/ Ayinler, dualar / Noel’de Kraliyet Saatleri

Noel’de Kraliyet Saatleri

Noel’de Kraliyet Saatleri

 

Noel’de Kraliyet Saatleri

Üçüncü Saat

Ruhani:
Yücedir Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.
Topluluk: Amin
Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.
Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.
Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.
Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin
Okuyucu: Αmin. Ya Rab acıma eyle. (12 kere)
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.
Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.
Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.
Mezmur Okumaları
(Mezmur 66/67) Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Öyle ki, yeryüzünde yolun, Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, Bütün halklar sana şükretsin! Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın, Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın, Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, Bütün halklar sana şükretsin! Toprak ürününü verdi, Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun. Tanrı bize bolluk versin, Dünyanın dört bucağındakiler O’ndan korksun

Mezmur (86/87) RAB Siyon’u kutsal dağlar üzerine kurdu. Siyon’un kapılarını Yakup’un bütün konutlarından daha çok sever. Ey Tanrı kenti, senin için ne yüce sözler söylenir: “Beni tanıyanlar arasında Rahav ve Babil’i anacağım, Filist’i, Sur’u, Kûş’u da; ‘Bu da Siyon’da doğdu’ diyeceğim.” Evet, Siyon için şöyle denecek: “Şu da orada doğmuş, bu da, Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak.” RAB halkları kaydederken, “Bu da Siyon’da doğmuş” diye yazacak. Okuyucular, kavalcılar, “Bütün kaynaklarım sendedir!” diyecek.
(Mezmur 50/51) Ey Tanrım, lütfet bana, Sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahlarımdan. Çünkü isyanlarımı biliyorum, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız Sana karşı, günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken âdil olasın. Nitekim ben suç içinde doğdum, günah içinde annem bana hâmile kaldı. Madem ki Sen gönülde sadakat istiyorsun, yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğreten bana, beni mercan köşküotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Günahlarıma bakma, bütün suçlarımı sil. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde, beni huzurundan atma, Kutsal Ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni, kan dökme suçundan, Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, Ey Tanrı. Lûtfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.
Alliluya (3 kere), Rab, merhamet eyle (3 kere).
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.
Troparion
Bir zamanlar Meryem, ihtiyar Yusuf ile kayıt olmak için Beytlehem’e gitti; çünkü Davut’un soyundandılar ve Meryem rahminde ekilmeden yetişen meyveyi taşıdı. Doğum zamanı yakındı ve handa yer yoktu; ancak Mağara, Kraliçe için güzel bir yer sağladı. Mesih doğdu, eskiden günah yüzünden düşen suretini yeniden ayağa kaldırabilsin diye.
Ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin
Theotokion
Tanrı’nın Annesi, sen yaşam meyvesini tomurcuklandırdın. Sana yalvarıyoruz, Hükmeden Hanımefendi, Tanrı ruhlarımıza merhamet etsin diye Elçilerle ve tüm Azizlerle birlikte dua et.
Ton 6
Bu bizim Tanrımız, kimse Onun ile kıyaslanamaz; bir Bakireden doğdu ve yaşamını insanlar arasında geçirdi. Tek-doğan Oğul bir ölümlü olarak görünüyor basit bir hayvan Yemliğinde yatarak ve yüceliğin Rabbi kundağa sarılıyor ve bir yıldız, Yıldızbilimcileri O’na tapınmaya yönlendiriyor. Ve biz ilahi söyleyip diyoruz: “Kutsal Üçleme, ruhlarımızı kurtar”. (2 kere, ayetsiz)
Ayet: Tanrı Teman’dan gelecek ve Kutsal Olan da ormanın gölgelediği bir dağdan.
Ton 8
Sen doğmadan önce, ey Rab, göksel ordular bu gizeme titreyerek baktılar ve hayrete düştüler; çünkü bir bebek olarak doğmaktan mutluluk duydun, gök kubbeyi yıldızlarla süsleyen Sen. Ve akılsız hayvanların yemliğine yatırıldın, dünyanın uçlarını ellerinin boşluğunda tutan Sen. Çünkü bu tür bir kurtuluş tasarısıyla Senin şefkatin ve yüce merhametin bilinir oldu. Ey Mesih, yücelik Sana!
Ayet: Rab, bildirini duydum ve korktum.
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun
Yusuf, söyle bize, Kutsal Yerden aldığın Erdeni karnında çocukla Beytlehem’e nasıl getiriyorsun? ‘Peygamberlerin sözlerine baktım’ diyor ‘Ve bir Melek tarafından uyarıldım. Ve Meryem’in açıklanamaz bir şekilde Tanrı’ya beden vereceğine ikna oldum. O’na tapmak için doğudan Yıldızbilimciler gelecek, O’nu değerli hediyelerle onurlandırarak’. Bizim uğrumuza beden alan ey Rab, yücelik Sana!
Ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin
(yukardaki troparion yine okunur)
Peygamberliğe ait Prokeimenon, Ton 4.
Çünkü bizim için bir Çocuk doğdu, bize bir Oğul verildi.
Ayet: Egemenlik O’nun omuzlarındadır.
Okumalar
{Baruch 3:35-38. 4:1-4]
Tanrımız O’dur, Kimse O’nunla kıyaslanamaz. Bilginin tüm yolunu kavradı, Onu kulu Yakup’a, Sevgilisi İsrail’e bildirdi. Böylece onun yeryüzünde görünmesini, İnsanlar arasında dolaşmasını sağladı. Bilgelik Tanrı’nın buyruklarının kitabıdır, Sonsuza dek sürecek yasayı bildirir. Ona uyanlar yaşar, Onu terkedenler ölür. Geri dön, Yakup, onu yakala, Onun parlaklığı karşısında ışığa doğru yürü. Ününü başkasına devretme, Ayrıcalığını kendinin olmayan ulusa verme. Ey İsrail, biz ne mutluyuz, Tanrı’yı hoşnut edecek şeyleri biliyoruz.
Pavlus’un Galatyalılara Mektubu [3:23-29]
Bu iman gelmeden önce, biz Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk. Yani, Yasa imanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek eğiticimiz oldu. Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın eğiticiliği altında değiliz. Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz. Ve eğer Mesih’e aitseniz, o zaman İbrahim’in soyundansınız, vaade göre de mirasçılarsınız.

Aziz Luka’ya göre İncil [2:1-20]
İsa’nın doğumu
O günlerde Sezar Avgustus tüm Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için ferman çıkardı. Bu ilk sayım, Kirinyus’un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra kentinden kalkıp Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti olan Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken, Meryem’in doğum yapma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa kendilerine yer yoktu. Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rab’bin bir meleği onlara göründü ve Rab’bin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek ise onlara, «Korkmayın!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. Ve işte size bir işaret: kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.» Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı’yı överek, «En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!» dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, «Haydi, Beytlehem’e gidelim, Rab’bin bize bildirdiği bu olayı görelim» dediler. Aceleyle gidip Meryem’le Yusuf’u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce, çocukla ilgili olarak kendilerine anlatılanları onlara bildirdiler. Bunu duyanların hepsi, çobanların kendilerine söylediklerine şaşıp kaldılar.Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde sakladı. Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Tanrı’yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.

Kutludur Rab Tanrı, kutludur Rab günden güne; kurtuluşumuzun Tanrısı bize bolluk versin, Tanrımız, kurtaran Tanrı.
Ruhani:
Yücedir Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.
Topluluk: Amin
Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.
Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.
Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.
Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin
Kontakion
Bugün Bakire, sonsuz Söz’e betimlenemez bir şekilde vücut vermek için Mağaraya geliyor. Bunu duyup dans et, ey üzerinde insanların oturduğu Dünya! Tüm çağlardan önceki Tanrı’yı, gözle görülür olmak isteyeni, Küçük Çocuğu, Meleklerle ve Çobanlarla birlikte yücelt.
Rab, merhamet eyle. (40 kez)
Her zaman ve her saatte gökte ve yeryüzünde tapılan Mesih Tanrı, yumuşak huylu, merhameti büyük, şefkati büyük, doğruluğu seven, günahkârlara merhametli, herkesi gelecekteki iyi şeylerin vaadiyle kurtuluşa çağıran, Sen Rab, bu saatteki yalvarışımızı kabul et ve yaşamlarımızı emirlerine yönlendir. Ruhlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, düşüncelerimizi düzelt, fikirlerimizi arındır ve bizleri her tür sıkıntı, kötülük ve acıdan kurtar. Etrafımızda kutsal Meleklerinle duvar ör ki onların ordusu tarafından korunmuş ve yönlendirilmiş olarak iman birliğine ve Senin yaklaşılmaz görkeminin bilgisine erişebilelim. Çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutlusun. Âmin.
Rab, merhamet eyle (3 kere).
Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
Kerubimlerden daha yüce ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde daha görkemli olan Sen, bozulmadan Söz Tanrı’ya beden verdin. Gerçekten Tanrı’nın Annesisin, seni ululuyoruz.
Tanrı ve Efendi, her şeye gücü yeten Baba, tek-doğan Oğul İsus Mesih ve Kutsal Ruh, tek Tanrı, tek kudret, ben günahkâra merhamet et ve bildiğin yargılamalarla ben değersiz kulunu kurtar; çünkü Sen sonsuzlara kadar kutlusun.

 

 

 

Noel’de Kraliyet Saatleri