/ Ayinler, dualar / Noel’de Kraliyet Saatleri

Noel’de Kraliyet Saatleri

Noel’de Kraliyet Saatleri

Noel’de Kraliyet Saatleri
Dokuzuncu Saat

Ruhani:
Yücedir Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.
Topluluk: Amin
Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.
Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.
Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.
Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin
Okuyucu: Αmin. Ya Rab acıma eyle. (12 kere)
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.
Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.
Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Mezmur Okumaları
(Mezmur 109/110) RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek Sağımda otur” diyor. RAB Siyon’dan uzatacak kudret asanı, Düşmanlarının ortasında egemenlik sür! Savaşacağın gün Gönüllü gidecek askerlerin. Seherin bağrından doğan çiy gibi Kutsal giysiler içinde Sana gelecek gençlerin. RAB ant içti, kararından dönmez: “Melkisedek düzeni uyarınca Sonsuza dek kâhinsin sen!” dedi. Rab senin sağındadır, Kralları ezecek öfkelendiği gün. Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak, Dünyanın dört bucağında başları ezecek. Yol kıyısındaki dereden su içecek; Bu yüzden başını dik tutacak.

(Mezmur 110/111)
Övgüler sunun RAB’be! Doğru insanların toplantısında, Topluluk içinde, Bütün yüreğimle RAB’be şükredeceğim. RAB’bin işleri büyüktür, Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür. O’nun yaptıkları yüce ve görkemlidir, Doğruluğu sonsuza dek sürer. RAB unutulmayacak harikalar yaptı, O sevecen ve lütfedendir. Kendisinden korkanları besler, Antlaşmasını sonsuza dek anımsar. Ulusların topraklarını kendi halkına vermekle Gösterdi onlara işlerinin gücünü. Yaptığı her işte sadık ve adildir, Bütün koşulları güvenilirdir; Sonsuza dek sürer, Sadakat ve doğrulukla yapılır. O halkının kurtuluşunu sağladı, Antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı. Adı kutsal ve müthiştir. Bilgeliğin temeli RAB korkusudur, O’nun kurallarını yerine getiren herkes Sağduyu sahibi olur. O’na sonsuza dek övgü sunulur!
(Mezmur 85/86)
Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni, Çünkü mazlum ve yoksulum. Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum. Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu! Acı bana, ya Rab, Çünkü gün boyu sana yakarıyorum. Sevindir kulunu, ya Rab, Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum. Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin. Kulak ver duama, ya RAB, Yalvarışlarımı dikkate al! Sıkıntılı günümde sana yakarırım, Çünkü yanıt verirsin bana. İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab, Eşsizdir işlerin. Yarattığın bütün uluslar gelip Sana tapınacaklar, ya Rab, Adını yüceltecekler. Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, Tek Tanrı sensin. Ya RAB, yolunu bana öğret, Senin gerçeğine göre yürüyeyim, Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım. Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim, Adını sonsuza dek yücelteceğim. Çünkü bana sevgin büyüktür, Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın. Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor, Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar Canımı almak istiyor, Oysa sen, ya Rab, Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın. Yönel bana, acı halime, Kuluna kendi gücünü ver, Kurtar hizmetçinin oğlunu. İyiliğinin bir belirtisini göster bana; Benden nefret edenler görüp utansın; Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin, Beni avuttun.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.
Alliluya (3 kere), Rab, merhamet eyle (3 kere).
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Troparion
Bir zamanlar Meryem, ihtiyar Yusuf ile kayıt olmak için Beytlehem’e gitti; çünkü Davut’un soyundandılar ve Meryem rahminde ekilmeden yetişen meyveyi taşıdı. Doğum zamanı yakındı ve handa yer yoktu; ancak Mağara, Kraliçe için güzel bir yer sağladı. Mesih doğdu, eskiden günah yüzünden düşen suretini yeniden ayağa kaldırabilsin diye.
Ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin
Theotokion
Ey iyi olan, uğrumuza bir Bakireden doğup çarmıh acısına katlanan, ölümü ölümle yenen ve Tanrı olarak dirilişi ilan eden Sen, Kendi elinle şekillendirdiklerini hor görme. İnsanlık için sevgini göster, ey merhametli, Seni doğurmuş Tanrı’nın Annesini bizim için dua ettiğinden kabul et ve ey Kurtarıcı, ümitsizlik içindeki bir halkı kurtar.
Idiomel
Ton 7
Hirodes, Yıldızbilimcilerin dindarlığını görünce hayret etti ve öfkesine yenik düşüp arada geçen zamanı dikkatlice araştırdı. Anneler çocuksuz bırakıldı ve onların bebeklerinin olgunlaşmamış yaşları acı bir şekilde hasat edildi. Göğüsler kurudu ve süt kanalları durdu. Ne büyük bir felaketti o! Biz dindarlıkla bir araya gelmiş inananlar da Mesih’in Doğuşuna tapalım. (iki kez, ayet olmadan)
Ayet: Tanrı Teman’dan gelecek ve Kutsal Olan da ormanın gölgelediği bir dağdan.
Ton 2
Yusuf üzüntü ile yaralandığında, ey Bakire, Beytlehem’e giderken ona şöyle haykırdın: ‘Niçin beni hamile görüp üzülüyor ve sıkıntıya düşüyorsun? Niçin bendeki ürkütücü gizemden tamamen habersizsin? Şimdi bu tuhaf mucizeyi anlayıp korkularını bir kenara bırak. Çünkü şimdi merhameti sayesinde Tanrı benim rahmimde yeryüzüne iniyor ve ten aldı. İyi olduğu için doğduğu zaman O’nu göreceksin ve neşeyle dolup O’na Yaratıcın olarak tapacaksın. Melekler O’nu, Baba ve Kutsal Ruh ile birlikte durmadan överler’.
Ayet: Rab, bildirini duydum ve korktum.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.
Ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin
(Yukardaki Idiomel yeniden okunur)

Ton 6
Yaratılışı elinin boşluğunda tutan, bugün bir Bakireden doğuyor. (3 kere)
Özünde elle tutulamayan, bir ölümlü olarak kundağa sarılıyor.
Başlangıçta, eski çağlarda gökleri kurmuş olan Tanrı, bir yemlikte yatıyor.
Çölde halkın üzerine Mana yağdıran, göğüsten sütle besleniyor.
Kilisenin Güveyi, Yıldızbilimcileri huzuruna çağırıyor.
Bakirenin Oğlu, onların hediyelerini kabul ediyor.
Senin Doğuşuna tapıyoruz, ey Mesih. (3 kere)
Bizlere Tanrısal açıklanışını da göster.
Peygamberliğe ait Prokeimenon Ton 4
Siyon bizim annemizdir diyecek bir adam ve birisi orada doğdu.
Ayet: Onun temelleri kutsal dağlardadır.
Yeşeya Peygamber [9:6-7]
Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB’bin gayreti bunu sağlayacak.

Pavlus’un İbranilere Mektubu [2:11-18]
Çünkü kutsal kılanla kutsal kılınanların hepsi aynı Baba’dandır. Bu nedenle İsa onlara «kardeş» demekten utanmıyor. «Senin adını kardeşlerime ilan edeceğim, topluluğun ortasında seni ilahilerle yücelteceğim» diyor. Yine, «Ben O’na güveneceğim» ve yine, «İşte ben ve Tanrı’nın bana verdiği çocuklar» diyor. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz O, meleklere değil, İbrahim’in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı’ya bağışlatabilsin. Çünkü kendisi sınandığında acı çektiğine göre, sınananlara yardım edebilir.

Matta’ya göre İncil [2:13-23]
Mısır’a kaçış
Yıldızbilimciler yola çıktıktan sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada göründü. Ona, «Kalk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al ve Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak.» Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı. Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Oğlumu Mısır’dan geri çağırdım.» Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, Beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle Yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu: «Ramah’ta bir ses duyuldu, ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel, teselli edilmek istemiyor. Çünkü onlar yok artık!»
Nasıra’ya dönüş
Hirodes öldükten sonra, Rab’bin bir meleği Mısır’da Yusuf’a rüyada görünerek, «Kalk!» dedi. «Çocuğu ve annesini al, İsrail diyarına dön. Çünkü çocuğu öldürmek isteyenler öldü.»
Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocuğu ve annesini alıp İsrail diyarına döndü. Ama Yahudiye’de Hirodes’in yerine oğlu Arhelas’ın tahta geçtiğini duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada aldığı buyruğa uyarak Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, «O’na Nasıralı denecektir» sözünün yerine gelmesi için oldu.
Kutsal adın uğruna bizi sonsuza dek terk etme, antlaşmamızı iptal etme, sevdiğin İbrahim’in, kulun İshak’ın ve kutsalın olan İsrail’in uğruna merhametini bizden geri alma.
Ruhani:
Yücedir Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

Topluluk: Amin
Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.
Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.
Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin
Kontakion
Bugün Bakire, sonsuz Söz’e betimlenemez bir şekilde vücut vermek için Mağaraya geliyor. Bunu duyup dans et, ey üzerinde insanların oturduğu Dünya! Tüm çağlardan önceki Tanrı’yı, gözle görülür olmak isteyeni, Küçük Çocuğu, Meleklerle ve Çobanlarla birlikte yücelt.
Rab, merhamet eyle. (40 kere)
Her zaman ve her saatte gökte ve yeryüzünde tapılan Mesih Tanrı, yumuşak huylu, merhameti büyük, şefkati büyük, doğruluğu seven, günahkârlara merhametli, herkesi gelecekteki iyi şeylerin vaadiyle kurtuluşa çağıran, Sen Rab, bu saatteki yalvarışımızı kabul et ve yaşamlarımızı emirlerine yönlendir. Ruhlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, düşüncelerimizi düzelt, fikirlerimizi arındır ve bizleri her tür sıkıntı, kötülük ve acıdan kurtar. Etrafımızda kutsal Meleklerinle duvar ör ki onların ordusu tarafından korunmuş ve yönlendirilmiş olarak iman birliğine ve Senin yaklaşılmaz görkeminin bilgisine erişebilelim. Çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutlusun. Âmin.
Rab, merhamet eyle (3 kere).
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin
Kerubimlerden daha yüce ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde daha görkemli olan Sen, bozulmadan Söz Tanrı’ya beden verdin. Gerçekten Tanrı’nın Annesisin, seni ululuyoruz.
Efendi, Rab İsus Mesih, uzun zamandır bizim günahlarımıza katlanmış ve yaşam ağacında asılı dururken iyi Hayduda Cennet yolunu gösterdiğin ve ölümü ölümle yok ettiğin bu saate bizi getirmiş olan Tanrımız, biz günahkârlara ve değersiz kullarına da merhamet et. Çünkü günaha düştük ve suç işledik ve gözlerimizi kaldırıp göğe bakmaya layık değiliz; çünkü Senin adalet yolundan ayrıldık ve kendi kalplerimizin istediği yolda yürüdük. Ancak Senin sonsuz iyiliğine yalvarıyoruz: kurtar bizi, ey Rab, merhametinin bolluğu uyarınca ve koru bizleri kutsal adın uğruna. Çünkü günlerimiz eriyip gidiyor. Kurtar bizi düşmanımızın elinden, bağışla günahlarımızı, öldür tensel arzularımızı, öyle ki eski benliğimizi üzerimizden çıkarıp yenisini giyelim ve Senin için yaşayalım, Efendimiz ve Bağışçımız. Böylece Senin emirlerini takip edip sevinç duyanların konutlarının bulunduğu yerde sonsuz huzura erişebilelim. Çünkü Sen Seni sevenlerin gerçek sevinci ve mutluluğusun, Mesih Tanrımız, Sana yücelik sunarız: Başlangıcı olmayan Baban ve tümden kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

Noel’de Kraliyet Saatleri