/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 15 Mart Kutsal Şehit Aleksander

15 Mart Kutsal Şehit Aleksander

15 Mart Kutsal Şehit Aleksander

 

“Pamfilya’daki Side kasabasındandı. İmpataror Avrelyan’ın valisi bir gün ona kim olduğunu sordu. Aleksander da ‘Mesih’in sürüsünün bir çobanı’ olduğunu söyledi. Kötü ve şüpheci vali bunun üzerine ‘Mesih’in bu sürüsü nerede?’ diye sordu. Aleksander şöyle dedi: ‘Tüm dünyada Rab Mesih’in yarattığı insanlar yaşar ve bunlardan Mesih’in adına inananlar O’nun koyunlarıdır; ancak Yaratıcılarından ayrı düşenler, yaratılışa ve insan elinin yaptıklarına, ölü putlara köle olan senin gibi kişiler O’nun sürüsüne yabancıdır ve Tanrı’nın Korkunç Yargısında keçilerle birlikte solda toplanacaklardır’. Kötü vali onun önce demir zincirlerle kırbaçlanmasını, sonra da yanan fırına atılmasını emretti. Ancak ateş ona zarar vermedi. Bunun üzerine derisi yüzüldü ve vahşi hayvanlara atıldı. Ancak hayvanlar ona dokunmadı. Sonunda vali onun başının kesilmesini istedi. Ancak bunu emreder emretmez kötü bir ruh onu etkisi altına aldı ve çıldırttı. Kendi taptıklarına, putlarına ulumaya başladı ve yolda kötü ruh onun canını aldı”. (270-275)

 

Not: Yunan takvimine göre 14 Martta anılmaktadır.

 

15 Mart Kutsal Şehit Aleksander