/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 1 [veya 28] Ekim. Pek Kutsal Tanrıdoğuranın Koruyucu Örtüsü

1 [veya 28] Ekim. Pek Kutsal Tanrıdoğuranın Koruyucu Örtüsü

 1 [veya 28] Ekim. Pek Kutsal Tanrıdoğuranın Koruyucu Örtüsü

Apolytikia. [Keşiş Gerasimos tarafından yazılan]

Ton 1. 

Ey Bakire, senin anlayışı aşar şekilde ışık taşır bir bulut gibi açtığın Koruyucu Örtünün kayrasına övgüler söylüyoruz ve sen halkını düşmanın her tür saldırısından ruhsal olarak korursun. Çünkü Koruyucu, savunucu ve yardımcı olarak sana sahibiz ve şöyle diyoruz: yücelik olsun senin kudretli eylemlerine ey Pak olan, yücelik olsun senin Koruyuculuğuna, yücelik olsun senin bize karşı takdirine ey Lekesiz! 

Diğer. Ton 8.

Her zaman Bakire Tanrıdoğuran, halkına güçlü bir sığınak olarak kutsal Koruyuculuğunu verdin ki sana ümit bağlayanları onun aracılığıyla korursun. Eskiden olduğu gibi, şimdi de halkını ruhsal bir bulutmuş gibi çevreleyerek bizleri mucizevî şekilde kurtardın. Bu yüzden topluluğuna esenlik ve ruhlarımıza Tanrı’nın yüce merhametini bağışlaman için sana yalvarıyoruz.

Kontakion. Ton 8.

Ey Tamamen-pak, tüm Kilise topluluğunu parlaklıkla gölgeleyen bir bulut gibi eskiden krallık Şehrinde göründün. Ama halkının Koruyucusu ve Zafer sahibi olarak bizleri her tür acıdan kurtar; çünkü sana şöyle diyoruz: Selam, tamamen parlak Koruma.

İkona. Ton 1.

Ey Tanrıdoğuran, mucizeler gerçekleştiren ikonan ile zengin kılınıp Tanrı’dan akan ruhsal kayraların bir pınarı aracılığıyla sanki Eden bahçesinden alır gibi mucize sularını bolca çekiyoruz. Çünkü sen sana şöyle diyenlere hemen yanıt veren bir yardımcısın: ‘Yücelik olsun ey Bakire kayra armağanlarına, yücelik olsun senin bekâretine, yücelik olsun senin bize olan sözle anlatılmaz ilgine ey Lekesiz!’

İkona.

Ey Tanrıdoğuran, senin yardımına sığınarak güvenli bir yere sığınmış gibi çok çeşitli tehlike ve hastalıklardan kurtuluyoruz. Çünkü hemen yanıt veren bir yardımcı olarak, imanla senin ikonana sığınanlara ve sana şöyle diyenlere göründün: ‘Selam, tüm dünyanın yardımcısı!’

 1 [veya 28] Ekim. Pek Kutsal Tanrıdoğuranın Koruyucu Örtüsü