/ Ayinler, dualar / 15 Ağustos Pek Kutsal Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve Sonsuza Kadar Bakire Meryem’in Uyumasının Anılması

15 Ağustos Pek Kutsal Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve Sonsuza Kadar Bakire Meryem’in Uyumasının Anılması

 15 Ağustos Pek Kutsal Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve Sonsuza Kadar Bakire Meryem’in Uyumasının Anılması

Pek Kutsal Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve Sonsuza Kadar Bakire Meryem’in Uyumasının Anılması (ağustos ayının on beşinde)

BÜYÜK AKŞAM DUALARINDA

Ruhani: Yücedir Allahımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Amin.

Kralımız olan Allahımıza secde edip diz çökelim.                                                                    Kralımız olan Allahımız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.                                                                     Kralımız, Rab’bimiz ve  Allahımız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Mezmur 103/ 104

RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Tanrım, ne ulusun! Görkem ve yücelik kuşanmışsın, bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. Gökleri bir çadır gibi geren, evini yukarıdaki sular üzerine kuran, bulutları kendine savaş arabası yapan, rüzgarın kanatları üzerinde gezen, rüzgarları kendine haberci, yıldırımları hizmetkâr eden sensin. Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, asla sarsılmasın diye. Engini ona bir giysi gibi giydirdin, sular dağların üzerinde durdu. Sen kükreyince sular kaçtı, göğü gürletince hemen çekildi. Dağları aşıp derelere aktı, onlar için belirlediğin yerlere doğru. Bir sınır koydun önlerine, geçmesinler, gelip yeryüzünü bir daha kaplamasınlar diye. Vadilerde fışkırttığın pınarlar, dağların arasından akar. Bütün kır hayvanlarını suvarır, yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler. Kuşlar yanlarında yuva kurar, dalların arasında ötüşürler. Gökteki evinden dağları sularsın, yeryüzü işlerinin meyvesine doyar. Hayvanlar için ot, insanların yararı için bitkiler yetiştirirsin; İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, yüreklerini sevindiren şarabı, yüzlerini güldüren zeytinyağını, güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin. RAB`bin ağaçları, Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar. Kuşlar orada yuva yapar, leyleğin evi ise çamlardadır. Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır. Mevsimleri göstersin diye ayı, batacağı zamanı bilen güneşi yarattın. Karartırsın ortalığı, gece olur, Başlar kıpırdamaya orman hayvanları. Genç aslan av peşinde kükrer, Tanrı`dan yiyecek ister. Güneş doğunca İnlerine çekilir, yatarlar. İnsan işine gider, Akşama dek çalışmak için. Ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini bilgece yaptın; Yeryüzü yarattıklarınla dolu. İşte uçsuz bucaksız denizler, içinde kaynaşan sayısız canlılar, büyük küçük yaratıklar. Orada gemiler dolaşır, içinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada. Hepsi seni bekliyor, yiyeceklerini zamanında veresin diye. Sen verince onlar toplar, Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar. Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar, soluklarını kesince ölüp toprak olurlar. Ruhun`u gönderince var olurlar, yeryüzüne yeni yaşam verirsin. RAB`bin görkemi sonsuza dek sürsün! Sevinsin RAB yaptıklarıyla! O bakınca yeryüzü titrer, O dokununca dağlar tüter. Ömrümce RAB`be ezgiler söyleyecek, var oldukça Tanrım`ı ilahilerle öveceğim. Düşüncem ona hoş görünsün, Sevincim RAB olsun! Tükensin dünyadaki günahlılar, yok olsun artık kötüler! RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! RAB`be övgüler sunun!

Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın. Karartırsın ortalığı, gece olur, ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini bilgece yaptın;

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Aleluya, aleluya, aleluya Yücelik senindir (3 kere)

Umidimiz  ey Rab yücelik senindir.        

Ruhani: Barış inçide Rabbimize dua edelim.

Koro: Ya Rab merhamet eyle. (her defasında)

Semavi barış ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rab’bimize dua edelim.

Bütün dünyada barış, Allah’ın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve bütün insanların birliği için Rab’bimize dua edelim.

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rab’bimize dua edelim.

Bütün dindar ve Ortodoks Hristiyanlar için Rab’bimize dua edelim.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi), aziz pederler,  Mesih’in hizmetindeki dyakoslar, tüm ruhban sınıfı ve cemaat için Rab’bimize dua edelim.

Mesih’ in kutsal ve büyük kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan müminler için Rab’bimize dua edelim.

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bereketli ürün vermesi ve barışlı zamanlar için Rab’bimize dua edelim.

Denizde, karada, havada yolculuk edenler, hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rab’bimize dua edelim.

Her türlü sıkıntı,öfke, tehlike ve zor durumdan kurtulmamız için Rab’bimize dua edelim.

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim.

Koro: Sana Ya Rab.

Çünkü her yücelik, saygı ve tapınma sana yaraşır. Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

Koro: Amin.

  1. Kathisma’nın 1. Bölümünü söyleriz. Ne mutlu o insana ki…

Okuyucu:

1.Mezmur

Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkârların yolunda  durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu  kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. Kötüler böyle değil, rüzgarın savurduğu  saman çöpüne benzerler. Bu yüzden yargılanınca aklanamaz, doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkârlar cünkü RAB doğruların yolunu  gözetir, kötülerin yolu ise ölüme götürür.

2.Mezmur

Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, neden boş planlar yapar bu halklar? Yeryüzü kralları ayaklanıyor, önderler birleşiyor RAB’be ve meshettiği  krala karşı. “Koparalım onların kayışlarını” diyorlar, “Atalım üzerimizden bağlarını.” Göklerde oturan Rab gülüyor, onlarla eğleniyor. Sonra öfkeyle  uyarıyor onları, gazabıyla dehşete düşürüyor ve, “Ben kralımı Kutsal dağım Siyon’a oturttum” diyor. RAB’bin fermanını ilan edeceğim: Bana, “Sen  benim oğlumsun” dedi, “Sana bugün baba oldum. Dile benden, miras  olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Demir asayla kıracaksın onları, toprak kap gibi parçalayacaksın.” Ey krallar, akıllı olun! Ey dünya önderleri, ders alın! RAB’be korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin. Oğulu öpün ki öfkelenmesin, yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu O’na  sığınanlara!

3.Mezmur

Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, hele bana karşı ayaklananlar! Birçoğu benim için: “Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor. Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, onurum, başımı yukarı kaldıran sensin. RAB’be seslenirim, yanıt verir bana kutsal dağından. Yatar uyurum, uyanır  kalkarım, RAB destektir bana. Korkum yok çevremi saran binlerce  düşmandan. Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni! Vur bütün  düşmanlarımın çenesine, kır kötülerin dişlerini. Kurtuluş RAB’dedir, halkının üzerinde olsun bereketin!

Ruhani: Tekrar ve tekrar barış içinde Rab’ba yalvaralım.

Koro: Ya Rab merhamet eyle.

Ruhani: Ya Rab, inayetinle bize yardım et, bizi kurtar, bizi merhamet eyle ve koru.

Koro: Ya Rab merhamet eyle.

Ruhani: Çok kutsal, tertemiz, çok kutlu ve şanlı efendimiz, Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi ve birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza adayalım.

Koro: Ya Rab merhamet eyle.

Ruhani: Çünkü egemenlik, krallık, güç ve yücelik Sen’indir, Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Rab, Seni çağırıyorum, duası sırasında 8 Stichera ve 3 Prosomia söylenir.

Mezmur 140/141

Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş! Sana yakarınca sesime kulak ver! Duam önünde yükselen buhur gibi, el açışım akşam sunusu gibi kabul görsün! Ya RAB, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru! Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin, suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım; Onların nefis yemeklerini tatmayayım. Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır, azarlasa, başa sürülen yağ gibidir, başım reddetmez onu. Çünkü duam hep kötülere karşıdır. Önderleri kayalardan aşağı atılınca, dinleyecekler tatlı sözlerimi. Sabanla sürülüp yarılmış toprak gibi, saçılmış kemiklerimiz ölüler diyarının ağzına. Ancak gözlerim sende, ey Egemen RAB, Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma! Koru beni kurdukları tuzaktan, suç işleyenlerin kapanlarından. Ben güvenlik içinde geçip giderken, kendi ağlarına düşsün kötüler.

Yüksek sesle yakarıyorum RAB`be, Yüksek sesle RAB`be yalvarıyorum. Önüne döküyorum yakınmalarımı, önünde anlatıyorum sıkıntılarımı. Bunalıma düştüğümde, gideceğim yolu sen bilirsin. Tuzak kurdular yürüdüğüm yola. Sağıma bak da gör, kimse saymıyor beni, sığınacak yerim kalmadı, kimse aramıyor beni. Sana haykırıyorum, ya RAB: “Sığınağım, Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin” diyorum. Haykırışıma kulak ver, çünkü çok çaresizim; Kurtar beni ardıma düşenlerden, çünkü benden güçlüler. Çıkar beni zindandan, adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak, bana iyilik ettiğin için. Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB, sesimi işit, ya Rab. Yalvarışıma iyi kulak ver!

Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, kim ayakta kalabilir, ya Rab? Ama sen bağışlayıcısın, öyle ki senden korkulsun.

Ton 1. Örnek Melodi.

Ey muhteşem harika! Yaşamın kaynağı bir mezara yatırılıyor ve mezar göğe yükselen bir merdivene dönüşüyor. Mutlu ol ey Getsemani, Tanrıdoğuranın kutsal tapınağı. Biz inanlılar önderimiz Cibril ile haykıralım: Ey kayra dolu olan, selam! Senin aracılığınla dünyaya yüce merhametini bağışlayan Rab, seninledir.

RAB`bi gözlüyorum, canım RAB`bi gözlüyor, Umut bağlıyorum O`nun sözüne.

Ton 1. Örnek Melodi.

Ey muhteşem harika! Yaşamın kaynağı bir mezara yatırılıyor ve mezar göğe yükselen bir merdivene dönüşüyor. Mutlu ol ey Getsemani, Tanrıdoğuranın kutsal tapınağı. Biz inanlılar önderimiz Cibril ile haykıralım: Ey kayra dolu olan, selam! Senin aracılığınla dünyaya yüce merhametini bağışlayan Rab, seninledir.

Sabahı gözleyenlerden, evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, canım Rab`bi gözlüyor. Ey İsrail, RAB`be umut bağla!

Ah o gizemlerinin harikası, pak Hanımefendi! En Yüce Olanın Tahtı ilan edildin ve bugün yeryüzünden göğe geçtin. Yüceliğin, tanrısal parlaklıkta kayra ile ışıldayıp görkem doludur. Ey Bakireler, Kralın Annesiyle birlikte yükseklere yükselin. Ey kayra dolu olan, selam! Senin aracılığınla d Çünkü RAB`de merhamet, tam kurtuluş vardır. İsrail`i bütün suçlarından fidyeyle O kurtaracaktır.

Dünyaya yüce merhametini bağışlayan Rab, seninledir.

Ah o gizemlerinin harikası, pak Hanımefendi! En Yüce Olanın Tahtı ilan edildin ve bugün yeryüzünden göğe geçtin. Yüceliğin, tanrısal parlaklıkta kayra ile ışıldayıp görkem doludur. Ey Bakireler, Kralın Annesiyle birlikte yükseklere yükselin. Ey kayra dolu olan, selam! Senin aracılığınla dünyaya yüce merhametini bağışlayan Rab, seninledir.

Ey bütün uluslar, RAB`be övgüler sunun! Ey bütün halklar, O`nu yüceltin!

Egemenlikler, Tahtlar, Yöneticiler, Yönetimler ve Güçler, Kerubimler ve korku veren Serafimler senin Uyumanı yüceltiyorlar. Yeryüzünden doğmuş olanlar senin tanrısal görkeminle süslenerek sevinçten coşar. Krallar yere kapanır ve Melekler ve Baş Meleklerle şarkılar söyler: Ey kayra dolu olan, selam! Senin aracılığınla dünyaya yüce merhametini bağışlayan Rab, seninledir.

Çünkü bize beslediği merhamet büyüktür, RAB`bin sadakati sonsuza dek sürer.

Egemenlikler, Tahtlar, Yöneticiler, Yönetimler ve Güçler, Kerubimler ve korku veren Serafimler senin Uyumanı yüceltiyorlar. Yeryüzünden doğmuş olanlar senin tanrısal görkeminle süslenerek sevinçten coşar. Krallar yere kapanır ve Melekler ve Baş Meleklerle şarkılar söyler: Ey kayra dolu olan, selam! Senin aracılığınla dünyaya yüce merhametini bağışlayan Rab, seninledir.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ton 1

Tanrısal buyrukla Tanrı-adamı Elçiler yücelerdeki bulutlarla tüm dünyadan alındılar. 

Ton 5.

Senin yaşamın kaynağı olan tamamen lekesiz bedenine erişip onu kudretli saygınlıkla öptüler.

Ton 2.

Göğün en yüksek Güçleri, kendi Efendileriyle birlikte kenarda bekledi.

Ton 6.

Korkuya kapılmış şekilde, senin Tanrı’yı barındırmış olan bozulmamış bedenine eşlik ettiler; bu dünyaya ait olmayan bir tarzda önden giderken ve üstlerindeki melekler dizisine görünmez şekilde şöyle seslenirken: İşte, herkesin Kraliçesi, Tanrı’nın Çocuğu geldi.

Ton 3.

Kapıları yükseltin ve bu dünyaya ait olmayan tarzda, sonsuz ışığın Annesini kabul edin.

Ton 7.

Çünkü onun aracılığıyla tüm ölümlülerin kurtuluşu geldi. Ona gözlerimizi çevirip bakacak gücümüz yok ve ona layık olduğu onuru sunmak mümkün değil.

Ton 4.

Çünkü onun mükemmelliği tüm anlayışı geride bırakır.

Ton 8.

Bu nedenle, lekesiz Tanrıdoğuran; evladınla, yaşam taşıyan Kral ile sonsuza kadar yaşadığın için durmadan dua et ki senin yeni halkını korusun ve her düşmanca saldırıdan kurtarsın; çünkü senin koruyuculuğunu kazandık.

Ton 1.

Görkemli sonsuzluklar boyunca sana kutlu diyoruz.

Ruhani: Bilgelik! Ayağa kalkalım!

Sen ki ölümsüz, aziz ve pâk göklerdeki Baba’nın kutsal izzetinin okşayıcı ışığısιn şimdi ki biz gϋneş batarken buraya geldik ve gece ιşιğιnι gördϋk Bir Tanrι olan  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’u övmekteyiz

Ruhani: Akşam, Prokimenon.

Perşembe günleri, 6. ton

Yeri göğü yaratan RAB’den gelecek yardımım.

Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, nereden yardım gelecek bana?

Yeri göğü yaratan RAB’den gelecek yardımım.

Okumalar

Ruhani: Bilgelik. Dikkat edelim.

Yaratılış Kitabından okuma.
[28:10-17]

Yakup Beer-Şeva’dan ayrılarak Harran’a doğru yola çıktı. Bir yere varıp orada geceledi, çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı’nın melekleri merdivenden inip çıkıyorlardı. RAB yanıbaşında durup, “Atan İbrahim’in, İshak’ın Tanrısı RAB benim” dedi, “Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar senin ve soyunun aracılığıyla kutsanacak. Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım.” Yakup uyanınca, “RAB burada, ama ben farkına varamadım” diye düşündü. Korktu ve, “Ne korkunç bir yer!” dedi, “Bu, Tanrı’nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı.”

Ruhani: Bilgelik. Dikkat edelim.

Hezekiel Peygamberden okuma.
[43:27, 44:1-4]

Yedi gün bitince, kâhinler sekizinci gün ve daha sonra yakmalık ve esenlik sunularınızı sunağın üzerinde sunacak. O zaman sizi kabul edeceğim. Rab Yahve böyle diyor.” Bundan sonra adam beni tapınağın doğuya bakan dış kapısına geri getirdi. Kapı kapalıydı. RAB bana, “Bu kapı kapalı kalacak, açılmayacak, buradan kimse girmeyecek!” dedi, “İsrail’in Tanrısı RAB bu kapıdan girdi, bu yüzden kapalı kalacak. Yalnız önder -önder olduğu için- RAB’bin önünde oturup ekmek yemek üzere eyvandan girebilir, aynı yoldan da çıkabilir.” Adam Kuzey Kapısı yolundan tapınağın önüne getirdi beni. Baktım, RAB’bin görkeminin tapınağı doldurduğunu gördüm.

Ruhani: Bilgelik. Dikkat edelim.

Özdeyişler Kitabından okuma.
[9:1-11]

Bilgelik kendi evini yaptı, yedi direğini yonttu. Hayvanlarını kesti, Şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu. Kentin en yüksek noktalarına gönderdiği Hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor: “Kim safsa buraya gelsin” diyor. Sağduyudan yoksun olanlara da, “Gelin, yiyeceklerimi yiyin, Hazırladığım şaraptan için” diyor. “Saflığı bırakın da yaşayın, Aklın yolunu izleyin. “Alaycıyı paylayan aşağılanmayı hak eder, Kötü kişiyi azarlayan hakarete uğrar. Alaycıyı azarlama, yoksa senden nefret eder. Bilge kişiyi azarlarsan, seni sever. Bilge kişiyi eğitirsen Daha bilge olur, Doğru kişiye öğretirsen bilgisini artırır. RAB korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl Kutsal Olan’ı tanımaktır. Benim sayemde günlerin çoğalacak, Ömrüne yıllar katılacak.

Ruhani: Söyleyelim tüm ruhumuzla ve tüm yüreğimizle söyleyelim:

Koro: Ya Rab merhamet eyle. (Üç defa)

Ruhani: Her şeye kadir olan, Rab atalarımızın Allah’ı, Sana yalvarıyoruz, bizi duy ve merhamet et.

Koro: Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

Ruhani: Bize merhamet et, ey Allah. Sen’in yüce şefkatine dayanarak, Sana yalvarıyoruz, duy bizi ve merhamet et.

Koro: Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

Ruhani: Ayrıca bütün dindar Ortodoks hristiyanlar için dua ediyoruz.

Koro: Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

Ruhani: Ayrıca Patríğimiz (veya Piskoposumuz, ismi) aziz pederler… Mesih’in diyakosları, [bu kutsal manastırın keşişleri (ve/veya rahibeleri] tüm ruhban sınıfı ve cemaat için dua ediyoruz.

Koro: Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

Ruhani: Ayrıca Sen’in hizmetkarların olan;bu şehirde ikamet eden veya çevreden gelmiş bütün dindar ve Ortodoks hristiyanlar, bu kilisenin bağışçıları, destekçileri ve üyeleri olanların günahlarının affı ve merhamet ve teselli bulması, yaşamı, huzuru, sağlığı, kurtuluşu  için dua ediyoruz.

Koro: Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

Ruhani: Ayrıca, hâtırası aziz olan çok kıymetli bu kutsal [manastırın veya] kilisenin kutsal kurucuları ve burada ve her yerde istirahate çekilmiş olan, bizlerden önce bu dünyadan sonsuzluğa göçmüş olan bütün dünyadaki Ortodoks pederlerimiz ve kardeşlerimiz için dua ediyoruz.

Koro: Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

Ruhani: Ayrıca bu kutsal ve övgüye layık olan kiliseye iyi işleri ve eylemleri ile gelenler, kilisenin hizmetinde görev alanlar, ilahi okuyucuları ve burada bulunanlar, Sen’in yüce ve sınırsız merhametine sığınanlar için dua ediyoruz.

Koro: Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

Ruhani: (kısık bir sesle): Rab Tanrı’mız, hizmetkârlarının bu içten yakarışını kabul et, üzerimize ve Sen’den gelecek yüce merhameti bekleyen diğer tüm insanlarının üzerine şefkatini yağdır.

(yüksek sesle) Sen ki, bağışlayan bir Rab’sin ve insanoğlunu seversin; Sen’in adına, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca şan ve görkem olsun. Amin.

Liti sırasında, Idiomel Stichera.
Ton 1.

Sözün görgü tanıkları ve hizmetkârları için, O’nun Annesinin bedence Uyuduğunu, onunla ilgili bu son gizemi görmek yerindeydi. Öyle ki sadece Kurtarıcının yeryüzünden Göğe Çıkışının değil; O’nu doğurmuş olanın yeryüzünden Göçmesinin de tanıkları olsunlar. Bu nedenle, bulundukları yerlerden tanrısal kudret ile taşınarak Siyon’a geldiler ve Kerubimlerden daha yüce olan onun göklere gidişine eşlik ettiler. Ruhlarımız için aracılık ettiğinden onlarla birlikte Tanrıdoğurana saygı gösteriyoruz.

Ton 2. Anatolios.

Göklerden daha yüksek, Kerubimlerden daha görkemli ve onur bakımından tüm yaratılıştan daha yüce olan; aşkın paklığı sayesinde sonsuz varlığın kabı olmuş olan, bugün Oğlunun ellerine tamamen kutsal ruhunu bırakıyor. Onunla birlikte tüm evren sevinçle dolar ve bizlere Tanrı’nın yüce merhameti verilir.

Aynı Tonda. Yuhanna.

Tamamen kusursuz Gelin ve Tanrı’nın Sevgisinin Annesi, Tanrı tarafından karışma içermeyen birliğin tanrısal konutu olarak atanmış olan, bugün lekesiz ruhunu Yaratıcısına ve Tanrısına teslim ediyor. Bedensiz Güçler onu Tanrı’ya yaraşır bir tarzda kabul ediyor ve gerçekten yaşamın Annesi olan o, yaşama geçiyor; yaklaşılmaz Işığın kandili, inanlıların kurtuluşu, ruhlarımızın ümidi.

Ton 3. Germanos.

Gelin, yeryüzünün tüm uçları, Tanrıdoğuranın Götürülüşünü kutlu diye adlandıralım. Çünkü lekesiz ruhunu Oğlunun ellerine bıraktı. Bu nedenle dünya onun kutsal Uyumasıyla yaşama döndü; mezmurlar, ilahiler ve ruhsal şarkılar eşliğinde Bedensiz ordular ve Elçilerle birlikte bayramı ışık saçarak kutluyor.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Ton 5. Theophanes

Gelin, bayram severlerin topluluğu; gelin ve bir koro oluşturalım; gelin de Tanrı’nın Sandığı dinlenmek için O’na giderken Kiliseyi şarkılarla süsleyelim. Çünkü bugün gökyüzü, hiç kimsenin sınırlandıramadığını doğurmuş olanı kabul ettiği için bağrını açıyor. Yeryüzü, yaşamın kaynağını iade ettiği için kutsama ve yücelik kuşanmış. Melekler, yaşamın Önderini doğurmuş olanın yaşamdan yaşama aktarılmasını korkuyla izlerken Elçilerle birlikte bir koro oluşturuyorlar. Hep birlikte ona saygı gösterelim ona şöyle yalvarırken: ‘Kraliçe hanımefendi, senin tamamen kutsal Uyumanı imanla kutlayanlar ile olan akrabalık bağlarını unutma’.

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar Âmin

Aynı Tonda.

Şarkı söyleyin siz halklar, Tanrıdoğurana şarkı söyleyin! Çünkü bugün tamamen ışıkla dolu ruhunu, ondan tohumsuz bir şekilde beden Alanın lekesiz avuçlarına bırakıyor ve yaşayanların dünyasına O’nun esenliği ve yüce merhameti bağışlansın diye Oğluna sürekli yalvarıyor.

Okuyucu: Bu akşamı günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab, babalarımızın ilahı, sen mübareksin, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Âmin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Mübareksin Ya Rab, bana emirlerini öğret, mübareksin Ya Rab, bana yasalarını anlat, mübareksin ey kutsal olan, adaletinle beni aydınlat. Ya Rab merhametin ebetlere kadar ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Övgü sana gerekir, tesbih sana layıktır, yücelik senindir, Ey Peder, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ruhani: Rab’be akşam yalvarışımızı tamamlayalım. Ya Rab, inayetinle bize yardım et, bizi kurtar, bizi merhamet eyle ve koru.

Koro:Ya Rab merhamet eyle.

Ruhani: Tüm akşamın eksiksiz, kutsal, barış içinde ve günahsız olmasını Rab’bden dileyelim.

Koro: Bağış eyle Ya Rab.

Ruhani: Barış meleğinin güvenilir, yol gösteren, can ve bedenlerimizin koruyucusu olmasını Rab’bden dileyelim.

Koro: Bağış eyle Ya Rab.

Ruhani: Günah ve suçlarımızın bağışlanmasını ve onlardan arınmayı Rab’bden dileyelim.

Koro: Bağış eyle Ya Rab.

Ruhani: Ruhumuza iyi ve yararlı olanı ve dünyada barışı Rab’bden dileyelim.

Koro: Bağış eyle Ya Rab.

Ruhani: Yaşamımızın kalanının barış ve tövbeyle geçmesini Rab’bden dileyelim.

Koro: Bağış eyle Ya Rab.

Ruhani: Yaşam sonumuzun Hristiyanca, barış içinde, utanç duymadan ve acısız olmasını ve Mesih’in müthiş yargı tahtı önünde iyi hesap vermeyi Rab’bden dileyelim.

Koro: Bağış eyle Ya Rab.

Ruhani: Tamamen kutsal, saf, kutsanmış, çok şanlı hanımefendi, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri hatırlayarak kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Allah’a emanet edelim.

Koro: Sana Ya Rab

Ruhani: Çünkü Sen iyi ve insanları seven Allah’sın ve Sana övgü sunarız, Baba’ya ve Oğul’a Kutsal Ruh’a ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Amin

Ruhani: Barış sizinle olsun.

Koro:Ve senin ruhunla.

Ruhani: Başlarımızı Rabbe eğelim.

Koro: Sana, ey Rab.

Ruhani: Ey gökleri eğip insanlığın kurtuluşu için yeryüzüne gelmiş olan Tanrımız Rab, kullarına ve mirasına bak. Çünkü kulların, insanlardan yardım ummayarak ama Senin merhametini bekleyip kurtarışını, onları tüm zamanlarda – bu mevcut akşamda ve yaklaşmakta olan gecede – her düşmandan ve Şeytanın tüm düşmanca güçlerinden, boş düşünceler ve kötü hayallerden korumanı ümit ederek başlarını ve boyunlarını itaatkâr bir şekilde heybetli Yargıca, insanlığı seven Sana eğdiler. Kutludur ve yücedir Krallığının gücü; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sonsuza kadar, Âmin.

Aposticha sırasında, Idiomel. Ton 4.

Gelin, siz halklar, Baba’nın Sözünün sözle anlatılmaz biçimde beden alarak çıktığı pak ve tamamen kutsal Bakireye övgüler söyleyelim; haykırıp şöyle derken: Kadınlar arasında kutlusun. Mesih’i taşımış olan rahim kutludur. Ruhunu O’nun kutsal ellerine teslim ederken, ey Lekesiz olan, ruhlarımız kurtulsun diye aracılık et.

Ayet: Kalk Rab, huzur yerine; Sen ve kutsallaştırma Sandığın.

Gökteki Melekler topluluğu ve biz yeryüzündeki insan soyu senin tamamen saygıdeğer Uyumanı kutlu diye adlandırıyoruz ey pak ve tamamen kutsal Bakire. Çünkü her şeyin Yaratıcısının, Mesih Tanrı’nın Annesi oldun. Sana yalvarıyoruz, Tanrı’dan sonra ümitlerimizi sana bağlayan bizler için O’na aracılık etmekten vazgeçme; ey Tanrıdoğuran, tamamen övülmüş ve evlilik bilmeyen.

Ayet: Rab, David’e gerçeği yemin etti ve ondan caymayacak: Rahminin meyvesinden birini yerleştireceğim tahtına.

Siz halklar, bugün David’in şarkısını Mesih Tanrı’ya söyleyelim: ‘Bakireler’, diyor, ‘onun ardından Krala getirilecek. Sevinç ve mutlulukla içeri getirilecekler’. Çünkü David’in soyundan olan ve aracılığıyla tanrısal kılındığımız, yücelik içinde ve akıl almaz şekilde kendi Oğlunun ve Efendisinin ellerine geçiyor. Tanrıdoğuran olarak ona övgüler söylerken haykırıp şöyle diyoruz: ‘Seni ikrar edenleri, ey Tanrıdoğuran, her felaketten koru ve ruhlarımızı tehlikelerden kurtar’.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ton 4.

Sözle anlatılmaz şekilde senden doğmuş Olana gitmek için bu dünyadan ayrıldığında, Bakire Tanrıdoğuran; Tanrı’nın kardeşi ve ilk Baş Piskopos Yakup, tanrıbilimcilerin en saygın zirvesi Petrus ile ve tüm dindar Elçiler grubuyla birlikteydi. Tanrı’ya ait şeyleri açıklayan öğretilerle Mesih’in takdirinin tanrısal ve hayret verici gizemine övgü şarkıları söylediler ve senin yaşam kaynağı ve Tanrı’yı içine kabul etmiş bedenini gömerken sevinç duydular, ey tamamen övülmüş. Meleksel Güçlerin tamamen kutsal ve pek saygıdeğer olanları yukarılardan bu harikaya hayret ederek başlarını öne eğdiler ve birbirlerine şöyle dediler: ‘Kapılarınızı yükseltin ve göğün ve yerin Yaratıcısını doğurmuş olanı alın. Ve onun, gözlerimizi çevirip bakmamıza izin verilmeyen Rabbi taşımış olan saygın ve kutsal bedenini yücelik ilahileriyle övelim’. Bu nedenle bizler de senin hatıranı kutlarken, ey tamamen övülmüş, sana haykırıyoruz: ‘Hristiyanların gücünü yükselt ve ruhlarımızı kurtar’.

Ey Tanrım söz verdiğin üzere, artık ben kulunu huzur içinde salıver. Çünkü bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp, halkın İsrail’e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere). Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey aziz Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey efendimiz suçlarımızı görme ey kutsal hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan  olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Pederimiz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Âmin.

Ruhani: Çünkü krallık ve güçlülük ve şan  senindir, Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Apolytikion. Ton 1.

Doğururken bakireliğini korudun; uyurken bu dünyayı terk etmedin, ey Tanrıdoğuran. Yaşama geçtin yaşamın Annesi olan sen ve duaların aracılığıyla ruhlarımızı ölümden kurtarırsın.

Ruhani: Bilgelik

Koro: Kutsa.

Ruhani: Gerçekten Kutsal Olan Mesih Tanrιmιz şimde ve her zaman ve sonsuluklara kadar.

Koro: Amin.

Okuyucu: Rab Tanrı, Ortodoks Hristiyanların kutsal ve lekesiz imanını ve O’nun Kutsal Kilisesi’ni ve bu şehri sonsuzlara dek sağlam kılsın.

Koro: Amin.

Okuyucu: Sen ki Keruvlar’dan daha yüce, ve tartışmasız ki Serafim’lerden daha şanlı! Sen ki kirlenmeden Tanrı’nın Kelamı’nı doğurdun Gerçekten Tanrıdoğuran, yüceltiriz seni!”

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Merhamet eyle Ya Rab.(x3) Aziz peder kutsa.

Ve Uğurlama

Ruhani: Yücelik Senindir, Mesih Tanrımız, ümidimiz, Rab yücelik senindir. Ölülerden dirilmiş Mesih, gerçek Tanımız, bugün uyumasını ve göklere alınmasının kutladığımız tertemiz, kusursuz ve kutsal Annesinin aracılığı ile, Haç’ın değerli ve hayat veren gücü ile, göksel ve saygın bedensiz güçlerin korumalarıyle, şerefli, şanlı peygamber ve öncü Vaftzci Yuhanna’nın yakarışlarıyla, kutsal, şanlı,değerli elçiler ile kutsal, şanlı büyük şehitler ve değerli kehanetlerle, kutsal Allah’a yönelmiş pederlerimizle, kutsal ve doğru Meryem’in ebeveynleri Yoakim ve Anna, yüce eren bu saygın ayin metnini yazan Altınağızlı Yuhanna ve tüm azizleri anımsıyoruz. Onların duaları ile bizlere merhamet eyle ve bizi kurtar, iyi şefkatli ve merhametli Allah.

Koro: Ya Rab, bizi bereketleyeni ve kutsayanı çok yıllar koru.

Ruhani: Kutsal Üçleme sizi korusun. Kutsal Pederlerimizin duaları ile Allah’ımız Rab İsa Mesih bize merhamet eyle ve kurtar.

 

15 Ağustos Pek Kutsal Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve Sonsuza Kadar Bakire Meryem’in Uyumasının Anılması