/ Ayinler, dualar / Kutsal ve Büyük Cuma akşam ayini

Kutsal ve Büyük Cuma akşam ayini

Kutsal ve Büyük Cuma akşam ayini

Ruhani: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un krallığı şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca kutsaldır.

Cemaat: Amin.

Ruhani: Kralımız olan Tanrı’mıza secde edip diz çökelim. Kralımız olan Tanrı’mız Mesih’e secde edip diz çökelim. Kralımız ve Tanrı’mız olan Mesih’e secde edip diz çökelim.

(Bir keşiş veya okuyucu Mezmur’u okur)

Mezmur 104 :

RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Tanrım, ne ulusun! Görkem ve yücelik kuşanmışsın, bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. Gökleri bir çadır gibi geren, evini yukarıdaki sular üzerine kuran, bulutları kendine savaş arabası yapan, rüzgarın kanatları üzerinde gezen, rüzgarları kendine haberci, yıldırımları hizmetkâr eden sensin. Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, asla sarsılmasın diye. Engini ona bir giysi gibi giydirdin, sular dağların üzerinde durdu. Sen kükreyince sular kaçtı, göğü gürletince hemen çekildi. Dağları aşıp derelere aktı, onlar için belirlediğin yerlere doğru. Bir sınır koydun önlerine, geçmesinler, gelip yeryüzünü bir daha kaplamasınlar diye. Vadilerde fışkırttığın pınarlar, dağların arasından akar. Bütün kır hayvanlarını suvarır, yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler. Kuşlar yanlarında yuva kurar, dalların arasında ötüşürler. Gökteki evinden dağları sularsın, yeryüzü işlerinin meyvesine doyar. Hayvanlar için ot, insanların yararı için bitkiler yetiştirirsin; insanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, yüreklerini sevindiren şarabı, yüzlerini güldüren zeytinyağını, güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin. RAB`bin ağaçları, Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar. Kuşlar orada yuva yapar, leyleğin evi ise çamlardadır. Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır. Mevsimleri göstersin diye ayı, batacağı zamanı bilen güneşi yarattın. Karartırsın ortalığı, gece olur, başlar kıpırdamaya orman hayvanları. Genç aslan av peşinde kükrer, Tanrı`dan yiyecek ister. Güneş doğunca inlerine çekilir, yatarlar. İnsan işine gider, akşama dek çalışmak için. Ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini bilgece yaptın; yeryüzü yarattıklarınla dolu. İşte uçsuz bucaksız denizler, içinde kaynaşan sayısız canlılar, büyük küçük yaratıklar. Orada gemiler dolaşır, içinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada. Hepsi seni bekliyor, yiyeceklerini zamanında veresin diye. Sen verince onlar toplar, Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar. Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar, soluklarını kesince ölüp toprak olurlar. Ruhun`u gönderince var olurlar, yeryüzüne yeni yaşam verirsin. RAB`bin görkemi sonsuza dek sürsün! Sevinsin RAB yaptıklarıyla! O bakınca yeryüzü titrer, O dokununca dağlar tüter. Ömrümce RAB`be ezgiler söyleyecek, var oldukça Tanrım`ı ilahilerle öveceğim. Düşüncem ona hoş görünsün, sevincim RAB olsun! Tükensin dünyadaki günahlılar, yok olsun artık kötüler! RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! RAB`be övgüler sunun!

Ruhani: Güneş ışıl ışıl parlarken, bir anda karardı hava, gece oldu. İşlerin ne büyüktür ya RAB, mucizelerin imkansız dediklerimizi olur kılar.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yücelikler sana ya RAB (3 kez)

Ruhani: Barış içinde RAB’be dua edelim.

Koro: Ya RAB merhamet et.

Ruhani: Göksel barış ve canlarımızın kurtuluşu için Rab’be dua edelim.

Koro: Ya RAB merhamet et.

Ruhani: Bütün dünyada barış, Tanrı’nın Kutsal Kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve bütün insanların birliği için Rab’be dua edelim.

Koro: Ya RAB merhamet et.

Ruhani: Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rab’be dua edelim.

Koro: Ya RAB merhamet et.

Ruhani: Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) saygıdeğer pederler, Mesih’in görevlileri, tüm ruhani hizmet verenler ve Mesih’in halkı için Rab’be dua edelim.

Koro: Ya RAB merhamet et.

Ruhani: Yaşadığımız şehir, diğer şehirler ve ülkeler için ve buralarda yaşayan imanlılar için Rab’be dua edelim.

Koro: Ya RAB merhamet et.

Ruhani: Havaların iyi geçmesi, toprağın bereketli ürün vermesi ve barışlı zamanlar için Rab’be dua edelim.

Koro: Ya RAB merhamet et.

Ruhani: Denizde, karada, havada yolculuk edenler, hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rab’be dua edelim.

Koro: Ya RAB merhamet et.

Ruhani: Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumlardan kurtulmamız için Rab’be dua edelim.

Koro: Ya RAB merhamet et.

Ruhani: Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet et ve koru.

Koro: Ya RAB merhamet et.

Ruhani: Tamamen kutsal, saf, kutsanmış, çok şanlı hanımefendi, Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün Azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrı’mıza emanet edelim.

Koro: Sana ya RAB

Ruhani: Çünkü Sana aittir tüm yücelik, saygı ve tapınma, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Amin

Mezmur 141 (ton 1, karşılıklı okunur)

(A) Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş! Sana yakarınca sesime kulak ver!

(B) Duam önünde yükselen buhur gibi, el açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

(A) Ya RAB, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru!

(B) Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin, suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

(A) Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

(B) Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır, azarlasa, başa sürülen yağ gibidir, başım reddetmez onu. Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

(A) Önderleri kayalardan aşağı atılınca, dinleyecekler tatlı sözlerimi.

(B) Sabanla sürülüp yarılmış toprak gibi, saçılmış kemiklerimiz ölüler diyarının ağzına.

(A) Ancak gözlerim sende, ey Egemen RAB, Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma!

(B) Koru beni kurdukları tuzaktan, suç işleyenlerin kapanlarından.

(A) Ben güvenlik içinde geçip giderken, kendi ağlarına düşsün kötüler.

Mezmur 142:

(B) Yüksek sesle yakarıyorum RAB`be, yüksek sesle RAB`be yalvarıyorum.

(A) Önüne döküyorum yakınmalarımı, önünde anlatıyorum sıkıntılarımı.

(B) Bunalıma düştüğümde, gideceğim yolu sen bilirsin.

(A) Tuzak kurdular yürüdüğüm yola.

(B) Sağıma bak da gör, kimse saymıyor beni,

(A) Sığınacak yerim kalmadı, kimse aramıyor beni.

(B) Sana haykırıyorum, ya RAB: “Sığınağım, yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin” diyorum.

(A) Haykırışıma kulak ver, çünkü çok çaresizim;

(B) Kurtar beni ardıma düşenlerden, çünkü benden güçlüler.

(A) Çıkar beni zindandan, Adına şükredeyim.

(B) O zaman doğrular çevremi saracak, bana iyilik ettiğin için.

Mezmur 130:

(A) Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB, sesimi işit, ya Rab, yalvarışıma iyi kulak ver!

(B) Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, kim ayakta kalabilir, ya Rab? Ama sen bağışlayıcısın, öyle ki senden korkulsun.

Ton 2:

Bütün yaratılış Seni çarmıhta asılı görünce korkuya kapıldı, ey Mesih; güneş karardı ve yeryüzü titredi; bütün yarattıkların senin acılarına üzüldü ama Sen Kendi isteğinle bizim için tüm acılara dayandın. Yücelikler Sana ya RAB.

(A) RAB`bi gözlüyorum, Canım RAB`bi gözlüyor, Umut bağlıyorum O`nun sözüne.

Bütün yaratılış Seni çarmıhta asılı görünce korkuya kapıldı, ey Mesih; güneş karardı ve yeryüzünün temelleri titredi; bütün yarattıkların senin acılarına üzüldü ama Sen Kendi isteğinle bizim için tüm acılara dayandın. Yücelikler Sana ya RAB.

(B) Sabahı gözleyenlerden, Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, Canım Rab`bi gözlüyor.

Neden boş şeyler tasarlıyorsunuz ey inançsız ve yasa tanımaz insanlar? Neden yaşamın her şeyini ölüme mahkum ettiniz? Ey büyük mucize! İnsanları seven dünyanın Yaratıcısı, günahkârların eline teslim edilerek ve bir ağaç üzerine asılarak ölüme mahkum olanları özgür kıldın. Yücelikler Sana ey acılara katlanan RAB!

(A) Ey İsrail, RAB`be umut bağla! Çünkü RAB`de sevgi, Tam kurtuluş vardır.

Lekesiz Bakire bugün Senin Çarmıhta asılı olduğunu görünce anne sevgisiyle yas tuttu; kalbi yaralanmış olarak ruhunun derinliklerinde hissettiği acıyla inleyip dövünerek saçlarını yoldu. Yas içinde göğsünü vura vura haykırdı: “Vah bana, benim Kutsal Oğlum! Vah bana, Dünyanın Işığı! Neden gözümün önünden ayrıldın, Tanrı’nın Kuzusu?” Bu gören bedensiz güçler ordusu dehşete düşüp şöyle dedi: “Ya Rab, her anlayışı aşan, yücelikler Sana!”

(B) RAB’bi övün ey bütün halklar, övün O’nu ey bütün insanlar.

Ey Mesih, Seni tohumsuz şekilde doğurmuş olan, her şeyin Yaratıcısı ve Tanrısı olan Seni Çarmıhta asılı gördüğünde acı acı ağladı: Oğlum, suretinin güzelliği nereye gitti? Senin haksız bir şekilde çarmıha gerildiğini görmeye katlanamıyorum; öyleyse acele et ki ben de Senin üçüncü günde ölümden dirilişini göreyim.

Ton 2:

(A) O’nun merhameti eşsiz bir şekilde üzerimizdedir ve RAB’bin doğruluğu kuşaklar boyunca sürer.

Bugün tüm yaratılışın mimarı Pilatus’un karşısında duruyor ve her şeyin yaratıcısı Kendi iradesiyle, bir kuzu gibi çarmıhta kurban edilmeye gönderiliyor. O çarmıha çivilendi, böğrü delindi ve kurumuş dudaklarına ekşi şaraba batırılmış sünger sürüldü. Dünyaya gelmiş olan Mesih’in suratına tokat atıldı, görevliler her şeyi var edenle dalga geçtiler. O ki insanları seven RAB’dir. Kendisini çarmıha gerenleri için kendi Babasına yalvararak şöyle dedi: “Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.”.

Yücelikler Sana ya RAB.

Yücelik… Ton 6:

Ah! Yasa tanımayanların meclisi utanmadan ve O’nun harikalarını önemsemeden nasılda yaratılışın Kralını ölüme gönderdiler. O ise onlara şöyle dedi: “Ey halkım, ben size ne yaptım? Yahudiye’yi mucizelerle doldurmadım mı? Tek bir sözle ölüleri diriltmedim mi? Kötürümleri ve hastaları iyileştirmedim mi? Peki siz bütün bunların karşılığını nasıl ödediniz bana? Neden unuttunuz beni? Neden şifa karşılığında işkence, diriliş karşılığında ölüm veriyorsunuz; kurtarıcınızı ağaca çiviliyorsunuz, sanki yasa koyucu değilde yasa kırıcıymış gibi herkesin Kralını suçluyorsunuz.

Ey acılar çeken RAB yücelikler Sana!

Şimdi ve her zaman… Aynı Tonda

Ürkütücü ve olağanüstü sır bugün açıklanıyor. Görünmez olan yakalandı, Ademi özgür kılan tutsak oldu, kalpleri deneyen ve yönlendiren yargılanıyor.  Enginlerden gelen tutsak edildi. Göksel orduların korkuyla huzurunda durduğu Pilatus’un önünde çıkartılmış; Yaratıcı yarattıkları tarafından vuruluyor. Yaşayanları ve ölenleri yargılayan, ağaca asılmış kınanıyor. Cehennemi mahkum eden mezara konuluyor. Ey her şeyi şefkatle taşıyan, herkesi lanetten koru, ey acılar çeken RAB yücelikler Sana!

Kutsal Kitap’ın girişi…

Ruhani: Bilgelik! Ayağa kalkalım.

Kuzu’nun ışığında şükran.

Şehit Athenogenes tarafından yazılmış övgü sözleri.

Ey sevinçle ışık saçan ölümsüzlüğün kutsal zaferi, göksel, eşsiz, Kutsal Baba, ey İsa Mesih. Şimdi akşam ışıkları arasında doğacak güneşi görmeye geldik ve Seni yüceltiyoruz, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Yerindedir her zaman seni ilahilerle övmek ey Tanrı’nın Oğlu, yaşam veren. Bu nedenle bütün dünya Seni yüceltir.

Ruhani: Akşam

Okuyucu: Prokeimenon. Ton 4

Bütün giysilerimi parçaladılar ve aralarında paylaştılar.

Ayet: Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?

Ruhani: Bilgelik!

Okuyucu: Mısır’dan Çıkış kitabından okuma

Ruhani: Dikkat edelim

                                                                           (33:11-23)

RAB Musa`yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa ordugaha dönerdi. Ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı. Musa RAB`be şöyle dedi: “Bana, `Bu halka öncülük et` diyorsun, ama kimi benimle göndereceğini söylemedin. Bana, `Seni adınla tanıyorum, senden hoşnudum` demiştin. Eğer benden hoşnutsan, lütfen şimdi bana yollarını göster ki, seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Unutma, bu ulus senin halkındır.” RAB, “Varlığım sana eşlik edecek” diye yanıtladı, “Seni rahata kavuşturacağım.” Musa, “Eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse, bizi buradan çıkarma” dedi, Yoksa benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmenden, değil mi? Ancak o zaman benimle halkın yeryüzünün öteki halklarından ayırt edilebiliriz. RAB, “Söylediğin gibi yapacağım” dedi, “Çünkü senden hoşnut kaldım, adınla tanıyorum seni.” Musa, “Lütfen görkemini bana göster” dedi. RAB, “Bütün iyiliğimi önünden geçireceğim” diye karşılık verdi, “Adımı, RAB adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.” Sonra, “Yakınımda bir yer var” dedi, “Orada, kayanın üzerinde dur. Görkemim oradan geçerken seni kayanın kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle örteceğim. Elimi kaldırdığımda, sırtımı göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek.”

Okumadan sonra…

Ruhani: Bilgelik!

Okuyucu: Prokeimenon. Ton 4

Beni suçlayanların üzerine yargını gönder ya RAB.

Ayet: Sevgime karşılık bana düşman oldular.

Ruhani: Bilgelik!

Okuyucu: Eyüp kitabından okuma

Ruhani: Dikkat edelim

                                                                         (42:12-17)

RAB Eyüp’ün sonunu başından bereketli kıldı. On dört bin koyuna, altı bin deveye, bin çift öküze, bin eşeğe sahip oldu. Yedi oğlu, üç kızı oldu. İlk kızının adını Yemima, ikincisinin Kesia, üçüncüsünün Keren-Happuk koydu. Ülkenin hiçbir yerinde Eyüp’ün kızları kadar güzel kızlar yoktu. Babaları, kardeşlerinin yanısıra onlara da miras verdi. Bundan sonra Eyüp yüz kırk yıl daha yaşadı, oğullarını, dört göbek torunlarını gördü. Kocayıp yaşama doyarak öldü.

Ruhani: Bilgelik!

Okuyucu: Yeşaya peygamberin kitabından okuma

Ruhani: Dikkat edelim

                                                                    (52:13-53:12)

Bakın, kulum başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; biçmi, görünüşü öyle bozuldu ki, insana benzer yanı kalmadı; pek çok ulus ona şaşacak, O’nun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecekler, duymadıklarını anlayacaklar. Haberimize kim inandı? RAB’bin gücü kime göründü? O RAB’bin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çelen bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, O’na değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı O taşıdı, acılarımızı O yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza O’na verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın başkaldırısı ve hak ettiği ceza yüzünden diriler diyarından atıldığını O’nun kuşağından düşünen oldu mu? Şiddete başvurmadığı, ağzından yalan çıkmadığı halde, O’na kötülerin yanında bir mezar verildi, ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB’bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. RAB’bin doğru kulu kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. “Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, başkaldıranlar için de yalvardı.”

Ruhani: Bilgelik!

Okuyucu: Prokeimenon. Ton 4 (Mezmur 88)

Beni çukurun dibine, Karanlıklara, derinliklere attın.

Ayet: Ey Kurtarıcı RAB Tanrı, gece gündüz Senden yardım diliyorum!

Ruhani: Bilgelik!

Okuyucu: Aziz Pavlos’un Korintlilere I. Mektubundan okuma

                                                                            (1:18-2:2)

Ruhani: Dikkat edelim!

Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. Nitekim şöyle yazılmıştır: “Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, Akıllıların aklını boşa çıkaracağım.” Hani nerede bilge kişi? Din bilgini nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Mademki dünya Tanrı`nın bilgeliği uyarınca Tanrı`yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler`se bilgelik arar. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih`i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için -ister Yahudi ister Grek olsun- Tanrı`nın gücü ve Tanrı`nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı`nın “saçmalığı” insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı`nın “zayıflığı” insan gücünden daha güçlüdür. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ne var ki, Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki, Tanrı`nın önünde hiç kimse övünemesin. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa`dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi, “Övünen, Rab`le övünsün.” Kardeşler, Tanrı`yla ilgili bildiriyi duyurmak için size geldiğimde, söz ustalığıyla ya da üstün bilgelikle gelmedim. Aranızdayken, İsa Mesih`ten ve O`nun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım.

Elçisel Mektuplardan sonra…

Ruhani: Hepinize esenlik olsun.

Cemaat: Ve sizin ruhunuzla.

Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ton  5 (Mezmur 69)

Ayet 1: Kurtar beni, ey Tanrı, Sular boyuma ulaştı.

Ayet 2: Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler susadığımda..

Ayet 3: Gözleri kararsın, göremesinler! Bellerini hep bükük tut!

Ruhani: Bilgelik! Ayağa kalkalım! Kutsal İncil’i dinleyelim. Hepinize esenlik olsun.

Cemaat: Ve sizin ruhunuzla.

Ruhani: Aziz Matta tarafından yazılan Kutsal İncil’den okuma…

                                                                              (27:1-38)

Sabah olunca bütün başkâhinlerle halkın ileri gelenleri, İsa`yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. O`nu bağladılar ve götürüp Vali Pilatus`a teslim ettiler. İsa`ya ihanet eden Yahuda, O`nun mahkûm edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim dedi. Onlar ise, “Bundan bize ne? Onu sen düşün” dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, “Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz” dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere Çömlekçi Tarlası`nı satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek “Kan Tarlası” denilmiştir. Böylece Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu: “İsrailoğulları`ndan kimilerinin O`na biçtikleri değerin karşılığı olan Otuz gümüşü aldılar; Rab`bin bana buyurduğu gibi, Çömlekçi Tarlası`nı satın almak için harcadılar.” İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali O`na, “Sen Yahudiler`in Kralı mısın?” diye sordu. İsa, “Söylediğin gibidir” dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler O`nu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus O`na, “Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?” dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her Fısıh Bayramı`nda* vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında, Pilatus onlara, “Sizin için kimi salıvermemi istersiniz, Barabba`yı mı, Mesih* denen İsa`yı mı?” diye sordu. İsa`yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona, “O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda O`nun yüzünden çok sıkıntı çektim” diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ileri gelenler ise, Barabba`nın salıverilmesini ve İsa`nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu: “Sizin için hangisini salıvermemi istersiniz?” “Barabba`yı” dediler. Pilatus, “Öyleyse Mesih denen İsa`yı ne yapayım?” diye sordu. Hep bir ağızdan, “Çarmıha gerilsin!” dediler. Pilatus, “O ne kötülük yaptı ki?” diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle, “Çarmıha gerilsin!” diye bağrışıp durdular. Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine, bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi: “Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın!” Bütün halk şu karşılığı verdi: “O`nun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun!” Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba`yı salıverdi. İsa`yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Sonra valinin askerleri İsa`yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. O`nu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular, sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, “Selam, ey Yahudiler`in Kralı!” diyerek O`nunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler, kamışı alıp başına vurdular. O`nunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler. Dışarı çıktıklarında Simun adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa`nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa`ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler O`nu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine, BU, YAHUDİLER`İN KRALI İSA`DIR diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa`yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi.

Okuyucu: Yücelikler Sana ya RAB, yücelikler Sana!

Ruhani: Tekrar söyleyelim. Tüm aklımızla ve tüm yüreğimizle tekrar söyleyelim.

Cemaat: Merhamet et ya RAB.

Ruhani: Her şeye egemen olan RAB, babalarımızın Tanrısı, sana dua ediyoruz, duy ve merhamet et.

Cemaat: Merhamet et ya RAB.

Ruhani: Büyük merhametine göre merhamet et ya RAB. Sana dua ediyoruz, duy ve merhamet et.

Cemaat: Merhamet et ya RAB (3 kez).

Papaz: Piskoposumuz (isim) için de dua ediyoruz.

Tanrı’nın kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için; tüm dindar ve Ortodoks Hristiyanlar için, bu şehirde yaşayan veya bu topluluğu ziyaret edenler için, bu kilisenin bekçileri ve üyeleri ve onların aileleri için dua ediyoruz.

Bu kutsal kilisenin kutlu ve her zaman hatırlanan kurucuları için ve bizden önce Rabde dinlenmiş olan kardeşlerimiz için, burada gerçek inanca sahip olarak Rabde uyumuş olanlar için ve tüm dünyadaki Ortodokslar için dua ediyoruz ki isteyerek veya istemeyerek işledikleri günahları bağışlansın.

Sunularını getirenler için de, bu kutsal ve saygıdeğer evin bakımıyla ilgilenenler, onun hizmetinde çalışanlar için, ilahi söyleyenler için ve burada bulunup Senin yüce ve bol merhametini bekleyenler için de dua ediyoruz.

Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan ırkını seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Cemaat: Amin.

                                                                Büyük Yücelik Duası

Bu geceyi günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab. Babalarımızın Tanrısı. Sen Kutsalsın, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Amin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun.

Kutsalsın ya Rab bana emirlerini öğret.

Kutsalsın ya Rab, bana yasalarını anlat.

Kutsalsın ey kutsal olan adaletinle beni aydınlat.

Ya Rab merhametin sonsuzlara kadar ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü gerekir, Sana övgü layıktır, yücelik Senindir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ruhani: RAB’bimize akşam dualarımızı tamamlayalım.

Cemaat: Merhamet et ya RAB.

Ruhani: Ya RAB lütfunla bizlere yardım et, kurtar, koru ve merhamet et.

Bu geceyi günahsız, barış içerisinde, lekesiz ve kutsal geçirebilmeyi RAB’bimizden dileyelim.

Cemaat: Bağışla ya RAB.

Ruhani: Barış meleğinin güvenilir yol gösterici, ruh ve bedenlerimizin koruyucusu olmasını Rab’bden dileyelim.

Cemaat: Bağışla ya RAB.

Ruhani: Günah ve suçlarımızın bağışlanmasını ve onlardan arınmayı Rab’bden dileyelim.

Cemaat: Bağışla ya RAB.

Ruhani: Canlarımıza iyi ve yararlı olanı ve dünyaya barışı Rab’bden dileyelim.

Cemaat: Bağışla ya RAB.

Ruhani: Yaşamımızın kalan kısmının barış ve tövbeyle geçmesini Rab’bden dileyelim.

Cemaat: Bağışla ya RAB.

Ruhani: Yaşam sonumuzun Hristiyanca, barış içinde, utanç duymadan ve acısız olmasını ve Mesih’in müthiş yargı tahtı önünde iyi hesap vermeyi Rab’bden dileyelim.

Cemaat: Bağışla ya RAB.

Ruhani: İnançta birliği ve Kutsal Ruh’un paydaşlığını isteyerek, kendimizi ve birbirimizi ve bütün hayatmızı Mesih Tanrımıza adayalım.

Cemaat: Sana ya RAB.

Ruhani: Sana ya RAB, iyi ve insan sever Tanrımız, yücelikler sunuyoruz Sana, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a. Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Cemaat: Amin.

Ruhani: Hepinize esenlik olsun.

Cemaat: Ve sizin ruhunuzla.

Ruhani: Başlarımızı Tanrı’nın önünde eğelim.

Cemaat: Sana ya RAB.

                                                       Ruhani sessizce şu duayı okur.

Kullarını ve mirasını koruyan, gökleri eğen ve insan soyunun kurtuluşu için aşağı inen RAB Tanrımız, Senin için ey korkusuz Yargıç, bütün kulların başlarını eğerek, insan yardımını değil, Senin merhametini ve kurtarışını bekliyorlar. Onları bu akşam ve her zaman, bütün kötülüklerden, iblisin saldırılarından ve kötü düşünce ve eylemlerden koru.

(Yüksek sesle) Kutsallık ve yücelik Seni’in Krallığına aittir, Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un. Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Cemaat: Amin.

                                                                             Aposticha

                                                                                Ton 2

Aramatyalı Senin ölü bedenini ağacın üzerinden aldığında, ey Mesih, hayat kimdeydi, mür ve kefenle kim gömdü Seni; sevgiyle Senin tertemiz bedenini, tüm kalbi ve sözleriyle kucakladı, korkuyla kefene sardı ve sevinçle haykırdı: “Ey İnsanseven, lütfuna yücelik olsun.”.

Ayet 1: RAB Kral’dır. Görkeme bürünmüş, Kudret giyinip kuşanmış.

Sen mezara indiğinde ey herkesin Kurtarıcısı, tüm insanlar için indin oraya. Dalga geçen cehennem Seni görünce, korkuyla titredi, sütunları yıkıldı, kapıları param parça oldu, mezarlar açıldı, ölüler ortaya çıktı ve Adem sevinçle Sana şükaranını haykırdı: “Lütfun yücedir ey insan seven!”.

Ayet 2: O, dünyayı sağlam yaptı sarsılmaz.

Bedenin mezara yatırıldığında, Sen kendi iradenle oradaydın ey Mesih. Kendi Üçlü Birlik doğanla sınırsız ve kudretli olan cehennemin kapılarını açtın ve içini boşalttın ey Tanrı. Bu yüzden görkemin ve yüceliğin Şabat ilahileri ile övülür.

Ayet 3: Sonsuzluklar boyunca kutsallıkla bürünmüşsün ey Tanrı.

Güçler Seni gördüğünde ey Mesih, Senin tarifsiz sabrın karşısında titrediler. Oysa kanun tanımazlar tarafından yalanlarla suçlandın ve böğrüne saplanan mızrakla mühürlendin. Sana bakanlar kurtuluş sevinciyle haykırdılar: “Lütfun yücedir ey insan seven!”.

                                                         Yücelikler… Şimdi… Ton 5

Seni ışıl ışıl beyazlara saran Yusuf ve Nikodim cansız ve çıplak bedenini çarmıhtan aldıkları zaman şefkatle doluydu ve kederli bir ağıt yükselterek şöyle dedi: “Yazık, tatlı Yeşua, güneş Seni çarmıha asılı gördüğünde hüzünle karardı ve dünya korkuyla sarsıldı. Tapınaktaki perde ikiye bölündü, şimdi benim için kendi iradesiyle ölüme giden Sana bakıyorum, Seni nasıl gömeyim ey Tanrım? Nasıl Seni kefene sarayım? Ellerimle Senin tertemiz bedenine nasıl dokunayım? Kalkman için hangi ilahiyi söyleyeyim? Uğrumuza çektiğin acıları övüyorum, ilahiler söylüyorum Sana gömülürken ve dirilişin için haykırıyorum: “Yücelikler Sana ya RAB, yücelikler Sana.”

                                                              Şimon’un şükran duası

                                                                   (Luk.2:29-32)

  Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun; Artık ben, kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın, Bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, Ulusları aydınlatıp Halkın İsrail`e yücelik kazandıracak ışığı Gözlerimle gördüm.”

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal ölümsüz, bize merhamet et (3 kez).

Yücelik olsun Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a. Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Ya RAB merhamet et. Ya RAB merhamet et. Ya RAB merhamet et.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Αmin.

Göklerdeki Babamιz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Sen’in isteğin olsun. Bugün de bize gündelik ekmeğimizi ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un krallığı şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca kutsaldır.

Okuyucu: Amin.

                                                               Apolytikia
                                                                            Ton 2

Asil Yusuf Senin tertemiz bedenini çarmıhtan aldı, hoş kokulu baharatlarla kefene sardı ve yeni bir mağaraya yatırdı.

                                                                       Aynı Tonda

Melek mağaranın önünde durarak mür taşıyan kadınlara seslendi: mür ölülere sürülür oysa Mesih çürümez olduğunu gösterdi.

Ruhani: Bilgelik.

Okuyucu: Kutsama

Ruhani: Kutsal olan gerçek Tanrımız Mesih, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Okuyucu: Amin. RAB Tanrı tüm saf imanlı Ortodoks Hıristiyanların inançlarını Kutsal Kilisesiyle güçlendirsin, sonsuzluklar boyunca.

Ruhani: Kutsal Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Okuyucu: Ey Keruvlardan daha saygın ve Seraflardan daha üstün olan, sen ki fesatsız bir halde Tanrı’nın Söz’ünü doğurdun. Sensin gerçek Tanrıdoğuran ve seni yüceltiriz.

Ruhani: Yücelikler Sana Mesih Tanrımız, umudumuz, yücelikler Sana.

Okuyucu: Yücelik olsun Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a. Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin. Ya RAB merhamet et (3 kez).

Ruhani: Bizim iyiliğimiz ve kurtuluşumuz için korkunç acılara, yaşam veren haça ve bedeninin gömülmesine razı oldun. Ey Mesih Tanrımız, tertemiz ve kutsal annesinin duaları, Haç’ın değerli ve hayat veren gücü, kutsal, şanlı ve değerli Elçilerin ve tüm Azizlerin aracılığı ile (ve o günün Azizi)  bize merhamet et ve kurtar, ey iyi ve insan seven Tanrımız.

Kutsal Babalarımızın duaları ile, ey RAB’bimiz Mesih İsa bize merhamet et.

Cemaat: Amin

Kutsal ve Büyük Cuma akşam ayini