/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 30 Kasım Kutsal, Görkemli ve Şanlı Havari Andreas, İlk Çağrılan

30 Kasım Kutsal, Görkemli ve Şanlı Havari Andreas, İlk Çağrılan

30 Kasım Kutsal, Görkemli ve Şanlı Havari Andreas, İlk Çağrılan

Andreas, Taberiye Gölü’nün kıyısındaki Bethsaida şehrindendir ve Havari Petrus’un kardeşidir. Aziz Vaftizci Yahya’nın öğrencisi olmak üzere balıkçılığı bırakmıştır. Aziz Öncü, İsa’yı vaftiz edişinden hemen sonra Andreas ve bir diğer öğrencisi İncil Yazarı Yuhanna’ya “Görün! Tanrı’nın Kuzusu!” demiştir. Bunu duyan iki havari de İsa’yı takip etmeye başlamışlardır. Mesih’le konuştuktan sonra Andreas eve koşup abisi Simon Peter’a “Mesih’i bulduk” demiştir. İsa’nın Mesih olduğunu anlayan ilk kişi olduğu için Aziz Andreas’a İlk Çağrılan denir.
Kutsal Ruh’un inişi sonrası Andreas’a Müjde’yi Karadeniz, Trakya ve Makedonya’da duyurma görevi verilmiş, Aziz’in seyehatleri Kafkaslardaki Lazika’ya kadar uzanmıştır. Slav inanışında daha da uzaklara gittiği, daha sonra Rusya adı verilecek topraklara ulaştığı söylenir.
Havari Andreas daha sonraki seyehatlerinde İncil Yazarı Yuhanna ile birlikte Küçük Asya’da vaaz vermiş, Mezopotamya’ya gitmiş, oradan Karadeniz’deki Sinop’a dönmüş ve nihayet, kısa sürede geniş bir Hristiyan cemaati oluşturacağı Peleponnese’deki Patras’a ulaşmıştır. O bölgenin Valisi Aegeates’in karısı Maksimilla’nın da dinini değiştirmesine vesile olmuştur. Aegeates, karısının dönüşümüne çok öfkelenmiş, Havari’yi tutuklattırmış ve X şeklindeki bir çarmıhta baş aşağı astırmıştır. Kutsal Havari, Efendi’siyle aynı şekilde ölme bahtını mutlulukla karşılamıştır.
Aziz Andreas’ın kutsal emanetleri pek çok farklı yere götürüldükten sonra 1964’de Patras’a geri getirilmiştir ve şimdi burada hürmet görmektedir.
Aziz Andreas Batı’da İskoçya’nın Korucuyu Aziz’i olarak yüceltilir. Orta Çağ’da İskoçya’da sekiz yüzden fazla kilise ona adanmıştır.

Çeviren: Sinan

Apolytikion:

Çağrılanların ilki olarak, ey Andreas, havarilerin önderi Petrus’un kardeşi olan sen, dünyaya barış ve ruhlarımıza merhamet bağışlaması için, her şeyin efendisine bizim için dua et.

Okumalar:

Korintliler 4:9-16
Yuhanna İncili 1:35-52

Kaynak : http://www.oodegr.co/tourkika/synaksaristis/ayios_andreas.htm

30 Kasım Kutsal, Görkemli ve Şanlı Havari Andreas, İlk Çağrılan