/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 11 Ekim. Yedi Dyakonlardan biri olan Kutsal Elçi Filip ve saygıdeğer babamız Dağlanmış Teofanes

11 Ekim. Yedi Dyakonlardan biri olan Kutsal Elçi Filip ve saygıdeğer babamız Dağlanmış Teofanes

11 Ekim. Yedi Dyakonlardan biri olan Kutsal Elçi Filip ve saygıdeğer babamız Dağlanmış Teofanes  

Filip, Filistin Sezariyesindedi ve peygamber olan yedi kız kardeşi vardı. 35 yılında Samiriye’de sözü duyurdu. Etiyopyalıların kraliçesi Kandaki’nin Peygamber Yeşaya’yı okumakta olan hadımı ile karşılaştı ve onu bilgilendirdikten sonra vaftiz etti. Daha sonra Asya’da Tralliyanlar arasında sözü duyurdu ve aynı yerde öldü. Teofanes Filistinliydi ve dağlanmış Teodor’un kardeşiydi. Her ikisi de Aziz Savas manastırında keşişti. Her ikisine de ‘dağlanmış’ dendi; çünkü ikona kırıcı imparatorların sonuncusu Teofilos, onların alınlarına şiirsel on üç ayeti kızgın demirle yazdırmış ve onları sürgüne göndermişti. Teodor muhtemelen 823’te sürgünde öldü; 778’de doğmuş olan Teofanes ise Teofilos’un 842’deki ölümünden sonra hayatta kaldı ve İznik metropoliti seçildi. 11 Ekim 845’te öldü. Her iki kardeş de Kilise törenlerini süsleyen çok sayıda Kanon ve İlahi yazmıştır.

Apolytikia: Elçi. Ton 3.

Kutsal Elçi Filip, ruhlarımıza günahların affını bağışlaması için merhametli Tanrı’ya dualarla aracılık et.

Aziz. Ton 8.

Sen Ortodoksluğun rehberi, dindarlık ve alçakgönüllülük öğretmeni, dünyanın aydınlatıcısı, keşişlerin Tanrı tarafından esinlenmiş gururusun. Ey bilge Teofanes, herkesi öğretilerinle aydınlattın. Sen Ruh’un arpısın. Ruhlarımızın kurtuluşu için Tanrımız Mesih’e dua et.

Kontakion -Elçi. Ton 4.

Tamamen kutsal Ruh ile aydınlanmış olarak tüm yeryüzünü öğretilerin ve mucizelerinin parlaklığıyla aydınlatıyorsun, ey kutsal üye, Elçi Filip.

Aziz.

Tanrımız Mesih’in bir kâhini olarak Kilise üzerinde ikinci bir güneş gibi doğdun ve onu öğretilerinin ışıklarıyla aydınlattın, ey saygıdeğer Teofanes.

 

11 Ekim. Yedi Dyakonlardan biri olan Kutsal Elçi Filip ve saygıdeğer babamız Dağlanmış Teofanes