/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 19 Mart Roma’daki Şehitler Krizantos ve Darya ile beraberindekiler

19 Mart Roma’daki Şehitler Krizantos ve Darya ile beraberindekiler

19 Mart Roma’daki Şehitler Krizantos ve Darya ile beraberindekiler

 

 Krizantos, Polemon adındaki Romalı tanınmış bir putperestin tek oğluydu. Statüsüne uygun şekilde dünyevi eğitim konusunda ona her fırsat verildi; ancak dünyevi bilgeliği kavrayamıyordu. Tanrı’nın takdiriyle İncil metinlerinin ve Elçilerin İşleri kitabının kopyaları onun eline geçti ve onları büyük şevkle okuyup aydınlanarak Hıristiyan olmayı her şeyden çok istedi. Bulduğu Karpoforus adındaki papaz onu İman konusunda eğitip vaftiz etti. Babası, Krizantos’un din değiştirdiğini öğrenince çok öfkelendi ve oğlunu yeniden putperest yapmak için tehdit ve hapis dâhil her şeyi yaptı. Bunlardan hiçbiri işe yaramayınca Polemon, oğlunun Darya adında güzel ve eğitimli bir pagan genç kızla evlenmesi için hazırlık yaptı. Oğlunun Darya’ya olan aşkının onu Mesih’ten ayıracağını ümit ediyordu. Ancak bunun yerine Krizantos Darya’yı da Hıristiyan inancı konusunda ikna etti ve o da gizlice vaftiz oldu.

 Babasının ölümünden sonra Krizantos ve eşi Mesih’i açıkça ikrar etmeye ve toplum içinde Hıristiyan olarak bilinip yaşamaya başladılar. Kısa süre içinde yakalanıp inançlarından dolayı ağır işkencelere uğradılar. Adı Kladyus olan işkencecileri onların dayanma gücünden ve sabrından o kadar etkilendi ki o da tüm ev halkıyla birlikte Hıristiyan inancını benimsedi. Bu nedenle idam edildiler: Kladyus boğuldu, iki oğlunun başı kesildi ve karısı asıldı. Sonunda Krizantos ve Darya da bir çukurda yakılarak taşlarla örtüldüler. Bu, İmparator Numeryan döneminde yaşandı. (283)

 

19 Mart Roma’daki Şehitler Krizantos ve Darya ile beraberindekiler