/ Ayinler, dualar / Ölüleri anma ayini

Ölüleri anma ayini

Ölüleri anma ayini

Kutsalsın ya Rab, bana emirlerini öğret.

Azizlerin topluluğu hayatın kaynağını ve cennetin kapısını buldu, ben de tövbe ile yolu bulacağım, ben kayıp koyunum, beni tekrar çağır ey Kurtarıcı ve kurtar beni.

Kutsalsın ya Rab, bana emirlerini öğret.

Sen ki geçmişte beni yoktan var ettin ve ilahî suretinle beni şereflendirdin, yasanı çiğnediğimde de beni tekrar kendisine ait olduğum toprağa geri döndürdün, beni tekrar benzeyişine getir ki eski güzelliği bulabileyim.

Kutsalsın ya Rab, bana emirlerini öğret.

Günahın izlerini taşısam da ben ifade edilemeyen yüceliğinin suretiyim. Ey Efendimiz yarattığına acı ve merhametinle temizle, beni yeniden cennetin vatandaşı yaparak arzuladığım memleketi bana ver.

Kutsalsın ya Rab, bana emirlerini öğret.

Allahım kuluna istirahat ver ve onu cennete yerleştir, oradadır azizlerin topluluğu ve doğrular yıldızlar gibi parlayacaktır. Günahlarını görmezden gelerek vefat etmiş kuluna istirahat ver.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Üç ışıklı bir Allah’a saygıyla haykırarak ilahiler söyleyelim, Azizsin ey ezelî Baba, O’nun gibi ezelî olan Oğul ve İlahî Ruh. İmanla sana tapan bizleri aydınlat ve bizi ebedî ateşten kurtar.

Şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Selam ey ağırbaşlı kız, sen ki herkesin kurtuluşu için Allah’a beden verdin, senin sayende insan ırkı kurtuluşu buldu ve senin aracılığınla cenneti bulacağız, ey pak ve kutsal Tanrıdoğuran.

Haleluya, haleluya, haleluya, yücelik senindir ey Rab! (3)

Azizlerinle birlikte kulunun ruhuna istirahat ver ey Mesih, orada acı, üzüntü ya da sıkıntı yoktur fakat sonsuz yaşam vardır.

Ruhban: Onu yalnız sende bulunan huzurlu yaşamda tutan sen, doğruların mükemmelliğe ulaşmış ruhlarıyla birlikte kulunun ruhuna istirahat ver ey insansever Kurtarıcı.

Koro: Tüm Azizlerin istirahat ettiği huzurunda kulunun ruhuna da istirahat ver, çünkü yalnız sen ölümsüzsün.

Ruhban: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Ey Allahımız ve Kurtarıcımız, sen ki ölüler diyarına indin ve oraya hapsolmuşların ızdırabına son verdin, bu kulunun da ruhuna istirahat ver.

Koro: Şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Mucizevi ve açıklanamayan bir şekilde Allah’ı rahminde taşıyan, biricik saf ve tertemiz Bakire, kulunun ruhunun kurtuluşu için aracı ol.

Ruhban: Merhamet et bize ya Rab, büyük merhametinle.

Sana yalvarıyoruz, bizi duy ve bize merhamet eyle.

Koro: Merhamet eyle ya Rab.

Ruhban: Vefat etmiş Allah’ın bu kulu (isim)’nun ruhunun istirahate kavuşması ve bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlarının affı için daha fazla yalvarıyoruz.

Rab Allah’tan onun ruhunu doğruların dinlendiği yere koyması için  merhamet isteyelim; ölümsüz kralımız ve Allahımız Mesih’ten, ilahî merhametini, göklerin krallığını ve bu kulun günahlarının affını isteyelim.

Koro: Bize istediğimizi bahşet ey Rab.

Ruhban: Rab’be yalvaralım.

Koro: Merhamet eyle ya Rab.

Ruhban: Ruhların ve her bedenî varlığın Allahı, ölümü ezdin, şeytanı hükümsüz kıldın ve dünyana hayat bağışladın, sen ya Rab kulun (isim)’un ruhuna istirahat ver, onu aydınlık, serin ve huzurlu yere yerleştir, acının, üzüntünün ve ızdırabın olmadığı dinlenme yerine. Sözleriyle, eylemleriyle ya da düşünceleriyle işlediği her günahı, insanseverliğinle ve iyiliğinle bağışla. Çünkü yaşayıp da günah işlemeyen insan yoktur, yalnızca sen günahsızsın, adaletin sonsuzdur ve yasan gerçektir. Çünkü diriliş, hayat ve vefat etmiş kulun (isim)’un istirahati sensin ey Mesih Rab. Öyle ki yüceliği sana, ezelî olan Baba’na ve pek kutsal ve hayat veren Ruhu’na sunarız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Amin.

Ruhban: Hatıran ebedî olsun kutlu sayılmaya layık kardeşimiz ve daima hatırlan. (3)

Koro: Hatıran ebedî olsun, hatıran ebedî olsun, hatıran ebedî olsun.

 

Ölüleri anma ayini