/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 18 Ekim. Kutsal Elçi ve İncilci Luka

18 Ekim. Kutsal Elçi ve İncilci Luka

18 Ekim. Kutsal Elçi ve İncilci Luka  

Antakyalıydı ve mesleği doktorluktu. Pavlus’un öğrencisi ve yol arkadaşı olup onun önerisiyle Matta ve Markos’tan sonra yaklaşık 60 yılında kendi adını taşıyan İncil’i yazdı. Daha sonra Elçilerin İşleri kitabını yazıp her iki kitabı da (bazılarının görüşüne göre) Akaya valisi Teofilos’a ithaf etti. 80 yıldan fazla yaşadı ve Akaya’da, muhtemelen o bölgenin büyükşehri olan Patras’ta öldü. İkonasındaki simge Ezekiyel’in kitabındaki canlı yaratıkların üçüncüsü olan öküzdür [1,10] çünkü Luka İncili eski yasa uyarınca tapınma düzeniyle başlar ve yasada da öküzler sıklıkla kurban olarak sunulmuştur. Şarap ve Yağ serbesttir.

Apolytikion. Ton 3.

Kutsal Elçi ve İncilci Luka, ruhlarımıza günahların affını bağışlaması için merhametli Tanrı’ya dualarla aracılık et.

Kontakion. Ton 4.

Tanrısal Sözün bir öğrencisi oldun ve Pavlus ile birlikte tüm dünyayı yükseklere taşıyıp Mesih’in İncilini yazarak hüznü dağıttın.

 

18 Ekim. Kutsal Elçi ve İncilci Luka