/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 11 Kasım Studiyos manastırından saygıdeğer Babamız Theodor

11 Kasım Studiyos manastırından saygıdeğer Babamız Theodor

11 Kasım Studiyos manastırından saygıdeğer Babamız Theodor

 11 Kasım. Kutsal şehitler Menas, Viktor ve Vinsent ve kutsal Şehit Stefanis ve Studiyos manastırından saygıdeğer Babamız Theodor

Menas, 296 yılında Diokletyan ve Maksimiyanos yönetiminde Frigya’daki Kotyeos’ta acı çeken bir Mısırlıydı; Viktor ve Stefanis 160 yılında Antonyus yönetiminde İtalya’da, Vinsent ise 235 yılında Maksiminus yönetiminde İspanya’da acı çekti.
Theodor, 759 yılında Konstantinopolis’te Fotinos ve Theoktisti adlarında dindar bir anne-babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Gençliğinden itibaren Sakkodyon’un manastırında manastır düzenine girdi ve 794 yılında oranın başpapazı oldu (yaklaşık 784’te kutsal patrik Tarasyos tarafından diyakoz ve papaz atanmıştı). Sonraları Studyos adındaki bir Roma konsolosu tarafından kurulmuş olan Studyos manastırına geçti ve “Studyit” (Studyoslu) unvanını aldı. Kilise babalarının geleneklerinin ateşli bir savunucusu oldu; ölümüne kadar kutsal ikonların şerefi için mücadele etti. Gerçek inanç için mücadelesinden dolayı üç kere sürgüne gönderildi. Üçüncüsünde ikona kırıcı İmparator Ermeni Leo tarafından mahkûm edildi. Acılara asilce dayandı; yedi yıl boyunca karanlık bir zindandan daha kasvetli bir başkasına aktarıldı. Sonunda Mikhail Travlos tarafından sürgünden geri çağrıldı ve uzun acılarından kısa bir süre dinlendikten sonra 11 Kasım 826’ta bir Pazar günü öğrencileri etrafında diz çöküp ‘Lekesiz’ ilahisini söylerken Rabde uyudu. Bazıları da onun lekesiz gizemleri aldıktan sonra bu Mezmuru söylemeye başladığını, ancak ‘Yargılarını sonsuza kadar unutmayacağım; çünkü beni onlarla yaşattın’ (118:93) ayetine geldiğinde 67 yaşındayken hayata veda ettiğini belirtirler. Öz kardeşi Yusuf ile işbirliği yaparak kaleme aldığı birçok kutsal eserinin arasında nerdeyse tamamı pişmanlıkla dolu olan Triodyon kitabı vardır.

Apolytikia: Şehitler. Ton 4.

Senin Şehitlerin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadeleleri sayesinde çürümezlik tacını kazandılar; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok ettiler ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça ettiler: onların dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Aziz. Ton 8

Sen Ortodoksluğun rehberi, dindarlık ve saygı öğretmeni, dünyanın aydınlatıcısı, keşişlerin Tanrı tarafından esinlenmiş güzel süsüsün. Ey bilge Theodor, herkesi öğretilerinle aydınlattın. Sen Ruh’un arpısın. Ruhlarımızın kurtuluşu için Tanrımız Mesih’e dualarla aracılık et.

Kontakia: Şehitler. Ton 8.

Gerçek inancın Şehitleri ve esinlenmiş iman yarışçıları oldukları için Kilise bugün onların tanrısal mücadelelerini yüceltirken galip Menas’ı, asil Viktor’u ve yüce gönüllü Vinsent’i onurlandırıyor; insanlığı Seveni yüceltirken de sevgiyle haykırıyor.

Çilekeş. Ton 2.

Bir meleğinkine eşit çilekeş yaşamını bir iman yarışçısına özgü güreşle parlak kıldın ve Meleklerin dostu olarak göründün, Tanrı’nın kutlu kıldığı Theodor ve Meleklerle birlikte hepimiz için Mesih Tanrı’ya yalvarıyorsun.

11 Kasım Studiyos manastırından saygıdeğer Babamız Theodor