/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 19 Eylül Synnadalı Şehitler Trofimos, Savvatios, Dorimedon

19 Eylül Synnadalı Şehitler Trofimos, Savvatios, Dorimedon

19  Eylül   Synnadalı Şehitler Trofimos, Savvatios, Dorimedon

                              
Aziz Torfimos ve Aziz Savvatios, Apollo ve Dafni için yapılan büyük bir festival sırasında Antakya’ya gittiler. İnsanların bu kör hali onlara acı verdiğinden, Hıristiyan olduklarını duyurdular ve kendilerini vali Attikus’a teslim ettiler. Savvatios çok şiddetli şekilde işkence gördü ve acılar içinde öldü. Trofimos ise Synnada’ya gönderildi ve orada işkence gördükten sonra hapse atıldı. Bu şehrin bir memuru olan Dorimedon, ona acımaya başladı ve onunla ilgilenmek için hapse gelmeye başladı (Büyük Horologion bildiriyor ki Dorimedon o sıralarda hâlâ pagandı, Prologue içinse o gizli bir Hıristiyan’dı). Tekrar bir pagan festivali geldiğinde, Dorimedon putlara tapmayı reddetti ve Hıristiyan olduğunu ikrar etti. O ve Trofimos birlikte işkence gördü ve sonra vahşi hayvanlara atıldılar, ancak hayvanlar onlara dokunmayınca başları kesilerek şehit edildiler.

 

     Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

19 Eylül Synnadalı Şehitler Trofimos, Savvatios, Dorimedon