/ Ayinler, dualar / Komünyon Duaları

Komünyon Duaları

1

 

Karamanlıcadan modern Türkçeye çeviren Pavlos Ulaş

Bir Hıristiyanın, İsa Mesih’in kıymetli ve çok kutsal bedenine ve kanına ortak olacağı zaman, akşam duasında İnanç Açıklamasının tamamını okuduktan sonra dikatlice, iman ve alçaltılmış bir yürek ile aşağıdaki duaları okuması gerekir.

Ey insan, Rab Efendi’nin Bedenini ve Kanınι tadιp vaat ettiği iyiliklere erişmek istiyorsan yanmamak için Tanrι korkusuile yaklaş, çünkü Tanrısal ateştir; lâyık olmayanları yakar.Önce seni sevmeyen ve seni inciten kimseler ile barış, sonra bu gizemli gıdadan cesaretle ye.

Rab Efendi’nin hayat verici bedeninin ve kanının müthiş kurbanına paydaş olmadan önce korku, titreyiş ve ezik bir kalp ile bu tarzda dua et. 

  1. Yakarış

Aziz Büyük Vasil’den

 Ya Rab İsa Mesih Tanrιmιz, ölümsüzlük ve yaşam kaynağı, görünen ve görünmeyen her şeyi yaratan, başlangıcı olmayan ve sonsuzlukta Baba’ya eşit olan biricik Oğul İsa Mesih, Sen ki sonsuz kurtarışın nedeniyle son günlerde beden alıp bizler için haça gerildin, korunmasız ve şükretmesini bilmeyen bizler için beden aldın ve günahla kirlenen tabiatımızı özel kanınla yeniden yoğurdun, sen ey ölümsüz kralımız, ben günahkâr kulunun tövbesini tekrar kabul et ve kulaklarını  bana yönelt ve sözlerimi işit. Çünkü Senin önünde yerden göğe kadar günah işledim ve görkeminin yüceliğinde bulunmaya yaraşır değilim. Çünkü iyiliklerine layık olamadım ve emirlerini çiğnedim ve kurallarına itaat etmedim ama Sen ya Rab, sabırlısın ve kindar değilsin. Senin merhametin çok, beni yok olmaya teslim etmezsin. Her durumda tövbemi beklersin. Çünkü Sen ey insansever, peygamberin aracılığıyla şöyle demiştin: “Günahkârın ölmesini istemem; geri dönüp yaşama sahip olsun”.
Çünkü Sen ey efendimiz, ellerinin eseri olanın yok olmasını istemezsin ve insanların yok oluşuna sevinmezsin, ama herkesin kurtulup gerçeğin bilincine varmasını ve Sana gelmesini istersin. Bu nedenle ne göklere ne yeryüzüne ne de bu zamanki hayata yaraşır değilim çünkü bütün benliğimi günaha esir ettim ve zevklere kul ettim ve Senin Tanrısal tasvirini lekelendirdim. Fakat üzgün olan ben Senin eserin olduğum için kurtuluşumdan ümidimi kesmedim. Senin sonsuz şefkatine güvenle yaklaşıyorum, ey insan sever Mesih; kötü kadını, haçtaki suçluyu, vergi görevlisini ve kaybolan evladı kabul ettiğin gibi beni de kabul et ve günahın ağır kabuğunu üzerimden kaldır, ey insanların günahını kaldıran ve insanlığın hastalıklarına şifa veren, Sen ki yorgunları ve yükü ağır olanları Sana çağırırak onlara rahatlık verirsin. Sen ki doğruları değil günahkârları tövbeye çağırmak için geldin, bütün bedensel ve ruhsal kirliliklerden beni temizle ve kutsallığı korkunla pekiştirmeyi bana öğret. Kutsallığından vicdanımın nasibini temiz bir tanıklık ile almakla Senin kutsal bedeninle ve değerli kanınla birlik içinde olayım; Baban ve Kutsal Ruhunla birlikte Seni bedenimde barındırayım. Evet, ey Tanrım ve Rab’bim İsa Mesih, Senin kutsal gizemlerini almak benim yargılanmama sebep olmasın ve onları yaraşır olmadan aldığım için bana bedensel ve ruhsal zayıflık vermesin. Fakat son nefesime kadar Kutsal Ruh’un paydaşlığını yargısız bir şekilde bana ver, benim için sonsuz hayat gıdası ve korkunç tahtının huzurunda güzel cevaplar verme aracı olsun. Ve Seni sevenlere hazırladığın kötülüğü olmayan iyiliklerine Senin seçtiklerinle beraber paydaş olayım ya Rab. Sen çağlar boyunca onlarla yüceltilirsin.

2. Yakarış

Aziz Büyük Vasil’den

Ya Rab Senin kutsal bedeninden ve değerli kanından almaya layık olmadığımı ve suçlu olduğumu biliyorum.  Senin bedenini ve kanını  düşüncesizce alırsam, kendimi mahkum edeceğimi biliyorum ey Mesih Tanrım. Ama Senin şefkatinden eminim ve Sana yaklaşıyorum çünkü  Sen dedin:  “Her kim benim bedenimi ve kanımı alırsa ben onda dururum, o da bende durur.” Öyleyse bana acı ya Rab ve beni kötü bir günahkar olarak insanlar önünde örnek gösterme; fakat bana merhametine göre davran. Ve bu kutsallar benim için şifa ve arınma, aydınlanma ve korunma, kurtuluş  ile bedensel ve ruhsal kutsanma, her türlü kötülük ve hayalden, suç faaliyetinden ve şeytani düşüncelerden temizlenme aracı olsun. Sana karşı cesaret ve sevgi, iyi bir yaşam ve bunun kanıtını Sana sunma, erdemlerin gelişip olgunluğa ermesi ve emirlerini yerine getirme ve Kutsal Ruh paydaşlığı ile sonsuz hayat için gıda ve korkunç tahtının huzurunda kabulüm olsun. Yargı ve ceza sebebi olmasın.  

3. Yakarış

Aziz Yuhanna Hrisistomos’dan (Altınağızlı)

Ya Rab Τanrım, biliyorum ki bende konut kurmana asla lâyık değilim, çünkü benliğim tamamıyla yıkık, harap olmuş durumda.  O yüzden ben günahkarda başını yaslayabileceğin, sana layık ve temiz bir yer yok. Ancak bizim için kendini alçaltıp göklerden inmeye razı olduğun gibi şimdi benim değersizliğimi önemsemeyip beni de kabul et. Ve mağarada hayvan yemliğinde yatmaya razı olduğun gibi benim hayvana denk olan canımın yemliğine ve lekelenmiş değersiz bedenimin hanesine girme büyüklüğünü de göster. Ve cüzzamlı Simon’un evine girip günahkârlar ile beraber yemek yemekten kaçınmadığın gibi ben cüzzamlı günahkârın değersiz canının hanesine girmeyi de kabul et. Ve bana benzer o günahkâr kadın Sana yaklaşıp dokunduğu zaman onu reddetmediğin gibi şimdi Sana yaklaşıp dokunan ben lâyıksız günahkâra da merhamet et ve o kadının Senin ayaklarını devamlı olarak öpen ağzından tiksinmediğin gibi o kadının ağzından çok daha lekeli olan ağzımdan; günahlı, iğrenç ve çok daha pis olan dudaklarımdan, fazlasıyla pis ve lekeli olan dilimden de tiksinme. Fakat Senin çok kutsal olan bedeninin ve çok kıymetli kanının küçük bir kor parçası benim değersiz canımın ve düşmüş bedenimin kutsallaşmasını, aydınlanmasını ve kuvvetlenmesini sağlasın. Çok olan suçlarımın ağır yükünü hafifletsin, iblisin her türlü ayartısından ve saldırısından beni korusun ve kötü alışkanlıklarımdan, kişiliğimin bir parçası haline gelen huylarımdan kurtulmama yardımcı olsun. Günahın ölmesini, Senin öğütlerinin gözetilip korunmasını, Tanrısal lütfun yükselmesini ve Senin hükümranlığında yer bulabilmemi  sağlasın.

Çünkü Mesih Tanrım, bu sırrını küçümseyip hor gördüğüm için değil, ancak Senin sözcüklerle anlatılmaz asil lütfuna güvendiğim için Sana yaklaşıyorum, hem de uzun zaman bu Tanrısal paydaşlıktan uzak kalıp, aklın kurdu (şeytandan) tarafından avlanıp yutulmamak için. Şu halde Sana yalvarırım, ey tek Kutsal olan Efendim, benim canımı ve bedenimi, aklımı ve kalbimi, böbreklerimi ve bağrımı kutsa ve beni tamamen yenileyip tüm organlarımı Senin korkunda kökleştir ve Senin Kutsamanı benden eksik etme. Ve bana destek ve yardımcı olarak, ömrümü barış içinde geçirmeye, Azizlerin ile beraber Senin sağ tarafında durmaya değerli kıl beni, çok kutsal annenin, cisimsiz hizmetçilerin olan Melekler ordusunun ve çağlardan beri Sende kabul görmüş bütün Azizlerinin duaları ve aracılıkları ile. Amin.

4.Yakarış

Aziz Yuhanna Hrisistomos’dan (Altınağızlı)

Ya Rab Τanrım, biliyorum ki bende konut kurmana asla lâyık değilim, ancak Sen kendi sevginden dolayı benim içime yerleşmek istediğin için cesaretle Sana yaklaşıyorum. Κendi yarattιğιn canιmιn kapılarınιn açılmasını emrederek, kendi şefkatine göre alçakgönüllülük göstererek kalbime girer ve kararmış aklımı aydınlatırsın. Evet, iman ederim ki bunu kendin yapacaksın. Çünkü Sana gözyaşları ile yaklaşan günahkâr kadından yüz çevirmedin, tövbe eden vergi görevlisini reddetmedin, son nefesinde hükümranlığını tanıyan hırsızı geri çevirmedin ve kovalayıcıyı (yani Elçi Pavlos’u) tövbe ettiğinde, olduğu gibi bırakmadın, hilesiz tövbe ile sana yaklaşanların hepsini de kabul ederek onları Senin sevgili dostlarının grubuna ekledin. Sensin yalnız Kutsal olan Tanrımız, şimdi ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

5.Yakarış

Aziz Yuhanna Hrisistomos’dan (Altınağızlı)

 Ey Tanrım ve Rab’bim İsa Mesih, ben günahkâr ve layık olmayan kulunun, duygularıyla, eylemleriyle, düşünce ve sözleriyle, bilerek veya bilmeyerek gençliğinden şu ana kadar sana karşı işlediği günahlarını, suçlarını ve itaatsizliklerini bağışla ve merhamet et. Ve tamamen temiz ve kutsal olan, ebediyen bakire kalan, Seni babasız olarak doğuran annen, benim ümidim, aracım, reddedilmeyen kurtuluşum olan Kutsal Meryem’in aracılığı ile Senin ölümsüz ve yaşam veren kutsal gizemlerini almaya beni yaraşır kıl. Kutsal Gizemler, günahlarımın affı ve sonsuz hayat ile bedensel ve ruhsal kutsanma, arınma ve aydınlanma ile şifa ve güçlenme aracı olsun. Kötü ve zalim ruhların gece hayallerinden, endişe ve kötü  düşüncelerden kurtulmam ve bunların silinmesi ve yok olması  için aracı olsun.

Çünkü görkem ve krallık, güç ve şeref ve tapınma Sana, Babana ve Kutsal Ruhuna yaraşır; şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin

6.Yakarış

Aziz Yuhanna Damaskinos’dan (Şamlı) 

İnsanların günahlarını affetmek için hüküm sahibi olan iyi ve şefkatli Rab Tanrı İsa Mesih, benim bilerek ve bilmeyerek işlediğim tüm suçlarımı bağışlayarak, Senin tanrısal, görkemli, kutsal ve hayat verici gizemlerine paydaş olmaya beni layιk kιl. Fakat bu, gazap için ve günahlarıma günahlar eklemek için değil, aksine günahlarımdan temizlenmek ve kutsallaşmak için, gelecek hayatın ve hükümranlığın bir simgesi olarak, beni kale gibi koruyup düşmanları benden uzak tutmaya yardımcı, nihayet çok olan günahlarımın tamamıyla silinip bağışlanması için olsun. Çünkü Sensin merhametin, acımaların ve şefkatin Tanrısı, ve Sana şükürler sunarız; Baba ve Kutsal Ruh ile beraber, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

7.Yakarış

Aziz Yeni Teolog (Tanrıbilimci) Simeon’dan 

Lekeli dudaklarımdan, iğrenç yüreğimden, pis dilimden, lekelenmiş canımdan sunulan yakarışımı kabul et, ey Mesihim. Hem sözlerimi, hem de hareketlerimi ve çekimser cesaretimi reddetme. Ey Mesihim, düşündüklerimi Sana cesaretle söylemem için izin ver bana, daha doğrusu ne yapmam ve söylemem gerektiğini öğret bana.

Günahkâr kadından fazla günah işledim. Çünkü o, Senin bulunduğun yeri öğrendiği anda, mür yağı satın alıp sen Mesih Tanrιmın ayaklarını yağlamak için cesaretle geldi yanιna.

Ey efendim, nasıl onu yürekten tövbe edince reddetmediysen, ben değersizden de tiksinme, ey Tanrısal Söz, o kutsal ayaklarını ver bana, onları tutayım ve öpeyim, gözyaşlarım ile ıslatayım, sanki çok kıymetli mür yağı ile yağlar gibi gözyaşlarım ile yıkayayım.

Gözyaşlarımla beni yıka ve temizle, günahlarımı affet ey Mesih, beni bağιşla. Evet, kötülüklerimin çokluğunu ve yaralarımı bilirsin, görürsün kötü yanlarımı, fakat imanımı da biliyorsun, coşkumu da görüyorsun, feryâtlarımı duyuyorsun.

Ey Tanrım ve yaratıcım, hiçbir şey Senden gizli değildir, akan gözyaşlarım ve onların bir damlası bile gizli değildir.

Benim eksikliğimi Senin gözlerin gördüler,

Senin göksel defterinde henüz işlemediğim günahlarım bile yazılıdır. Değersizliğime ve güçsüzlüğüme bak ve bütün günahlarımı affet, ey herkesin Tanrιsι.

Hatta temiz yürek ve zihinle pak ve kutsal gizemlere alçakgönüllülükle yaklaşıp paydaş olayım. Onları samimiyetle yiyip içen bir kimse, hayata ve tanrιlaşmaya sahip olur.

Çünkü Sen dedin, ey efendim, “Her kim bedenimi yer kanımı da içerse, o kişi bende kalır, ben de onda kalırım”. Rab Tanrımın dediği söz doğrudur, çünkü Kutsal ve Tanrısal paydan alan yalnız kalmaz, ey dünyayı aydınlatan üç güneşli ışık Mesihim, o, Seninle birliktedir.

Bu sebepten ben de nefesim ve hayatımdan, sevincimden ve kurtarıcımdan, hayat verici Tanrım olan Sen’den ayrılıp yalnız kalmamak için yaklaşıyorum ve ezilmiş ruhumla göz yaşları içerisinde günahlarımın affını diliyorum.

Kötülüğe mahkûm olmaksızın hayat verici sırlarına paydaş olmak için, sözüne, vaadine göre, ben değersizle beraber ol, hatta zalim şeytan beni Sensiz yalnız bulup da hile ile beni kapmasın ve senin tanrısal sözlerinden koparıp geri döndürmesin.

Bu sebeple ayaklarına kapanarak tüm varlığımla yalvarırım Sana, zevk ve eğlenceye düşkün, akılsız oğlu ve günahkâr kadını nasıl kabul ettiysen ey merhametli Rab, ezilmiş ruhu ile Sana yaklaşan, ben zevk ve eğlenceye düşkün, akılsız günahkârı da kabul et.

Bilirim ey kurtarıcım, hiç kimse benim gibi günah işlemedi, benim yaptığım kötü işleri yapmadı.

Fakat yine bilirim ki suçların büyüklüğü ve günahların çokluğu Tanrιmın eşsiz sabrından ve yüce sevgisinden asla üstün olamaz. Fakat içtenlik ile tövbe edenleri merhamet yağı ile hem temizlersin hem de ışığına paydaş ederek parlatırsın ve Tanrιlığın nimetlerine onları paydaş edersin. Onlarla (tövbe edenlerle) samimi dostların gibi sιk sιk sohbet etmene insanlar da melekler de şaşırırlar.

Ey Mesihim, bunları düşündükçe çok cesaretlenip kanatlanırım. Senin bize olan sayısız iyiliklerine güvenerek sevinç ve korku ile Tanrısal ateşe paydaş olurum.

Bu ne anlaşılmaz bigeliktir? Ben ot gibi ateşte yanacakken, anlatılamayacak bir şekilde serinliyorum, eskiden böğürtlen çalısının alevlendiği halde yanmadığı gibi.

Ey Tanrım, minnettar bir yürekle ve tüm varlığımla Sana tapar, yüceltir ve şükrederim. Çünkü Sen sonsuzluklar boyunca Kutsalsın. Amin.

8.Yakarış

Aziz Çevirmen Simeon’dan

Eşi olmayan temiz ve Kutsal RAB, Sen ki eşsiz sevginden ve merhametinden dolayı olağanüstü bir şekilde, Seni doğuranın, pak lekesiz bakirenin karnından, Kutsal Ruh’un inişi ve sonsuz Baba’nın uygun görmesi ile tamamen bizim tabiatımızı üzerine alıp eksiksiz insan oldun; Tanrι’nιn bilgesi, barιşι ve kuvveti olan İsa Mesih Tanrιmız. Sen ki üzerine giydiğin beden ile hayat verici eziyetlere, Haç’a çivilenmeye, mızrak ile böğrünün delinmesine ve en sonunda ölüme dahi boyun eğdin, şimdi benim bedeniminde günahlı tutkularιnι öldür.

Mezara gömülmen ile cehennemin hükümranlığını bozup yok ettiğin gibi, iyi fikirler aracılığıyla kötü ve şeytanca düşüncelerimi mezara göm ve kötülük ruhlarını dağıtıp benden uzaklaştır.

Üçüncü günde hayat verici Dirilişin ile düşmüş olan ilk atamız Âdem’i kaldırıp dirilttiğin gibi, günah sebebiyle düşerek ölmüş olan ben değersizi de dirilt.

Görkem ile göklere alındığında bizden aldığın insan tabiatını Tanrılığın ile birleştirip saygı ile Baba’nın sağ tarafına oturduğun gibi kutsal gizemlerinin paydaşlığı aracılığı ile beni, kurtulmuş Azizlerin ile beraber Senin sağ tarafında durmaya layιk kιl. Tesellici Kutsal Ruh’un gelmesi ile kutsal öğrencilerini saygı dolu kaplar ettiğin gibi, O’nun gelişini kabul eden, O’na uygun seçilmiş kap eyle beni.

Kιyamet gününde tekrar gelip bütün evrene doğruluk ile hükmedeceğin zaman, bütün Azizlerinle beraber bulutlar içinde Seni karşılamaya ben değersizi de layık kıl, hatta asla durmaksızın Sana şükedip, Seni ilâhilerle yücelteyim, başlangıcı olmayan Baban ve çok kutsal, iyi ve hayat verici Ruhun ile beraber şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 9.Yakarış

Şamlι Aziz Yuhanna’dan 

Senin kutsal evinin kapıları önünde duruyorum; ancak kötü düşüncelerden ayrılamıyorum. Fakat Sen, ey Mesih Tanrιm, nasıl ki vergi görevlisini suçsuz ettin, Kenanlı kadına merhamet ettin ve hayduta cennet kapılarını açtınsa, aynı şekilde banada merhamet et. Günahkâr kadını ve kanamalı kadını kabul ettiğin gibi, şimdi Sana yaklaşan ve dokunan ben değersizi de kabul et. Çünkü bunlardan birisi kutsal ayaklarına sarılması ile günahlarının affına erişti, öbürü de elbisenin eteğine dokunarak hemen şifâ buldu. Ben zavallıyı ise, şimdi bütün bedenini içime kabul etmeye cesaret ettiğim için Tanrısal ateşin yakmasın, o kadınlar gibi beni de kabul ederek, canımın duygularını aydınlat ve günah suçlarımı yakıp yok et, tohumsuz doğuran Annenin ve göksel kuvvetler olan Meleklerin aracılıkları ile. Çünkü Sen kutsalsın sonsuzluklar boyunca. Amin. 

10.Yakarış

Altınağızlı Yuhanna’dan                                                                                                                                                        

Ya Rab iman edip kabul ederim ki, dünyaya günahkârları, ki onların birincisi benim, kurtarmaya gelen gerçekten yaşayan Tanrι’nın Oğlu Mesih Sensin. Üstelik burada görünenin, Senin asıl bedenin ve kıymetli kanın olduğunu kabul ediyorum. O halde günahların bağışlanması ve sonsuz hayat için bana merhamet etmeni ve benim irâdeli irâdesiz, söz, eylem ve düşünce ile bilerek veya bilmeyerek işlediğim suçlarımı bağışlamanı, ve mahkum olmaksızın kutsal sırlarına ortak olmaya beni layık kιlmanι diliyorum. Amin. 

Komünyon almaya giderken şu dizeler söylenir:

İşteTanrısal Paydaşlığa doğru yürüyorum.

Yaratıcım, ondan pay aldığım için beni yakma,

Çünkü Sen Tanrısal ateş olup lâyık olmayanları yakarsın,

Ama şimdi her türlü günah lekesinden Sen temizle beni.

Ey Tanrι’nın Oğlu, Sen bugün beni gizli ziyafetine kabul et. Çünkü düşmanlarına bu sırrı söylemeyeceğim, Yahuda gibi Seni öperek ele de vermeyeceğim. Fakat o haydut gibi Sana açıkça söylüyorum: Ya Rab, hükümranlığında beni hatırla.

Ey insan, Tanrısal kanı görünce korkup titre,

Çünkü lâyık olmayanları yakan ateştir,

Tanrι’nın bedenidir; Tanrιlaştırır ve besler.

Ruhu Tanrιlaştırır; aklı da anlaşılmaz tarzda besler.

Ey Mesih, beni Senin arzuna çekip Tanrısal aşkınla değiştirdin, fakat yalvarırım, bu cisimsiz ateş ile günahlarımı yakıp yok et, Sendeki Tanrısal mutluluk ile dolmaya layιk kιl beni, hatta, ey iyi Olan, bunların her ikisi için sevinip sıçrayarak, Senin huzurunu yücelteyim.

Senin Azizlerinin parlaklığının içerisine ben lâyık olmayan nasıl gireyim? Çünkü eğer onlar ile güvey odasına girmeye cesaret edecek olursam, elbisem beni azarlar, çünkü düğün elbisesi değildir ve melekler tarafından bağlanarak dışarı kovulacağım. Ey şefkatli efendi, lütfen canımın lekesini temizle ve beni kurtar.

Ey şefkatli efendi Rab İsa Mesih Tanrım, bu kutsal gizemler, onlara lâyık olmadığım için cezalandırılma nedenim olmasın, ne olursa olsun canın ve bedenin temizlenmesi ve kutsallaşma için olsun ve gelecek sonsuz hayata ve hükümranlığa sahip olmama güvence sağlasın. Çünkü Tanrι’ya bağlanmak ve kurtuluş ümidimi Rab’be teslim etmek benim için kıymetlidir.

 Ey Tanrι’nın Oğlu, Sen bugün beni gizli ziyafetine kabul et. Çünkü düşmanlarına bu sırrı söylemeyeceğim, Yahuda gibi Seni öperek ele de vermeyeceğim. Fakat o haydut gibi Sana açıkça söylüyorum: Ya Rab, hükümranlığında hatırla beni. 

ŞÜKRAN DUALARI 

İsa Mesih’in kıymetli ve çοk kutsal bedeninden ve kanına paydaş olduktan sonra okunan teşekkür duaları, bunları okumak için teşvik edici beyitler:

Mesih’in bedeninin ve kanının hayat verici sırlarına

Ortak olmaya yaraşır görüldüğün için

Derhal şükürlerle ilâhiler sun

İçten sevinç ile Tanrι’ya bunları söyle.

1. Dua

Yazarιnιn adι bilinmiyor 

Yücelik Senindir ey Tanrım, yücelik Senin. (Üç kere)

Ey Rab’bim ve Tanrιm, Sana şükrederim, çünkü ben günahkârı dışlamadın, fakat beni Senin kutsallarına ortak olmaya yaraşır kıldın. Sana şükrederim, çünkü Senin göksel kutsal değerlerini almaya yaraşır olmayan beni layık kıldın, bizler için ölen ve dirilen insan seven efendimiz, Senin korkunç ve yaşam veren gizemlerini, bedensel ve ruhsal kutsanma ve iyilikler için bize ver. Ve onlar bedenlerimize ve ruhlarımıza şifa olsun ve kötülüğün ezilmesi için olsun, yüreğimin aydınlanması ve ruhsal gücümün kurtuluşu, güçlü bir iman, içten bir sevgi, bilgelikle doluluk ve emirlerinin korunması ve Tanrısal nimetlerinin artması  ve yüceliğine yaraşır olmak için aracı olsun. Azizlerinle korunmuş  olarak Senin nimetini daima anımsayayım ve bundan sonra kendi benliğim için değil, bana iyilikler veren Senin için yaşayayım, ey efendim. Ve böylece bu dünyadan sonsuz hayat ümidi ile göçtüğüm zaman, sevinç seslerinin susmadığı ve anlatılmaz yüzünün güzelliğini görenlerin sonsuz lezzetleri yaşadığı sonsuz huzura ulaşayım. Çünkü Seni sevenlerin coşkusu ve gerçekten arzulanan Sensin ey Mesih Tanrımız, bütün yaratılmışlar sonsuza kadar yalnız Seni yüceltirler. Amin.

2. Dua

 Aziz Büyük Vasilios’un Duası.

 Ey tüm zamanların Kralı, evrenin yaratıcısı, Efendimiz Mesih Tanrι, bana sunduğun tüm iyilikler için ve özellikle kutsal ve hayat verici sırlara ortak olmaya beni yaraşır kıldığın için Sana teşekkürler ederim. Şimdi, ey iyi ve şefkatli Rab, beni Senin barιnağιnda ve kanatlarının gölgesi altında koru. Ve son nefesime kadar, işlediğim günahlarιmın bağışlanması ve sonsuz hayatι kazanmam için kutsal sırlarına lâyık bir biçimde ortak olmaya yaraşır kıl beni. Çünkü Sensin hayat ekmeği, azizlik pınarı, iyilikler bağιşlayan; Sana şükrederiz, Baba ve Kutsal Ruh ile beraber; şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin. 

3. Dua

 Aziz Çevirmen Simeon’un Duası.

Ey doğru efendim, Sen ki bedenini gönüllü olarak benim gıdam olması için verdin, yaraşır olmayanları yok eden ateş Sensin, ey yaratanım, beni yakma; fakat bütün vücuduma ve organlarıma gir ve heveslerimin bütün dikenlerini yak, ruhumu temizle, zihnimi kutsa ve kemiklerimi ve sinirlerimi güçlendir ve beş duyumu aydınlat, korkunu içime çivile ve daima beni koru ve her türlü zararlı söz ve eylemden beni arındır. Beni temizle, gidişatımı doğru kıl, beni süsle, anlayış ver bana ve aydınlat beni ve yalnız Senin ruhunun meskeni et ve bundan sonra günahın meskeni olmayayım. Ortak olmamla Sana mesken olursam her kötülük benden, ateşten kaçar gibi uzaklaşır. Bütün azizleri, baş melekleri, öncü peygamberi ve bilge havarilerin ile temiz ve kutsal anneni Sana şefaatçi olarak sunuyorum, ey Mesih Tanrım. Onların dileklerini kabul et, çünkü Sen şefkatlisin. Sana tapınan beni ışığın çocuğu kıl. Çünkü coşkumuz ve kutsanmamız yalnız Sensin, ey Tanrımız. Hepimiz Sana layık olan yüceliği her gün sunarız. Çünkü sonsuzlara kadar kutsal olan ve yüceltilen Sensin. Amin.

4. Dua

 Anonim

          Ya Rab Tanrιmιz İsa Mesih, Senin kutsal bedenin bana sonsuz hayatı ve kıymetli kanın da günahların bağışlanmasını sağlasın. Ve bu kutsal nimetlerin bana sevinç, sağlık ve ferahlık bağışlasın.

 Senin korku dolu toplanma gününde de ben günahkârı Senin görkeminin sağ tarafında durmaya yaraşır et, pek kutsal Annenin ve bütün Azizlerinin aracılığı ile. Amin.

 5. Dua

 Çok Kutsal Tanrιdoğuran’a.

          Ey Çok kutsal Tanrιdoğuran Hanιmefendimiz, sensin benim karanlıkta olan canımın ışığı, sensin benim ümidim, koruyucum, sığınağım, tesellim, sevincim, sana teşekkür ederim ki, ben lâyık olmayanı senin Oğlunun kutsal bedenine ve kanına paydaş olmaya layık kιldιn. Fakat ey gerçek ışığını doğuran, aydınlat benim ruhsal gözlerimi; ölümsüzlüğün pınarını doğuran, canlandır günahta ölmüş olan ben değersiz hizmetkârını; merhametli Tanrι’nın merhamet sever annesi, bana merhamet et, kalbime sakinlik ve alçakgönüllülük ver ve düşüncelerime alçakgönüllülük bağιşlamanla birlikte, kölelikte olan düşüncelerimi geri döndür. Son nefesime varana kadar bu kutsal sırları mahkûm olmaksızın içimde tutmaya beni yaraşır et, canımın, bedenimin kutsallaşması ve şifâ bulması için. Bana tövbe ve itirâfa özgü gözyaşlarını ver, hatta ben de ömrümün bütün günlerinde şükranla sana ilâhiler ve şükürler sunayım. Çünkü sen sonsuza kadar kutsanmış ve lütufla donatılmışsın. Amin.

Aziz Şimon’un Duası, (Luka 2, 29)

«Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;
kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.
Çünkü Senin sağladığın
ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,
ulusları aydınlatıp
halkın İsrail’e yücelik kazandıracak ışığı
gözlerimle gördüm.»

          Kutsal Babalarımızın duaları ile, ey Tanrımız Rab İsa Mesih, bizlere merhamet et. Amin.