/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 20 Haziran  Kutsanmış Studyos

20 Haziran  Kutsanmış Studyos

20 Haziran  Kutsanmış Studyos


O Konstandinupolis’te önde gelen bir asilzade ve konsolostu. Şehir’de hem 463 yılında Aziz Haberci Yuhanna Kilisesi’ni hem de daha sonra onun onuruna Studyon diye adlandırılan manastırı kurdu. Studyon Manastırı birçok çileci, öğretmen ve şehit yetiştirdi. Belki bunların en bilineni kutsal ikonaların büyük savunucusu Studyonlu Aziz Theodor’dur (11 Kasım). Manastır 1204 yılında Haçlılar tarafından yıkıldı, 1293 yılında İmparator 2. Andronikus tarafından restore edildi. (5. yy)

  Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

 

  Kaynak:http://www.abbamoses.com/months/may.html

 

 

 

 

 

20 Haziran  Kutsanmış Studyos