/ Ayinler, dualar / Tanrıdoğuran’a dua

Tanrıdoğuran’a dua

Tanrıdoğuran’a dua

Kutsallığı Aşan Tanrıdoğuran, bizi kurtar.

Meleğin selâmını alan ve bizzat Yaratan’ı doğuran, seni yüceltenleri kurtar ey Bakire .
Oğlun’u ilahilerle överiz ey Tanrıdoğuran, kirlenmemiş Hanımefendi, sana sesleniriz, sana yalvaranları her türlü kötülükten koru. 
Kralların, Peygamberlerin, Havarilerin ve Şehitlerin övüncü sensin, dünyanın da koruması, ey en temiz olan.
Her dil senin rahminin tertemiz ürününü kutsuyor, yüceltiyor ve övüyor, Ortodoksların Meryemi, Tanrı’nın Gelini.
Yalvarırım ey merhametli Mesih, ben layık olmayana da günahların affını bahşet, seni doğuranın şefaatleri ile.
Ümitlerimi sana teslim ettim Tanrıdoğuran, şefaatlerin aracılığıyla beni kurtar ve bana günahlarımın affını bahşet. 
Bana yaşam ver, Yaşamveren’i ve Kurtarıcı’yı doğuran, ruhlarımızın ümidi, kutsal, şefaatlerin aracılığıyla bizleri kurtar.
Her şeyin Yaratanı’nı rahminde taşıyan sen, ey lekesiz Bakire, şefaatlerin aracılığıyla ruhlarımızı kurtar. 
Herkesin ilahilerle övdüğü Tanrıdoğuran, sen ki Tanrı buyruğuyla Söz’ü, sözle anlatılamayan bir şekilde doğurdun, O’na canlarımızın kurtuluşu için yalvar.
Senin şefaatlerinle Hanımefendimiz, Oğlun ve Yargıç olan Rab bana merhamet etsin, çünkü tüm insanların en günahkârı benim.

Tanrıdoğuran, temiz ve ebedî Bakire, sana “sevin” diye haykırmayı bir borç biliriz, ve içtenlikle sana rica ederiz, şefaatlerinle bizleri kurtar. 
Tanrı’yı doğuran sen, beni ebedî ateşten ve ızdıraplarımdan kurtar ki seni övebileyim.
Övgüye layık Hanımefendi, sana yalvarıyoruz, kullarının dualarını görmezden gelme ki zorluklardan kurtulabilelim. 
Bizi, senin kutsal korumana sığınan bizleri, hastalıklardan, her türlü acıdan ve tehlikelerden özgür kıl.
Tanrıdoğuran senin yaşadığın bu mücize çok tuhaf! Her şeyin Yaradanı olan Allah, senden doğdu, bizler için bizim gibi oldu. 
Tanrıdoğuran, senin mabedin hastalıkların gönüllü doktoru ve üzgün ruhların tesellisi oldu.
Kutsallar Kutsalı Tanrıdoğuran, Kurtarıcı’yı doğuran sen, kullarını tehlikelerden ve her türlü yoksunluktan kurtar.
En temiz olan Hanımefendi, kullarını onlara karşı olan her tehditten, her türlü ruhsal ve bedensel zarardan koru.
Tanrıdoğuran Bakire, sana sığınıp şefaatlerini isteyenleri, her türlü yoksunluktan ve üzüntüden kurtar.
Tanrıdoğuran, kim senin mabedine sığınır da, derhal, hem bedensel hem de ruhsal olarak tedavisini bulmaz?
Ya Rab, azizlerin ve meleklerin önünde utanç içinde duran bana Anne’nin aracılığıyla merhamet et.
Acı, ey Kurtarıcı, ebedî yaşam ümidiyle vefat eden kardeşlerimize ve onların günahlarını bağışla.

Ey Bakire, sevin, sen ki bu dünyanın affısın, Allah’ın gelini, sevin, sen ki göksel Man’ın taşıyıcısısın ve ilahî ışığın kandilisin.
Kutsal Üçlü, Allah, bize merhamet et ve bizi kurtar.

(Küçük su kutsama ayininden alıntıdır)

 

 

Tanrıdoğuran’a dua