/ Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar / 11 Aralık. Saygıdeğer babamız, sütunda yaşayan Daniyel

11 Aralık. Saygıdeğer babamız, sütunda yaşayan Daniyel

sütunda yaşayan Daniyel

 

Büyük Leo, Zeno ve Vasiliskos’un krallıkları sırasında Mezopotamya’daki Marmuta’da yaşadı. Konstantinopolis’in kenar mahallerinde bir sütun üzerinde yaşam sürdü ve Eftikes yanlılarının saldırısına uğrayan Kilise’ye yardımcı oldu. 490 yılında 80 yaşındayken öldü.

Apolytikion. Ton 1.

Saygıdeğer Baba, acı çekme konusunda atalardan Eyüp’e ve denenmelerde Yusuf’a rakip olarak ve daha bedende yaşarken Bedensiz olanların yaşamına benzer bir yaşam sürerek direnme sütunu haline geldin. Saygıdeğer Babamız Daniyel, ruhlarımız kurtulsun diye Tanrımız Mesih’e dua et.

Kontakion. Ton 2.

Gökteki şeylere özlem duyup yeryüzündeki şeylerden vazgeçerek Sütununu bir başka gök olarak inşa ettin ve onun aracılığıyla harikalarının ışığını alevlendirdin, saygıdeğer Baba. Ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya durmadan aracılık et.