardımcım, şimdi senin yardımını talep eden ben değersiz zavallıya derhal yetiş, yardım et ve kurtar beni.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Εy bakire  Hanımefendi, senin gani iyiliklerini ve ihsânlarını bende beyan etmek için mucizeler yarattın, o sebepten senin bana çok ve sayısız olan korumanı şükürler ve ilâhilerle övüp takdir ederim.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

Ey aziz Hanımefendi, türlü felâketlerin kasırgası ve kederli  hallerin şiddetli fırtınaları beni ümitsizlik içine boğuyorlar,  lâkin sen, benim gayretli yardımcım ve korumam, derhal benim imdadıma yetiş.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Ey Aziz Hanımefendi, hakikaten senin Tanrıdoğuran olduğunu ikrâr ederim, çünkü sen (Mesih’in Annesi olman sebebi ile) tabîî hayat sahibi gibi ölümün kudretini feth eyledin ve ben ölüm kapısına gelip cehenneme inmekteyken, onun bağlarını çözerek beni yeniden hayata getirdin.

Ey Tanrıdoğuran, kullarını tehlikelerden  kurtar, çünkü seni yıkılmaz hisar ve imdatçımız bilerek Allah’tan sonra sana sığınırız.

Ey çok aziz Tanrıdoğuran, benim vücudumun pek ağır işkencesine güleryüz ile bak ve canımın sancısına şifâ ver.

Ey Tanrıdoğuran Hanımefendi, bizler seni gayretli şefâatçi, feth olunmaz hisar, merhamet pınarı ve bütün dünyanın sığınağı bilerek, sana sürekli imân ile avaz ederiz: bizi hızlıca tek koruyansın, derhal bizim yardımımıza yetiş, türlü tehlikelerden kurtar bizi.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Bu ömrün sıkıntıları ve telâşları içinde sarsılıyorum, bu perişan halimde nereye gideyim, nereden bir yardım bulayım, kim bana gayretli yardımcı olacak ki bu felaketlerden kurtulayım? Fakat yalnız sana ümid edip güvenerek cesaret buldum ve övünerek siperine sığınırım, ey Tanrıdoğuran beni sen kurtar.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Ey tertemiz bakire, felaketlerin ve sıkıntıların fırınında ateşler içinde yanan fazlasıyla çaresiz ve değersiz canımı gani hediyeler  ile serinletici merhametinin tatlı ırmağını ululayıp  azametini vaaz ederek senin korumana sığınıp geliyorum, sen beni kurtar.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

Yalnız pak, lekesiz olan sen Bakire kızı, feth olunmaz hisar, sığınak, kudretli korunma kurtuluş silahı bilirim. Ey ümitsizlerin ümidi, hastaların hekimi, tasalı olanların sevinci ve yardımı, ben zevk ve eğlenceye düşkün kulunu reddetme.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Ey Aziz Hanımefendi, daimi sıkıntıların şiddetli  ateşi ile yanan canımın etrafına su misâli dökülerek onu serinlendiren acımalarının deryasını nasıl layik bir şekilde anlatayım? Ey ne kadar büyüktür senin koruman! Ne kadar büyük iyiliklerine nâil oldum.

Kutsallığı aşan Tanrı-doğuran bizi kurtar.

Senin büyük iyiliklerinin çokluğuna müteşekkir olarak, sana avaz ederim: Selâm ey bakire valide, sevin ey Tanrı’nın Gelini. Selâm ilâhî korunma, sevin ey kuvvetli silah ve fetholunmaz kale hisarı. Selâm, çünkü sana imân ile sığınıp gelenlerin imdatçısı, yardımcısı ve kurtuluşu sensin.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Boş yere benden nefret eden düşmanlarım, benim zavallı vücudumu eziyetler ile telef etmekle, beni mezara indirmek isteyerek, silahlar, bıçaklar ve hendekler hazırladılar, lâkin, ey mukaddes bakire, sen derhal imdadıma yetişerek onların hîlelerinden kurtar beni.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

Ey ilâhilerle yüceltilen  Kız, her türlü zaruretten, sıkıntıdan, hastalıktan ve kederden kurtar beni ve her türlü tehlikeden ve benimle savaşan düşmanlardan ve benden nefret edenlerin hîlelerinden, senin kudretin ve koruman ile kedersiz eyle beni.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Senden nâil olduğum  hediyelerine ve hesapsız  iyiliklerine bedel, ben değersiz ne gibi teşekkür hediyeleri arz edeyim? Ancak senin bana olan şefkatinin tabir olmaz ihsânlarını, şükür ve ilâhiler ile takdir ederim.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Keder verici felâketlerin bulutları zavallı canımı ve kalbimi kapatıp karartıyorlar, lâkin ey yaklaşılmaz nuru doğuran Bakire Kız, senin ilâhî şefâatinin kuvveti ile bunları benden uzaklaştır.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Sıkıntılarda tesellici, hastaların hekimi ve bütünüyle ölümü mafeden, hayatın tükenmez ırmağı ve bütün felâket içinde olanlara derhal yetişip imdat eyleyen sensin, ancak sana sığınıp seni bilirim, sen kurtar beni.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun

Εy Hanımefendi, senin merhametinin deryasını ve sayısız mucizelerinin sürekli akar olan çeşmesini ve bana olan acımanın devamlı akan pınarını asla gizleyemem. Fakat cümle alemin huzurunda onları bildirip söylerim, ve de vaaz edip haber veririm.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Ömrümün telâşları balarısı gibi etrafımı çevirirler ve kalbimi zaptederek sıkıntıların okları ile  kalbimi  yaralıyorlar, lâkin  ey Lekesiz Bakire, sen bana yardımcı ve kurtarıcı olarak bu sıkıntılarımdan kurtar beni.

Ey Tanrıdoğuran, kullarını tehlikelerden kurtar , çünkü seni yıkılmaz hisar ve imdatçımız bilerek Allah’tan sonra sana sığınırız.

Ey lekesiz bakire sen ki son günlerde söz vasıtasıyla Söz’ü yorumlanmaz şekilde doğurdun, annelik cesaretinle onun yanında bizim için aracılık et.

Hristiyanlar’ın şüphesiz yardımcısı ve yaratıcının yanında sürekli sağlam aracı olan aziz Tanrıdoğuran, biz günahkârların sana sunduğu yakarışları reddetme, iyi olduğun için, sana iman ile seslenen bizlerin imdadına yetiş. Oğluna tez elden aracılığını ve yakarışlarımızı yetiştir çünkü sensin sana saygıyla yaklaşanların  daimi yardımcısı.

 

Ruhani: Kutsal İncil’i dinlemeye lâyık olabilmeyi RAB’bimiz Tanrı’dan dileyelim.

Bilgelik!

Kutsal İncil’i ayakta dinleyelim.

Tümünüze barış olsun.

Koro: Ve senin ruhunla.

Ruhani : Lukas tarafından yazılan Kutsal İncil’den okuma,  dikkat edelim.

İsa, öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa’yı evinde konuk etti. Marta’nın Meryem adındaki kızkardeşi, Rab’bin ayakları dibine oturmuş O’nun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa’nın yanına gelerek, «Rab» dedi, «kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin.» Rab ona şu karşılığı verdi: «Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey var. Meryem iyi olanı seçmiştir ve bu kendisinden alınmayacaktır.» İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın O’na, «Ne mutlu seni taşımış olan rahme, seni emzirmiş olan memelere!» diye seslendi. İsa, «Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!» dedi.

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

 Ey Baba, Kelam, Ruh, üç sıfatta bir Tanrı, sayısız günahlarımı bağışla ve bana merhamet et.

 

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Tanrıdoğuran’ın aracılığıyla, sen ey merhametli olan ben günahkara merhamet et.

 Ey Tanrı, lûtfet bana, Sevgin uğruna; Sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna.

İnsan yardımına muhtaç etme beni, ey Kutsal Hanımefendi, sen kabul et bu evladının yalvarışlarını, çünkü sıkıntıdayım şeytanların oklarına dayanacak gücüm kalmadı, ne saklanacak ne de sığınacak yerim var. Fakirim ve her taraftan hırpalanmaktayım.  Senden başka tesellim yok. Ey dünyanın Kutsal Hanımefendisi, imanlıların umudu ve yardımcısı, yalvarışlarımı hor görme ve bana yardım et.

Sana sığınanlar asla utanarak geri dönmez, ey tertemiz bâkire, Tanrıdoğuran. Her iyilik dileyen senden bir hediye alır; kendisine yarar sağlayacak şeyleri.

Ey Tanrıdoğuran bâkire kız, sen sıkıntıda olanlara esenlik ve hasta olanlar şifâ verensin. Sen dualarınla koru bu kenti ve içinde yaşayan insanları. Ey imanlıların yardımcısı, sen ki savaş içinde olanları barışa, denizde fırtınada kalanları uygun limanlara ulaştırırsın.

 Ruhani aşağıdaki duayı okur:

Kurtar ya Rab Tanrı; mirasını kutlu kıl ve lütfunu cemaatinin üzerinden esirgeme. Ortodoks Hıristiyanları güçlü kıl ve bereketlerinle onları donat. Tamamen Kutsal Hanımefendimiz Tanrıdoğuran, ebediyen bakire Meryem’in duaları, yaşam veren değerli Haç’ın gücü, gökteki bedensiz güçler ordusu Meleklerin koruması, yüce Peygamber, yol hazırlayıcı, Vaftizci Aziz Yuhanna’nın, Kutsal ve tamamen yüce Elçilerin, bütün dünyanın saygıyla hatırladığı alimler, Kutsal Episkoposlar, Büyük Vasil, İlahiyatçı Grigor, Altın ağızlı Yuhanna Hrissostom’un, Demere Başepiskoposu mucizeler yaratan Aziz Nikolas’ın, Kutsal şehitlerimizin, Tanrı adamı olan Kutsal Babalarımızın, Kutsal ve doğru atalarımız Yohakim ve Anna’nın ve bütün Azizlerin duaları ile bize merhamet eyle ve yakarışlarımıza cevap ver ey Kutsal Tanrımız.

 Ya Rab merhamet eyle. (12 defa)

Ruhani:

Sen’in biricik Oğlunun lütfu ve merhameti ile, ki Sen onunla yüceltilirsin, çok kutsal iyi, hayat veren Ruh’unla ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Ey Nuru dünyaya getiren Tanrıdoğuran, günahların gece karanlığının içinde kalan beni nurlandır, çünkü sen, o hakikat nurun pak, lekesiz meskenisin, öyle ki sana coşkulu şükürler sunayım. 

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Ey yardımsızların kuvveti ve ümitsizlerin ümidi olan Bakire Kız, her türlü yardımdan çıplak kalan bana, çatı ve koruma ve yardımcı ve kıvanç kaynağı ol.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

Senin büyük lûtuflarına nâil olduğum için canımın, aklımın, kalbimin bütün kuvvetleri ile dudaklarımı açarak sana teşekkürler sunarım, şükrolsun senin şefkatine ve sayılamayan mucizelerine.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Senin yumuşak huylu ve acımalı gözlerin ile bana bir bak ve ne gibi işkence içinde olduğumu gördüğün anda, fena ve ağır felâketlerden, kederden, tehlikelerden ve ayartılmalardan ölçülmeyen merhametin ile beni kurtar.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Ey saygıdeğer Bakire, bu fâni ömrün dünyevî dalgaları içinde boğuluyorum. Senin bağırlarından gelen merhametin ile bana yardım et ve elini uzatarak dalgalar içinden kurtar beni.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Ey lekesiz kız, türlü felâketler, sıkıntılar, ihtiyaçlar ve dünyanın telâşları ve türlü çetin ayartılmalar beni kuşattılar. Fakat, sen derhal imdadıma yetiş ve kudretli koruman ile bana yardım et. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

Fırtına içinde kaldığım zaman kurtuluş limanı, üzüntülerde sevinç ve ferahlık, hastalıklarda çabuk yetişen yardımcı hekim, tehlikelerde kurtarıcı, ayartılmalarda koruyucu bilirim seni.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Selâm Rabbin ateş şeklinde olan parlak tahtı, sevin, Man’ı[1]  tutan o ilâhî testi, selâm, altın şamdan ve sönmez kandil, sevin bakirelerin şan-ı şöhreti, annelerin de güzelliği ve yüceliği.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Ey Pak Bakire, aşağılanan ben kime müracat edeyim? Nereye koşayım da kurtuluş bulayım? Nereye gideyim? Sıkıntılar içinde nereye sığınayım ve kimi kendime gayretli yardımcı ve korumacı bulayım? Fakat yalnız sana ümit bağlarım, yalnız sende övünürüm, yalnız sana güvenip sığınırım.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Ey Tanrı’nın Gelini, senin büyük amellerin asla sayılmaz ve seni Allah’ın Annesi  diye gayretli  imanla yücelendirip özlemle saygı gösterenlere sürekli senden icra olunan akıldan üstün mucizelerinin araştırılamayan dipsiz deryası asla söz ile anlatılmaz.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

Senin dipsiz olan merhametini, büyük kudretini ve bana ihsân ettiğin iyilikleri herkese bildirerek  müteşekkir ilâhiler ile seni yüceltirim, hem de canla, kalbimin fikirleri ile ve lisânım ile daimi onları anlatıp seni överim.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Benim feryâtlarımı, göz yaşlarımı ve ağlayıp inlememi reddetmeyerek nacizane yakarışlarımı kabul eyle, ve asil lûtfundan dolayı bana yardım eyle ve senden talep ettiğim dileklerime lütfen ihsân eyle, çünkü sen her şeye kâdir olan Yüce Allah’ın Annesi olduğun için her ne istersen benim acınmaya yaraşır halime merhamet ederek yapabilirsin.

 

Gerçekten sen Tanrıdoğuran’ı mutlu saymak lâyıktır, sen ki  dâima mutlu, tamâmen lekesizsin ve Tanrı’mızın Annesi’sin.

Heruvimlerden daha  îtibarlı ve Serafimlerden kıyaslanamaz ölçüde daha görkemlisin, sen ki (bâkireliğin) hiç bozulmadan Tanrı’nın Söz’ünü doğurdun. Sen gerçekTanrıdoğuran’ı yüceltiriz.

 

Göklerden yüce, güneşin ışınlarından daha parlak olan ve bizleri lânetten kurtaran Kutsalların Kutsalı Annemizi ilâhilerle yüceltelim.

 Günahlarımın çokluğundan bedenim ve ruhum hasta düştü, sana sığınıyorum,  ey ümitsizlerin ümidi olan lûtuf bulmuş kız, bana yardım et.

  Ey kurtarıcımızın Annesi Kutsal Hanımefendi, bu değersiz çocuklarının yalvarışlarını duy ve senden doğana bizler için aracılık et.

 Coşku ve sevinçle, sen bütünüyle yüceltilen Tanrıdoğuran’a  teşekkür ilahileri okuruz. Ey değerli öncü, tüm azizlerle birlikte bizler için aracılık et ki lütuf bulalım.

  O Aziz Luka’nın resmettiği senin saygı gösterilen ikonana secde etmeyen imânsızların dudakları sessiz sedasız kalsın.

 Ey meleklerin tüm taburları, Rab’bin Öncüsü, oniki Elçi ve tüm Azizler, Tanrıdoğuran ile birlikte, bizim kurtuluşumuz için dualarınızı esirgemeyin.

 Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle. (3 kere)

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 Ey Aziz Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

       Göklerdeki Babamız, Adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

       Merhamet et bize ya Rab, merhamet et. Çünkü pişmanlık ve tövbeyle Senin önünde diz çökerek, sadece Sen Rab Tanrımıza yalvarıyoruz, bize merhamet et.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.     

 Ya Rab bize merhamet et çünkü umudumuzun kaynağı Sensin. Sil bütün suçlarımızı ve bizi her türlü kötülükten ve düşmanlarımızın saldırılarından koru, ey şefkatli RAB’bimiz. Sensin bizim övgüye değer tek Tanrımız ve bizlerde Senin halkın, ellerinin eseriyiz ve tüm yüreğimizle Seni yüceltiriz.

 Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

       Ey Kutsal kılınmış olan Tanrı-doğuran, merhametin kapısını aç bizlere, biz sana umut bağlayanlar zayıflığa düşmeyelim ve Senin yardımınla her türlü felakaetten kurtulalım çünkü Hıristiyanların kurtuluşu sendedir.

Ruhani:

      Ey Tanrımız, senden diliyoruz, eşsiz merhametinle bizlere acı, dualarımızı duy ve lütfunu dök üzerimize.

       Bütün dindar Ortodoks Hristiyanlar için tekrar ve tekrar RAB’bimize yalvaralım.

 Merhamet eyle ya Rab.

 Başepiskoposumuz … İçin tekrar ve tekrar Rab’bimize yalvaralım.

 Merhamet eyle ya Rab.

 Bütün Hristiyanların hayatı, sağlığı, esenliği, rahatlığı, ve günahlarının affı için tekrar ve tekrar Rab’bimize yalvaralım.

      Merhamet eyle ya Rab.

       Ve Tanrı kulları ………….’nın sağlığı, esenliği ve günahlarının affı için Rab’bimize yalvaralım.

Merhamet eyle ya Rab.

      Tekrar ve tekrar barış içinde Rab’bimize yalvaralım; ya RAB Kutsal Kilise’ni koru. Bütün şehirleri, kasabaları ve köyleri; kıtlıktan, hastalıktan, zelzeleden, tufandan, yangından savaştan, savaşçı milletlerin saldırılarından ve gafilce öldürülmekten Sen koru. Ey en merhametli olan, iyiliğin ve sevginin özü Tanrımız, merhametin daima bizimle olsun. Bizleri her türlü üzüntüden, saldırıdan, ayartıdan ve hastalıktan koru.  Ey her şeye gücü yeten RAB Tanrı, Senden diliyoruz, bizi her türlü kötülükten koru, merhamet et ve lütfunu dök üzerimize. 

Tekrar ve tekrar Rab’bimize yalvaralım; dualarımızı duy, merhametini esirgeme ve lütfunu bağışla bizlere.

 

Uzak yerlerden buraya toplanmış olan Havariler benim bedenimi Gestemani köyüne gömün. Ve Sen Oğlum ve Tanrım ruhumu teslim al.

Ey Bakire Kız ve Rabbin Annesi, sen ki Meleklerin şirinliği, üzüntülülerin sevinci, Hiristiyanların koruyucususun, beni geri çevirmeyip ebedi izdirapdan kurtar.

Ey Bakire Kız, Merhametli Tanrı’ya aracı ol ki, ammellerimi meleklerin önünde saymasın, lütfen bana hızlıca yardım et.

Altın örülü Kale, 12 surlu şehir, güneş gibi parlayan Taht, Kralın Kürsüsü; Efendimizi nasıl emziriyorsun, bu akla sığmaz bir mücize!

 

Rum İmparator Theodoros Dukas Laskaris tarafından yazılmıştır

[1] Allah’ın Mısır’dan çıkan İsrailliler’i çölde doyurmak için gökten gönderdiği yiyecek (bkz. Çık. 16:13-36

 

Büyük Paraklisis