/ Ayinler, dualar / Aziz Nikolay Velimiroviç’in dualarından:dua 29

Aziz Nikolay Velimiroviç’in dualarından:dua 29

Aziz Nikolay Velimiroviç’in dualarından:dua 29

İnsanların tüm günahları için senin huzurunda tövbe ediyorum, merhameti büyük Rab’bimiz.

Aslında, tüm günahların tohumu benim de içimde ekilidir! Benim çabam ve senin rahmetinle, beni, bu kötü deliceyi gece gündüz boğ ki, Rab’bin tarlasında yalnızca saf buğday filizlensin.

Taşıdıkları ağır yükler altında sendeleyip kaygıya düşen herkes yerine tövbe ediyorum. Kaygılanıyorlar, çünkü bütün kaygılarını sana bırakmaları gerektiğini bilmiyorlar. Zayıf bir adam için en ufak kaygı bile dayanılmazdır, ama senin için kaygı dağı bile kızgın fırına atılan bir kartopu gibidir, çabucak erir.

Tüm hastalar yerine tövbe ediyorum, çünkü hastalık, günahın meyvesidir. Ruh tövbe yoluyla temizlendiğinde, hastalık da günahla birlikte yok olur. O yüzden sen, bana ebedi sağlık lütfeden, ruhumu temelli mesken tut.

İnkârları yüzünden kaygıya kapılan ve hem kendilerine hem de arkadaşlarına kaygı dahil türlü illet bulaştıran kâfirler yerine tövbe ediyorum.

Allah’a, onları koruyup gözettiğini bilmeden sana küfredenler yerine tövbe ediyorum.

Kendi hayatlarını korumak bahanesiyle bir başkasının canına kıyan tüm insan katilleri yerine tövbe ediyorum.

Onları bağışla, ya Rahman, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kainatta birden fazla değil, sadece bir hayat olduğunu, birden fazla değil, sadece bir insan olduğunu bilmiyorlar. Ah, kalbi parça parça bölenler, ne kadar da ölü bir vaziyetteler!

Yalancı şahitlik edenlerin hepsi yerine tövbe ediyorum, çünkü gerçekte bu yaptıkları cinayet ve intihardan başka bir şey değildir.

Hırsızlık ve istifçilik yapan tüm kardeşlerimin yerine iç çekerek ağlıyorum, çünkü onlar aslında kendi ruhlarını gömdüler ve ellerinde senin huzuruna çıkacakları hiçbir şey kalmadı.

Tüm küstahlar ve övüngenler yerine iç çekerek ağlıyorum, çünkü onlar senin gözünde cepleri boş bir dilenci gibidir.

Tüm sarhoşlar ve oburlar yerine iç çekerek ağlıyorum, çünkü onlar kula kulluk etmekteler.

Tüm zina işleyenler yerine tövbe ediyorum, çünkü onlar kutsallığa duyulan güvene ihanet ettiler. Yeni bir yaşam için seçilmişken, bunun yerine, kendilerine sunulan bu yaşamı mahvetmeyi seçtiler.

Tüm dedikoducu kimseler yerine tövbe ediyorum, çünkü onlar senin insana en değerli hediyen olan konuşma yetisini ziyan ettiler.

Komşusunun kalbini kıran, yuvasını yıkan, huzurunu bozan herkes yerine tövbe ediyor ve iç çekerek ağlıyorum, çünkü laneti kendilerine ve hanelerine çekiyorlar.

Tüm yalancı diller, tüm şüpheli gözler, tüm öfkeli kalpler, tüm doyumsuz mideler, tüm karanlık zihinler, tüm kötü niyetler, tüm öldürücü duygular, tüm uygunsuz düşünceler sebebiyle iç çeke çeke ağlayarak tövbe ediyorum.

Âdem’den ben günahkâra kadar insanlığın tüm tarihini sırtlanarak tövbe ediyorum; çünkü bütün bir tarih misliyle bende mevcuttur. Çünkü ben Âdem’denim ve Âdem bendedir.

Senin heybetin karşında titremeyen irili ufaklı cümle âlem adına tövbe ederek haykırıyorum: Ey Rahman ve Rahim, ben günahkâra merhamet eyle ve beni, bende bütün bir insanlığı kurtar!

                                                        Çeviren: Nestor Onur Özgüner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziz Nikolay Velimiroviç’in dualarından:dua 29