/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 2 Aralık Kutsal Babamız “Dirilen” Atanasiyus, Kiev Mağaralarının Münzevisi

2 Aralık Kutsal Babamız “Dirilen” Atanasiyus, Kiev Mağaralarının Münzevisi

 2 Aralık Kutsal Babamız “Dirilen” Atanasiyus, Kiev Mağaralarının Münzevisi

Çileci hayat mücadelesiyle geçen yıllarından sonra Atanasiyus öldü ve gömülme küzere hazırlandı. İki gün boyunca ölü kaldıktan sonra açıklanamaz bir biçimde hayata döndü. Onu gömmeye gelenke şişler kendisini otur urvazi yette ağlar kenbulunca hayretler için dekaldılar. Kardeşleri etrafında toplandılar ve sonra ki hayatta neler gördüğüne dair pek çok soru sor dularancak o sadece şu cevabıverdi: “Kendinizi kurtarın!” Keşişler ısrar edince “Size söylesem bana inanmaz, beni dinlemek istemezdiniz” dedi. Son cevabı “Her antöv beed inve Rab İsa Mesih ile Tamamen Saf Annesi’ne dua edin” oldu. Daha sonra manastırdaki odasına kapandı ve sadece ekmek yiyip su içerek, kimseyle konuşmadan on iki yıl daha yaşadı.(1176)

Çeviren: Sinan

2 Aralık Kutsal Babamız “Dirilen” Atanasiyus, Kiev Mağaralarının Münzevisi