/ Ayinler, dualar / Şehvet tutkusuna karşı dualar

Şehvet tutkusuna karşı dualar

Şehvet tutkusuna karşı dualar

Kutsal Ruh’a dua

Ey Göksel Kral, teselli veren, Gerçeğin Ruhu, her yerde hazır olan ve herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan. Gel ve aramızda ol ve bizi her türlü kirlilikten arındır ve ruhlarımızı kurtar.

Üçkutsallı ilahi

Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle. (3 kere)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun. Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Âmin.

Kutsal Üçlemeye dua

Ey Kutsal Üçleme, bize merhamet et; Ya Rab, günahlarımızı temizle; Ey Efendimiz suçlarımızı bağışla; ey Kutsal Olan, hastalıklarımıza şifa ver, İsmin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun. Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Âmin.

Rabbin duası

Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın, Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar.

Ya Rab, merhamet eyle. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun. Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Âmin.
Kralımız olan Tanrı’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrı’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rabb’imiz ve Tanrı’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

 

  1. Mezmur

Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız Sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Bu nedenle, söylediklerinde haklı, yargılarında adilsin. Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem Sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhu’nu benden alma. Geri ver bana sağladığım kurtuluş sevincini. Bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün Sana. Kurtar beni kan dökme suçundan, ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim Senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya RAB, aç dudaklarımı, ağzım Senin övgülerini duyursun. Çünkü Sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım Sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; o zaman sunağında boğalar sunulur.

 

  1. Mezmur

Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, hele bana karşı ayaklananlar! Birçoğu benim için: ‘Tanrı katında ona kurtuluş yok!’ diyor. Ama Sen, ya RAB, çevremde kalkansın, onurum, başımı yukarı kaldıran Sensin. RAB’be seslenirim, yanıtlar beni kutsal dağından. Yatar uyurum, uyanır kalkarım, RAB destektir bana. Korkum yok çevremi saran binlerce düşmandan. Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni! Vur bütün düşmanlarımın çenesine, kır kötülerin dişlerini. Kurtuluş RAB’dedir, halkının üzerinde olsun bereketin!

 

Kirli düşünceler ve günah işleme arzusu olduğu zaman ya da hüzün, umutsuzluk, üzüntü zamanında

Ey düşman, teklifinin belası senin başına gelsin. Tanrı’mızın Annesi bana yardım et!

Ve defalarca aşağıdaki duayı oku:

«Tanrıdoğuran Bakire Kız sevin! Lütufla dolu olan Meryem, Rab Seninledir. Kadınların arasında kutsalsın ve kutsaldır rahminin ürünü. Çünkü ruhlarımızın Kurtarıcısı’nı doğurdun.»

 

Kirli düşüncelerden kurtulmak için okunan dua


Efendim, Rabbim ve Tanrı’m benim, hayatımı elinde tutarsın, merhametin için beni koru ve isyanlarımın içinde mahvolmaya bırakma, tutkularla yanmakta olan bedenimin ruhumun iradesini bastırmasına izin verme. Beni Sen yarattın, ellerinin işini hor görme, yüzünü benden çevirme, bana cömertliğini göster, beni yerle bir etme: hor görme beni, ya Rab, çünkü güçsüzüm, çünkü koşarak Sana geldim beni koruyan Tanrı’ma, ruhuma şifa ver, çünkü Sana karşı günah işledim. Kurtar beni, iyiliğin için, çünkü gençlik yıllarımdan beri Seninim: kirli işlerle, saçma sapan düşüncelerle, yararsız anılarla beni Senden ayırmak isteyenler rezil olsunlar. Her türlü kirliliği, öfkenin fazlasını benden uzaklaştır: çünkü Sensin Tek Kutsal, Tek Kudretli, Tek Ölümsüz olan, herkesin içinde değişmeyen egemenlik sahibisin ve herkese Senin tarafından şeytana ve onun ordularına karşı güç verilir. Çünkü Sana bütün övgü, şan ve tapınma yaraşır, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Âmin.

Şehvete karşı okunan dualar

Rabbe
Ya Rab, doğruluğun Tanrı’sı, gücüm benim ve yardımcım ve kötü günümde kaçtığım sığınağım. Üzüntü zamanlarında kurtaran Sensin, kurtar beni (isim), çünkü sular boyuma ulaştı. Dipsiz batağa gömülüyorum, basacak yer yok bana zulmeden düşmanım yüzünden. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıkta oturtuyor. Ne olur, ya Rab, kurtar beni isyankâr ve bana zulmedenin elinden, kurtar ki Sana karşı günah işlemeyeyim, çünkü ölüm korkusu sardı ve karanlık kapladı beni. Ne zamana kadar ya Rab, Seni çağırırım da duymazsın, zulüm altında Sana feryat ederim de kurtarmazsın.

Göklerden bak ve gör, ya Rab, içinde birçok nimetinin olduğu Kutsal Evinden ve görkeminden, çünkü merhametin uyarınca bizim için acı çektin. Bana zulmedenleri yargıla ve uyuyan insan ya da kurtaramayan adam gibi olma, çünkü merhametli ve insanları seven Tanrı’sın Sen ve Sana övgüler sunarız, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Âmin.

Kutsallığı Aşan Tanrıdoğurana

Ey, beni yaratan Rab’bimin ve Tanrı’mın Annesi, Sen bakireliğin köküsün ve paklığın hiç solmayan çiçeğisin. Ey, Tanır’yı doğuran! Sen bedenimin tutkuları karşısında aciz ve hasta olan bana yardım et, çünkü sadece Sen ve Senin aracılığınla Senin Oğlun ve Tanrımız beni korur. Âmin

Kötü düşüncelere karşı dua

Merhamet et bana, ya Rab ve mahvolmama izin verme! Merhamet et bana, ya Rab, çünkü acizim! Benimle savaşan şeytanı rezil et, ya Rab! Umudum benim, şeytanla savaşacağım gün, başıma gölge sal! Bana saldıran düşmanımı yen, ya Rab ve beni boğan düşünceleri sessizliğinle sakinleştir, ey Tanrı’nın Kelamı!

 

Aziz Kronştadtlı İoann’ın duaları
1.Dua

Ya Rab! Senin adın Sevgi’dir: yanılgılara düşmüş bir insan olan beni reddetme! Senin adın Kudret’tir: yorgunluk içinde düşmüş olan beni güçlendir! Senin adın Işık’tır: bu hayatın tutkularıyla karanlığa gömülmüş olan ruhumu aydınlat! Senin adın Sükunet’tir: huzursuz ve isyankar ruhumu sakinleştir! Senin adın Merhamet’tir: bana merhamet etmeyi bırakma.

2.Dua

Ya Rab, Sen dünyanın Yargıcısın, Sen yalandan nefret edersin, benim değersiz duama kulak ver ve görünür ve görünmez düşmanlarımın beni karşılayacaklarında bana kudretini ve yardımını gönder ve Senin kudretin onları karşıladığı yerde (ateşten) sütunlar yükselsin. Âmin.

 

Tanrı’nın Annesi’ne dua

Lekelenmemiş, tertemiz, ölümsüz (?), pek pak, güveysiz Tanrıgelini, Tanrıdoğuran Meryem, dünyanın Hanımefendisi ve benim umudum! Bu saatte, günahkâr olan bana bak ve pak kanlarından, babasız doğurduğun Rabb’imiz İsa Mesih’i, anne dualarınla bana karşı merhametli yap; Sen ki O’nun mahkûm olduğunu görüp hüzün kılıcıyla kalbinden yaralanmışsın, benim ruhumu Tanrı sevgisi ile ‘yarala’! Sen ki O’nun bağlı olup işkence çektiğini görüp acı acı ağlamışsın, bana pişmanlık gözyaşlarını armağan et; Sen ki O’nun Kendi iradesi ile ölüme götürüldüğünü görüp ruhunla ağır acılar çekmişsin, beni acılardan özgür kıl, öyle ki sonsuzluklara kadar övgüye layık olan Sana övgüler sunayım. Âmin.

Kirlenmeye karşı dua:

Aziz Büyük Basilios’un duası
Çok merhametli, ölümsüz, lekelenmemiş, günahtan uzak olan Rab’bim, müstehcen kulun olan beni, bedenimin ve ruhumun her türlü pisliğinden ve diğer bütün isyanlarımla birlikte dikkatsizliğim ve ümitsizliğim yüzünden içime girmiş olan kirlilikten arındır. Efendim, Senin Mesih’inin iyiliği için beni temizle ve Pek Kutsal Ruh’unun gelişi ile beni kutsal kıl: öyle ki uygunsuz şeytani düşlerin karanlığından uyanıp, temiz vicdanla pis ve kirlenmiş dudaklarımı açıp Senin kutsal ismine ilahiler içinde övgüler sunayım Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Âmin.

 

Duaların bitişi:

Yerindedir Seni övmek, her zaman övülmeye layık ve lekesiz olan Tanrımız’ın Annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, Sen ki Tanrı Sözü’nü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz Seni gerçek Tanrıdoğuran.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Âmin.

Ya Rab, merhamet eyle. (3 kere)

Rab İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu, Pek Pak Anne’nin, saygıdeğer ve ilahi ilham alan babalarımızın ve bütün azizlerin duaları için, bize merhamet et ve bizleri kurtar, çünkü İyi ve insanları Sevensin. Âmin.

 

Şehvet tutkusuna karşı dualar