/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 2 Aralık. Kutsal Peygamber Habakkuk

2 Aralık. Kutsal Peygamber Habakkuk

Tanrı’nın merhameti

 

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler’in Ortado­ğu’da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab’be şunu sordu: “Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?” (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda hare­kete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, “doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır” dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk’un güçlü imanını dile getiren, Tanrı’nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Apolytikion. Ton 2.

Ey Rab, Peygamberin Habakuk’un hatırasını kutlarken onun aracılığıyla Sana yalvarıyoruz: ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 4.

Tanrı’yı ilan eden Habakuk, gerçekten Mesih’in kutsal öğrencilerini tanrısal öğretileri sayesinde hataları derinliklere gömerek derin bilgisizlik denizini allak bullak eden atlar olarak gördün. Bu nedenle, Rab Tanrı’dan merhamet bulalım diye adımıza aracılık etmeni isterken seni gerçek bir Peygamber ilan ediyoruz.

2 Aralık. Kutsal Peygamber Habakkuk