/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 22 Aralik Kutsal Yüce Şehit, Yaraların Şifacısı Anastasiya

22 Aralik Kutsal Yüce Şehit, Yaraların Şifacısı Anastasiya

22 Aralik Kutsal Yüce Şehit, Yaraların Şifacısı Anastasiya

  

22 Aralık Kutsal Yüce Şehit, Yaraların Şifacısı Anastasiya.

Romalıydı; çok güzel bir bakireydi, varlıklı ve ünlüydü. Prepeksastus ve Fausta’nın kızlarıydı. Fausta tarafından Hristiyan inancında eğitildi. Publiyus Patrikyus adında, sefahat düşkünü ve Tanrı tanımaz fikirlere sahip bir adamla evlendi; ancak kısa süre sonra dul kaldı. Bu olaydan sonra yoksulların evlerinin ve Mesih’in Şehitlerinin hapishanelerinin etrafında dolaşır ve ihtiyaçları olan şeyleri götürüp onların yaralarıyla ilgilenerek bağlarını gevşetip acılarını dindirirdi. Bunun sonucunda Yaraların Şifacısı olarak adlandırıldı. Yaptıkları öğrenilince Diyokletyan’ın memurları tarafından tutuklandı ve pek çok işkenceden sonra 290 yılında yakılarak öldürüldü.

Apolytikion. Ton 4.

Ey Yeşuha, kuzun Sana sesleniyor: Ey Güveyim, Seni özlüyorum ve Seni arayıp mücadele ediyorum ve vaftizinde Seninle çarmıha gerilip gömülüyorum ve Senin uğruna acı çekiyorum. Öyle ki Seninle birlikte hüküm süreyim ve Senin için ölüyorum ki Sende yaşayayım. Ancak şimdi özlemle Senin uğruna öldürüleni lekesiz bir kurban olarak kabul et. Onun dualarıyla, merhametli olduğun için, ruhlarımızı kurtar!

Kontakion. Ton 2.

Sınananlar ve acı çekenler, tapınağına koşup sende konut kurmuş tanrısal kayranın armağanlarını elde ediyor ey Anastasiya; çünkü her zaman dünyaya şifa dökersin.

 

 

 

 

22 Aralik Kutsal Yüce Şehit, Yaraların Şifacısı Anastasiya